Hudeşti - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Hudeşti – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Satul Hudeştii

*

Toată suma caselor: 357

Scădere rufeturile, însă: 151

11 femei sărace

34 argaţi, slugi, păstori i plugari ai dumisale spătarului Mihălachi Costachi

11 slugi, argaţi i plugari ai dumisale vornicesei Aniţei

5 preoţi i diaconi i dascăli

3 jidovi

37 ţigani boereşti

30 scutelnici ai dumisale spatarului Mihălachi

20 ai dumisale vornicesei Aniâii

Rămân birnici: 206

*

Birnici:

*

Ion Comândatu

Andrei Comândatu

Ştefan Roşca

Dumitraşco Puiu

Anton Jacotă

Andronachi Hrivor

Simion Prodan

Nichita Prodan

Sandul Anton

Enachi Armăsar

Neculai, rus

Ştefan Minciună

Toader Cârdeiu

Iosip brat lui

Grigoraş sin (fiu) Minciună

Ion, brat (frate) lui

Ştefan Chiţacu, slab, bătrân

Simion sin Sandul Lupan

Vasile Sofroneţ

Neculai Dămian

Andrei Ghirău

Vasile Dămian, slab, bătrân

Nichifor Dămian

Ion, cioban, sărac

Simion Chiţacu

Lupul Buzilă

Macovei Caţuc

Andriiaş Buzilă

Ion Buzilă

Vasile sin (fiu) Dumitraşco

Ion, rus

Iacob, rus

Toader sin Sandul

Pintilie Cocoş

Iacob Cucoş

Vasile Glod

Antohi zet (al) strugar, slab

Grigoraş zet strugar

Todosii zet Costin

Nichita cumnat lui Doroftei

Simion, butnar

Vasile, vornicel

Ioniţă sin Pintelie Dumitrescu

Sava Bâşcă

Mihai Bâşcă

Vasile Zbeiu, slab

Ion Zubeiu

Toma Spătar

Grigori zet Jalbă

Costandin Jalbă, slab

Costandin, cheptănar

Costandin zet Humulescu

Sandul Fetescul

Nichita, scutar

Georgie, ciobotar

Irimia Velie

Ion Brumă

Ştefan Prefăcutu

Vasile Mertec

Costaşco, cojocar

Simion, brat (frate) lui

Vasile Barbălată

Ion Cârdeiu

Mihai, stricat, slab

Grigorie Bostan

Ion sin lui

Costin, rotar

Acsinti sin lui

Simion, rus

Tănasi, rus

Vasile, rus

Gavril, rus

Georgi Surdul

Pintilie, cojocar

Ion sin lui

Toader Oane

Sandul Colţunachi

Costandin Cucoş

Neculai sin Corjos

Costandin Cojocia

Grigore Fliscă

Iacob Buliga

Georgie Moroşan

Petre Moroşan

Stoica, strugar, slab

Simion Costiş

Maftei Ochişor

Pintelie sin pas

Nichita Mitrofan

Vasile Mitrofan

Vasile sin Ochişor

Vasile sin Grebăn

Grigore Ciupercă, slab

Mihălache Ţulug

Ion Ţulug

Neculai Ţulug

Vasile Ţulug

Grigoraş Ţulug

Ştefan sin săcrier

Dumitraşco sin Sandul

Onofrei, rus

Vasile Pobircu

Neculai, crâşmar

Pricopie Ionaşco

Timofti Ochişor

Ilie Horan

Ion Horan

Pavel Horan

Alecse zet Pântei

Iacob zet Pintilie

Pintilie Dumitrescu

Iliaş zet Irimiţă

Mane zet Irimiţă

Ioniţă sin Irimiţă

Ion Pricop

Irimie brat lui

Vasile sin Sandul

Dumitraşco Mitrofan

Grigoraş zet ego

Andrei sin Lupan

Dănălachi Mustaţă

Sârghie Mustaţă

Tănasi, morar

Costandin sin Toader, morar

Andonie zet Mânzul

Toader, rus

Vasile One

Ion Teculian

Toader Teculian

Ştefan Pelihacia

Pavăl, chioar

Acsinti, morar

Dănilă Lupan

Ion Josan

Dumitraşco Irimiţă

Miftodii, ungurian zet Dănăluţă

Vasile Ciupercă

Pavăl sin Dumitraşco

Petre Huţan

Vasile, ungurian

Neculai, vornic

Ion, vătăman

Andreiaş, holtei cu mamă

Enachi nepot lui Dămian

Mihai, cojocar

Ion, secrier

Ioniţă, holtei cu mamă

Mereuţă, holtei cu mamă

Timofti, holtei cu mamă

Gavril Burduja

Ioniţă, holtei cu mamă

Alecsa, olar

Anton Pătrar, orb, nevolnic

Eftimie Ochişor, slab

Ştefan Vâzdoagă, surpat

Iacob, holtei cu mamă

Costin sin Iliana

Ignat nepot lui Dumitraşco

Ştefan cumnat lui

Gavril Mitrofan, neputincios

Eftimie Caproş

Timofti sin Ignătoai

Istrati, holtei cu mamă

Georgi, ciubotar, văduvoi

Toader, văduvoi

Simion, rus

Ifrimie, pas, nevolnic

Grigore Ţurcan

Grigoraş Buga

Ion Hurgheş

Gavril sin Hurgheş

Ştefan zet lui

Grigorie Rădăucian

Ştefan brat lui

Georgie brat lui

Ioniţă Păpuşoi

Petre Bofa

Toader Păpuşoi, holtei cu mamă

Toader Ciută

Ştefan zet Bofa

Macsin, olar, rus

Ivan, rus

Neculai Turtăcaldă

Melintii Cordeiu

Ştefan Mogâldău, holtei, bătrân

Ilie Mustiaţă

Ion, ungurian

Sofronie Sandipa, slab

Ilie Foamiti

Lupul sin butnar, holtei cu mamă

Carpu sin Costin

Gavril Minciună

Acsinti Ropotă

Ştefan Ursulică

Ion Anton

Toma Pelihar

Andrei brat lui

Miron, rus (Ropotă)

