Bibliografia ignorată a memoriei Bucovinei (III) | Dragusanul.ro

Bibliografia ignorată a memoriei Bucovinei (III)

 

Foarte activ, din 1875, este și interesul pentru viața spirituală și materială din Bucovina. În ceea ce privește învățământul primar și secundar, amintesc de „Rapoartele anuale privind statul popoarelor și școlilor civice din orașul Cernăuți” (Jahres­berichte über den Zustand der Volks- und Bürgerschulen der Landeshaupt­stadt Czernowitz), publicate, începând cu 1880, de profesorul universitar Basil von Repta. Eseul lui S. Grünberg „Sistemul școlar al Bucovinei în dezvoltarea sa istorică și starea sa actuală” (Das Schulwesen in der Bukowina in seiner historischen Entwicklung und seinem jetzigen Zustande, în Öesterr.-ungar. Revue. 1. Wien 1888. S. 186-227), pamfletul meu „Începuturile sistemului școlar elementar în Bucovina”( Die Anfänge des Volksschulwesens in der Bukowina, Czernowitz 1891) și materialele publicate de cooperatorul parohial gr. or. cernăuţean C. Morariu în „Revue Roman”: „Şcoala elementară românească din Bucovina” (Ueber das romanische Volksschul wesen in der Bukowina, Wien 1889, Heft 5-7), „Gimnaziile Bucovinei” (Die Gymnasien der Buko­wina, 1889, H. 8 și 9), „Şcoala gimnazială gr. or. din Cernăuț“ (Die gr.-or. Oberrealschule in Cernăuţ, 1889. H. 10), „Sistemul de învățământ al profesorilor români în Bucovina“ (Das romänische Lehrerbildungswesen in der Bukowina, 1890. H. 2), „Școala profesională de stat din Cernăuţi“ (Die Staats-Gewerbeschule in Cernăuţ, 1890, H. 4 și 5) și „Institutul agricol din Cernăuţ” (Die land­wirtschaftliche Lehranstalt in Cernăuţ, 1890, H. 6).

 

Despre educația teologică ne învață profesorii Isidor von Onciul și Eusebius Popowicz, primul în eseul „Einiges über den Gang und die Entwickelung der theologischen und clericalen Cultur in der Bukowina” (Ceva despre mersul și desvoltamêntul culturei teologice și clericale în Bucovina, Candela 1883. Nr. 1-7 Tradus în germană de C. Morariu şi publicat în „Revue Roman”, Viena 1888, H. 10-12, 1889, H. 1 la 4), acesta din urmă şi în discursul rectorului „Die theologische Facultät in Czernowitz und die übrigen gr.-or. theologischen Lehranstalten“ (Facultatea teologică din Cernăuți fi celelalte școale teologice ortodoxe răsăritene. Candela 1884. Nr. 9-11)[1].

 

Pentru cunoașterea învățământului general sunt importante următoarele lucrări: „Biblioteca ţării Bucovinei și k. k. Biblioteca universitară din Cernăuți“ (Die Bukowiner Landesbibliothek und die k. k. Universitäts-Bibliothek in Czernowitz, Cernăuți 1885), lucrarea bibliotecarului universităţii împărăteşti Karl Reifenkugel, „Mișcări literare la Români din Bucovina” (Oradea mare 1890, „Activitatea literară a românilor bucovineni“ (Die literarische Thätigkeit der Bukowiner Rumänen, Grosswardein 1890), de J. Sbiera, și „Contribuții la istoria literaturii române din Bucovina”, de C. Morariu (Beiträge zur Geschichte der romä­nischen Literatur in der Bukowina, Roman Revue 1891. H. 1, 3, 4, 6, 7-8, 9, 11-12), plus „Istoria originii și dezvoltării societăţii muzicale din Cernăuți” (Die Geschichte des Entstehens und der Entwickelung des Musikvereins in Czernowitz, Cernăuți 1882), de L. A. Simiginovicz, și „Muzica și dezvoltarea sa în Bucovina“ (Die Musik und deren Entwickelung in der Bu­kowina, în Buchwald 1890. Nr. 13; 1891. Nr. 4, 5. 7, 11-13), scrisă de dirijorul A. Hrimaly, şi broşura sărbătoririi jubileului, „Mântuire bună!“ (Gut Heil!), de O. J. Nussbaum (Cernăuți 1892), iar în cele din urmă, cea a Dr. Hatschek, din 24 septembrie 1886, în raportul Camerei e Comerţ şi Industrie, despre „Administrarea justiției în Galicia și în Bucovina” (die Rechtspflege in Galizien und in der Bukowina, Reichenberg 1886).

