Clasa profesorului pictor Viorica-Ana Moruz | Dragusanul.ro

Clasa profesorului pictor Viorica-Ana Moruz

Expozitie INVATACEII PENELULUI 12

*

Expoziţia “învăţăceilor penelului”, vernisată astăzi, la ora 17, în incinta Centrului pentru Păstrarea Tradiţiilor Bucovinene din Suceava, probează clasa pictorului şi profesorului Viorica-Ana Moruz. Îmiplinită ca artist, aidoma colegului ei de catedră şi de creaţie, Dumitru Rusu, profesorul de pictură, de la Şcoala de Arte “Ion Irimescu” din Suceava, Viorica-Ana Moruz nu “face” pictori, ci identifică potenţialul creator al unor copii şi tineri, de care se îngrijeşte ca de răsaduri, fără altoiuri, ci doar cu călăuziri spre verticalitate şi lumină. Asta admir şi descopăr eu, în primul rând, an de an, în lucrările ucenicilor pictorului Moruz (dar şi la ucenicii lui Dumitru Rusu): înnăscutul, sămânţa aleasă, măiestru îngrijită pentru împlinire prin flori, fructe şi seminţe, adică, în final, prin continuităţi iniţiatice.

*

Fără îndoială, nu toţi “învăţăceii penelului” vor oficia în altarul miraculos al culturii, pentru că unii dintre ei nu au şi ursirea, ci numai zvâcnetul vremelnic al nevoii de a se rosti, la începuturile temeinice ale căutării de sine. Şi nu noi, şi nu nici mărat Viorica-Ana Moruz stabileşte cine anume, din mănunchiul acesta de penele măiestre, va fi sclipătul viitorului, pentru că arta nu e decât finalitatea unei nevoi zilnice, de-a lungul întregii vieţi, de a te afla în faţa şevaletului, a hârtiei de scris, a clapelor sau a strunelor. Dar, cu certitudine, pictorul şi profesorul Viorica-Ana Moruz a slobozit spre lumină minunate şi pline de vitalitate răsaduri, care dau frâu liber imaginaţiei şi încrederii noastre, privitori de o zi, tânjitori de o veşnicie.

*

Expozitie INVATACEII PENELULUI 1

Expozitie INVATACEII PENELULUI 2

Expozitie INVATACEII PENELULUI 3

Expozitie INVATACEII PENELULUI 5

Expozitie INVATACEII PENELULUI 6

Expozitie INVATACEII PENELULUI 7

Expozitie INVATACEII PENELULUI 8

Expozitie INVATACEII PENELULUI 9

Expozitie INVATACEII PENELULUI 10

Expozitie INVATACEII PENELULUI 11

Expozitie INVATACEII PENELULUI 13

Expozitie INVATACEII PENELULUI 14

*