Ion zet lui, nepot lui Ropotă

Mihai, rus

Pintilie sin Mihaiu

Ion Mustaţă

Dumitru zet Mihaiu

Neculai, butnar

Anton, rus, cumnat lui Neculai

Vasile zet Grigoraş, pescar

Ion Dron

Todosii Tătaru

Alecsa, vătăman

Filip Orbu

Pintilie zet muntian

Toader Fusul

Georgi sin Arseni

Vasile Bălan

Dumitraşco sin Arseni

Vasile zet Petre, rus

Sava sin Petricăi

Neculai, rus

Ostahi

Grigoraş Roatăstrâmbă

Ion, merticar

Iacob, rus

Nistor Mitrofan

Simion Spânul

Toader Bolocan

Agapie brat lui

Andrei Găloiu

Nichita, strugar

Floria Roatăstrâmbă

Costin Ciupâşcă, rus

Toader sin Enăchioi

Vasile Mirăuţă

Ion Jăle

Vasile sin merticar

Grigori Ţurcan

Grigoraş brat Găloiu

Ion Brumă

Savin Nichifor

Simion Ropotă

Toader Mirăuţă

Georgie, văduvoi

Istrate sin Enăchioai

Georgiţă Roatăstrâmbă, slab

Andrei Spânul, slab

Neculai Căpută

Mihălachi cumnat vătămanului

Ion brat pescar

Sandul, morar

Eftimie Horan

Toader sin Irimiţă

Ion zet Buga

Tănasii, rus, holtei cu mamă

Gavril, rus

*

Femei sărace, făr’ de ajutor:

*

Iftinca, babă

Irina, babă

Altă Irina, babă

Catrina, babă

Ilena, săracă

Ioana, săracă

Marie, babă

Irina, săracă

Nastasia, babă

Ilena, preoteasă, săracă

Aniţa, soră vornicului

*

Slugi, argaţi ai dumisale vornicesei Aniţii:

*

Simion Grosu, slugă

Toader, slugă

Ion Prepeliţă, slugă

Acsinti Lupan, plugar

Toader Hrihor, plugar

Grigoraş, ciobotar, slugă

Doroftei Lupan, puşcaş

Ioniţă sin Lupan, puşcaş

Grigoraş, pescar

Ilie Sofroneiu, pescar

Ion, ungurian, argat

*

Slugi, argaţi, păstori ai dumisale spătarului Mihălachi Costachi:

*

Ştefan Pârău, vătav

Costandin Botezat, logofăt

Costachi Buliandră, slugă

Georgi, sârbul, slugă

Ioniţă, muntian, slugă

Ştefan Bujoran, slugă

Sandul, ungurian, slugă

Gavril Grosu, slugă

Neculai Boşcă, slugă

Ilie Popa, slugă

Ştefan Loizu, slugă

Vasile, olar, slugă

Ion Bujoran, slugă

Vasile, chilar

Grigorie, rus, slugă

Iacob, morar

Toader, morar

Ion Mâţă, morar

Roman Mitrofan, plugar

Iacob Ciorne, rus, plugar

Iacob, rus, plugar

Petre, plugar

Eftimie Drăgun, plugar

Maftei, plugar

Ion sin Dumitraşco, puşcaş

Toader Vele, puşcaş

Neculai Ţară, dulgher

Ivaşco, cojocar

Iacob, rus, herghelegiu

Iacob, rus, văcar

Acsinti, puşcaş

Georgi, argat

Toader, argat

Andrei, rus, Botezat

*

Preoţi:

*

Preotul Ilie

Preotul Andrei Dumitrescu

Preotul Sandul

Toma, dascălul

Diaconul Mereuţă

*

Jidovii:

*

Moscul, jidov

Zeilic, jidov

Leiba, jidov

*

Ţiganii boiereşti ai dumisale spătarului:

*

Ştefan Gândac, jude

Gavril, croitor

Ursul Gândac

Ipate, zlătar

Costandin, potcovar

Vasile Jambric

Toader, grădinar

Ion, chitar

Ion Minciună

Grigori Modoran

Andrei sin lui

Radu, viziteu

Sandul Blebia

Ioniţă Roznovan

Sandul Roznovan

Andrei Iorga

Iordachi Micul

Lupul Hlamba

Iacob sin Radu

Ion, muntian

Giorgie Velia

Iordachi Velia

Simion Velia

Iorga Velia

Timoftei Velia

Ursul, pânzar

Toader, bucătar

Lupul Hlamba, chior

Hilip Surdul

Costandin Gane

*

Ţigănci vădane:

*

Irina

Iliana

Ioana

Lupa

Catrina Cuclincioai

Paraschiva

Safta Muniancă

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 499 şi 503