Cântecul naţional în Bucovina: Vicovu de Jos | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Vicovu de Jos

VICOVU  JOS

*

Atestat documentar în 12 martie 1458, „Jicovul”, în ciuda statutului secular de obşte mănăstirească, a vibrat şi vibrează de sfinţenia cântecului naţional românesc, iar formulele totemice ale „poporului lui frunză verde”, cum formula Hasdeu, ascund, la Vicovu de Jos, Vicovu Sofiei Vicoveanca, chiar după acelaşi „foaie verde”, de fiecare dată altă poveste, altă trăire, când ciudoasă, când nostalgică, aidoma unei vibraţii prelungi în timp.

*

Ce strâgi, Georgi – 1803, Maria Şorodoc, 1912

Dragă, drăguliţă! – 1820, Maria Şorodoc, 1912

Aşa gioacă bătrânii – 1129, Gheorghe Pârghie, 1909

Gura ne vine-a cânta – 1814, Domnica Burlă şi Aglaia Motrescu, 1912

Foaie verde grâu mărunt – 1798, Domnica Burciu, 1912

Duci-m-aş şi n-aş vini – 1811, Aglaia Motrescu şi Ana Schipor, 1912

Haida, haida să giucăm – 1813, Domnica Burlă şi Aglaia Motrescu, 1912

Mândruliţă hăi – 1810, Aglaia Motrescu şi Ana Schipor, 1912

Frunză verde lemn domnesc – 1796, Zenovia Chifan, 1912

Frumos îi câmpu cu flori – 1793, Zenovia Chifan, 1912

Aşa-mi vine câteodată – 1792, Zenovia Chifan, 1912

Colo-n vale-n grădiniţă – 1807, Adolfina Şecs, 1912

Cuculi di pi cetatie – 1817, Eugenia Muntean, 1912

Codrule, frunză subţire – 1815, Domnica Burlă, 1912

Am o puică ca o crucie – 1804, Maria Şorodoc, 1912

La poartă la cireşel – 1816, Eugenia Muntean, 1912

Frunză verde bob năut – 1808, Adolfina Şecs, 1912

Frunză verdi liliacu – 1821, Zenovia Chifan şi Maria Şorodoc, 1912

Mărita-m-aş, mărita – 1805, Maria Şorodoc, 1912

Frunzuliţă strug de vie – 1801, Domnica Burciu, 1912

Cântă cucu, mierla zici – 1794, Zenovia Chifan, 1912

Pe din gios de Orăşie – 1806, Maria Şorodic, 1912

Foaie verde trii frăguţe – 1130, Gheorghe Pârghie, 1909

Frunză verde di-alămâie – 1797, Zenovia Chifan, 1912

La iertăciune – 1819, Maria Şorodoc şi Zenovia Chifan, 1912

Munte, munte, piatră sacă – 1802, Domnica Burciu, 1912

Ştii, bădiţă, cum ziceaiu – 1818, Eugenia Muntean, 1912