Improvizația lui Alexandre Dumas-fiul | Dragusanul.ro

Improvizația lui Alexandre Dumas-fiul

*

Alexandre Dumas-fiul, pe când locuia la Marsilia, fu invitat, într-o zi, la masă de către doctorul Giftal, cel mai renumit doctor din oraș. După desert, doctorul Giftal se adresă ilustrului său oaspete și îi zise:

– Amice, știu că improvizezi admirabil, onorează albumul meu măcar cu o strofă!

*

Alexandre Dumas scoase un creion și începu să scrie în albumul amfitrionului, care se plecase peste umărul său, următoarele:

De când amicului Giftal

Orașul i s-a-ncredințat,

S-a dărâmat orice spital…

*

– Lingușitorule!, îl întrerupse doctorul; Dumas însă termină:

*

Și-un cimitir s-a adăugat.

*

(Almanah 1909 Adevărul și Dimineața, p. 68).