Cântecul naţional în Bucovina: Vatra Moldoviţei | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Vatra Moldoviţei

VATRA MOLDOVITEI

*

Vatră cu robi ţigani şi cu iobagi ardeleni, ruteni şi huţuli ai mănăstirii, încă din 1402, dar populată, în vremea Bucovinei istorice, şi cu rusini, şi cu nemţi, şi cu evrei, Vatra Moldoviţei, un adevărat centru spiritual al zonei, în care poposea, adesea, învăţătorul superior Petrea Dolinschi din Voloca, în postură de violonist, pentru a interpreta bijuterii muzicale româneşti, împreună cu învăţătoarea auxiliară Tinţia Voronca, mai ales cu ocazia „pertractărilor”, adică a petrecerilor organizate după moda nemţească, cu donaţii pentru o cauză umanitară, înseamnă un univers spiritual aparte, de suprapunere a spiritualităţilor urbane şi rurale, dar fără influenţe etnice, în ciuda diversităţii zonei. În Vatra Moldoviţei cântau, aidoma unor ţărance isteţe, şi fetele învăţătorului superior, Cleopatra şi Balaşa Constantinovici, dar cântecele naţionale adevărate aveau exponenţi străluciţi în fluieraşul Ion Nichifor, cu hore care „se cântă şi se joacă”, interpretate vocal de nevasta lui, Paraschiva, şi în Alexandra Buga din Dragoşa, care avea şi un cântec despre haiducul Bujor al lui Ionică Bordeian din Volovăţ, „Colo-n vale, la fântână” („Pe stratul cu floricele / Fetele-nşirau mărgele, / Bujor le cânta de jele”), cei doi vetreni marcând cumpăna veacurilor de acum mai bine de un veac.

*

Cântece fonotecate:

*

p104

p127

p262

p266

p261

*

Repertoriul Vetrei Moldoviţei:

*

Ţărăneasca – 686, Ion Nichifor, 1908

Câte doi – 684, Ion Nichifor, 1908

Cărăşel – 683, Ion Nichifor, 1908

Tropăita – 689, Ion Nichifor, 1908

Corabasca – 688, Ion Nichifor, 1908

Hora muntenească – 685, Ion Nichifor, 1908

Munteneasca – 690, Ion Nichifor, 1908

Horă veche – 687, Ion Nichifor, 1908

Colo-n vale la fântână – 1922, Alexandra Buga, 1913

Dragă, dragă Mărioară! – 703, Tinţia Voronca, 1908

Frunză verde solzi di peşti – 1919, Alexandra Buga, 1913

Frunză verdi trii aluni – 1925, Alexandra Buga, 1913

Frunză verdi di ovăs – 1927, Alexandra Buga, 1913

Leliţă, leliţă! – 709, Balaşa Constantinovici, 1908

Cântecul ochilor – 697, Paraschiva Nichifor, 1908

Cuculi cu peni murgi – 1920, Alexandru Buga, 1913

Nu-i ca ţara muntenească – 692, Eugenia Ciocan, 1908

Foaie verde pădureţ – 708, Balaşa Constantinovici, 1908

Horă – 711, Cleopatra Constantinovici, 1908

Foaie verde de lobodă – 710, Balaşa Constantinovici, 1908

Puiculiţa mea! – 691, Eugenia Ciocan, 1908

Of, of, of, puiule, of! – 698, Eugenia Ciocan, 1908

Frunză verde de-un agud – 1921, Alexandra Buga, 1913