Eminescu, între 73 de "studinţi" cernăuţeni | Dragusanul.ro

Eminescu, între 73 de „studinţi” cernăuţeni

 

Este măcar ciudat să afli numele lui Eminescu, amestecat printre numele celor 73 de gimnazişti ai clasei a II-a A a Gimnaziului Superior cezaro-crăiesc din Cenăuţi, nume publicate în anuarul „Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr”, tipărit în tipografia lui Johann Eckhardt. Iar acolo, în clasamentul acela anual, al rezultatelor la învăţătură, numele celui care avea să devină spiritul tutelar al neamului românesc este trecut pe poziţia 62, deci în anonimatul parţial al unei clipite din care alţii îşi înşfăcau vremelnicia triumfală. În celelalte anuare (în 1861, nu s-au publicat numele „studinţilor”), nu mai apare numele copilului Eminovici, care devenise „privatist”. Curios să văd dacă măcar vreun nume, din celelalte alte 72, au rezistat exigenţelor timpului, am copiat numele tuturor colegilor de clasă ai lui Eminowicz Michael, constatând că nimeni nu avea să-l însoţească şi în veşnicie. Nici măcar cu „amintiri despre Eminescu”, pentru că, la statutul lor social, colegul „din Moldova” nu conta prea mult. În clasa paralelă, a II-a B, învăţa Ştefan Ştefureac, prieten real şi nedezminţit al lui Eminescu şi viitorul profesor la gimnaziul sucevean, care i-a introdus poezia în manualele şcolare, cu toată opoziţia lui Ioniţă Bumbac. În alte clase, învăţau alţi prieteni, printre care Pamfil Dan, care l-a ajutat la Putna, în 1871, în organizarea comemorării lui Ştefan cel Mare, şi Alexandru Chibici, cel care avea să-şi adauge, ca avocat bucureştean, un „Revneanu” – pentru a se individualiza printre ceilalţi, şi care s-a îngrijit de sănătatea lui Eminescu aşa cum nu a mai făcut-o nimeni, cu devotament şi cu neascunsă evlavie.

 

 

01). Czerwenka Franz

02). Eiffler Hugo

03). Andronik Titus

04). Gribovski Emil (avea să ajungă preot şi protopop controversat de Câmpulung)

05). Giusel Nikolaus

06). Ehrlich Bernhard

07). Lichtendorf Wolf

08). Abrahamowicz Eugen

09). Gnoinski Alexander

10). Aspis Julius

11). Karatnicki Nestor

12). Daszkiewicz Elcuther

13). Goldenberg Hermann

14). Hans Anton

15). Baltinester Albert

16). Becker Berl

17). Lichtendorf Leon

18). Luttinger Osias

19). Kovats Eugen

20). Dietrich Anton

21). Bihary Georg

22). von Issar Kassian (provine dintr-o veche familie boierească din Bucovina)

23). von Issar Gregor (la fel, doar gloria străbunilor)

24). Halicki Michael

25). Barber Adolf

26). Klemensiewicz Josef

27). Gingold Hermann

28). Fliegler Hirsch

29). Hynek Arthut

30). Kostasz Gregor (şi familia Costaş fusese una boierească)

31). Kozub Emil

32). Czomkiewicz Wladislaw

33). Ritter (cavaler) von Illukiewicz Ladislaw

34). Braha Johan

35). Hlipka Theodor

36). Krystofowicz Oskar

 

 

37). Lachawec Apollinar

38). von Kurmański Alfred

39). Ritter (cavaler) von Goian Peter (altă familie boierească bucovineană)

40). Arejciuk Gregor

41). Andriyciuk Michael

42). Bendas Elias

43). Barbir Methodius

44). Flasch Emil

45). Kobliuk Theodor

46). Litwinowicz Johann

47). Kropaczek Wilhelm

48). Kostresz Theodor

49). Herasimowicz Hilarius

50). Gribowski Wissarion (viitor preot şi demnitar bisericesc)

51). Andriewicz Basil

52). Dzierzek Josef

53). Herzog Josef

54). Athanasiewicz Victor

55). Brecher Hirsch

56). Berba Nichael

57). Flasch Adolf

58). Jakubowicz Constantin

59). Cholonej Salomon

60). Gregorowicz Nikolaus

61). Lipecki Nikolaus

62). Eminowicz Michael

63). von Czerkawski Johann

64). Amster Isidor

65). Korytynski Konrad

66). Karadze Ignaz

67). Gawacki Marcell

68). Freundorfner Josef

69). Hruszkiewicz Theophil

70). Litwinowicz Gregor

71). Kryźanowski Wladimir

72). Bilvia Boreslav

73). Hnidej Cornel (numele lui Cornel Hnidei mi-i cunoscut, dar nu mai ştiu de unde).