Cântecul naţional în Bucovina: Sfântu Ilie | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Sfântu Ilie

SFANTU ILIE

*

Sfântu Ilie, „ţinutul dealurilor rostogolite-n neorânduială, dealuri blânde, rotunde, învelite cu veselă iarbă tânără. E moşia mănăstirii de odinioară a Sfântului Ilie, deci face parte din fondul religionar şi, fireşte, acesta l-a arendat Evreilor, cari aici sunt totul. Ţărani zdraveni, înceţi, tăcuţi ară pentru domnul lor de astăzi, care a înlocuit cu burta, ochelarii şi ifosul său pe Domnul cel vechi de acolo, din cetate, pentru care se ara cu sabia şi se secera cu gloria” (Nicolae Iorga, 1904). Mai bine de jumătate dintre săteni proveneau din Galiţia, iar ceilalţi erau fie secui din Scaune, fie români din ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, dar toată lumea vorbea româneşte, şi din pricina vecinătăţii cu Suceava, care avea un iarmaroc celebru, în care puteai face afaceri doar dacă vorbeai limba străveche a locului.

La Sfântu Ilie exista un lăutar celebru, Ioan Popovici, care cânta „cu pistonu”, în 1908, deşi nu fusese „la catane”, având doar 21 de ani, dar probabil că moştenea pasiunea şi ştiinţa de a cânta „la alămuri, precum nemţii” (Grigorovitza), de la vreo rubedenie, care slujise în Regimentul 41 Infanterie din Cernăuţi şi deprinsese meşteşugul interpretării melodiilor la trompetă.

*

Cântece fonotecate:

 *

p54

p124

p179

*

Repertoriul vechi al satului Sfântu Ilie:

 *

Anicuţa – 330, Ioan Popovici, 1908

Rusasca – 334, Ioan Popovici, 1908

Corabeasca – 333, Ioan Popovici, 1908

Doină – 329, Gheorghi Cojocari, 1908

Tot aştept şi aştept – 328, Nicolai Cojocariu, 1908

Mândruliţă dragă – 49, Maria Reuţ, 1907

Sara bună, mândruliţă – 49, Maria Reuţ, 1907

Fa Frăsână – 51, Panora Bondar, 1907

Of, a mea fetiţă! – 52, Olga Reuţ, 1907

Tot aştept şi-aştept – 328, Nicolai Cojocari, 1908

Ieşi, Mariţă, la portiţă! – 50, Saveta Ieremievici, 1907

Foaie verde trii masline – 331, Ioan Popovici, 1908

Foaie verde şi-un dudău – 331, Ioan Popovici, 1908

Doină veche – 330, Ioan Popovici, 1908