clepsidră pentru spiritul divin | Dragusanul.ro

clepsidră pentru spiritul divin

Radu Bercea n28

*

vezi apa – zise filosoful

pe când privea cât de încet

i-a şiroit pe deget stropul

în sufletul unui poet –

ia forma celor ce le împle

în locul golului deplin,

aşa a fost să se întâmple

în trup cu spiritul divin…

*

tăcu apoi, în depărtare

suna un bucium tânguiri

şi-atunci o altă-ngândurare

i-a tras obloane pe priviri

şi îl vedeam cum chinuit

se zvârcolea adânc sub pleoapă,

apoi a zis abia şoptit:

şi sunetul e tot o apă…

*

iar mai apoi a început să cânte

şi să-şi asume cântecul destin

şi să presoare-n suflete cuvinte

clepsidră pentru spiritul divin