Gheorghe Senciuc, omul care ştie rânduielile | Dragusanul.ro

Gheorghe Senciuc, omul care ştie rânduielile

Dracula 8 Ghita

*

Nimeni din Bucovina nu cunoaşte mai bine rânduielile unei expoziţii sau ale unui spectacol decât Gheorghe Senciuc, cel mai vechi salariat al Centrului Cultural “Bucovina”. Ghiţă, prieten devotat şi iubitor pătimaş al actului cultural, se bucură, mereu şi mereu, de bucuriile altora, punând la temelia fiecărei făptuiri şi câte un strop de sudoare şi de suflet din trecerea lui prin viaţă. Când se va pensiona, Gheorghe Senciuc ne va lipsi mult ca Aurel Alexa, savurosul nostru prieten şi şofer de până mai acum, un an.