 

 

Cei care vor să afle mai multe despre condițiile economice ale Bucovinei în general, le pot afla din lucrările: prof. J. Platters „Studii sociale în Bucovina” (Sociale Studien in der Bukowina, Jena 1878), apoi scrierea prof. F. Kleinwachter despre „Expoziţia din Cernăuți din 1886” (Die Czernowitzer Ausstellung von 1886, Viena 1886), apoi eseul prof. E. Mischler „Criza economică în Bucovina” (Wirtschaftskrise in der Bukowina), în Doru’s Volkswirtschaftl. Wochenschrift (1891. Nr. 406 und 408) și în „Schițele sociale și economice ale Bucovinei” (Sociale und wirtschaftliche Skizzen aus der Bukowina) ale doamnei Marie Mischler, publicate în 1892, aprilie și mai, în „Pernerstorfer”, unde s-au publicat şi „Cuvinte germane” (Deutschen Worte, reeditate în „Bukow Rundschau”. 1892. Nr. 1139 ff.).

 

Circumstanțele financiare ale țării l-au preocupat pe prof. E. Mischler, care, inspirat de abilitatea sa specială, a scris comentarii financiare în primele numere (1892, p. 24-71) ale „Comunicărilor Oficiului de Statistică al Ducatului Bucovinei” (Mittheilungen des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina), despre „Poziția Bucovinei în stat“ (Die Stellung der Bukowina im Staatshalte). Acolo (pp. 72-138) se găsește și prima parte a unei compilații despre „Bunurilor comunităților politice din Bucovina” (des Vermögens der politischen Gemeinden in der Bukowina) din oraşele raioanelor politice Câmpulung, Rădăuţi, Storojineţ și Vijniţa, sub conducerea lui Mischler. „Activele comunei urbane Czernăuţi și Fondul administrării lor” (Der Vermögenstand der Stadtcommune Czernowitz und der in ihrer Verwaltung stehenden Fonde) pot fi văzute din raportul lui K. Ritter von Weglowski către Consiliul municipal al orașului Cernăuți (Cernăuți 1889).

 

Despre agricultură și silvicultură s-au scris lucrările: „Rapport sur les forêts de la Bucovina” (Marsilia 1878), de Lejourdan, apoi cel al managerului Z. Trinks, pe studiul Rădăuţilor, din 1884, publicat la Viena, și cel al lui C. Scherzer „Privind creșterea animalelor în Bucovina în 1886” (über die Viehzucht in der Bukowina im Jahre 1886, în „„Czernowitz. Landw. Zeitg). Alte materiale publicate, în afară de de memorandumul „Căile ferate locale din Galicia și Bucovina” (Die Localbahnen in Galizien und der Bu­kowina, Wien, 1891) sunt rapoartele Camerei de Comerț şi Industrie din Bucovina, precum și cele din comunicările oficiale ale Oficiului de Statistică al Ducatului Bucovinei (II.1, p. 139-146), apoi în scrierile lui C. Romstorfer („Cu privire la condițiile comerciale din Bucovina” / Ueber die gewerb­lichen Zustände in der Bukowina, în 4. Jahresberichte der k. k. Staats-Gewerbeschule zu Czernowitz. 1886. S. 3-22), Rapoartele anuale ale Școlii de stat de comerț din Cernăuți din 1886 (p. 3-22) și „Introducerea unei industrii gospodărești în Bucovina” (Einführung einer Haus­industrie in der Bukowina, în „Bukow. Nachr.“ 1889. Nr. 99-101), studiul lui H. Wiglitzky despre „Industria casnică a Bucovinei și mijloacele și modalitățile de dezvoltare“ (die Bukowinaer Hausindustrie und die Mittel und Wege zur Hebung derselben, Czernowitz 1888) și cel al lui F. Kleinwächter, „Cu privire la spaţiile de vânzări” (Zur Frage der Verkaufshallen, Wien 1890). „Despre propinaţiuni în Bucovina” a scris A. Terner (Die Propinationsfrage in der Bukowina, Czernowitz 1809), iar despre „Legea propinaţiunilor”, Dr. J. Rott (Das Propinationsrecht, Czernowitz l885). Și mai importantă în tratarea acestui subiect este lucrarea lui procurorului imperial de finanţe Dr. Victor Korn. Poartă titlul „Dreptul de propinație în Galicia și în Bucovina și înlocuirea lui” (Das Propinationsrecht in Galizien uud in der Bukowina und dessen Ablösung, Wien 1889).

 

Mulțumim lui A. Ficker și H. J. Bidermann pentru prezentarea condițiilor culturale, rezumate pentru perioada 1775-1875. Din opera primului provine strălucita scriere cunoscută: „Suta de ani” (Hundert Jahre, S.-A. aus d. „Statist. Monatschrift.“, I. Wien 1875), din cea din urmă, broșura la fel de excelentă: „Bucovina din administrația austriacă, din 1775, până în 1875” (Die Bukowina unter österreichischer Verwaltung 1775 bis 1875, Wien 1875. 2. Aufl. Lemberg 1876).

 

 

Acum mă refer la studiile care se referă la statisticile populației și la relațiile de sănătate. Bazele statistice pentru relațiile de populație, create de județe, din 31 decembrie 1880 și până în 31 decembrie 1890, conțin publicațiile Comisiei Centrale imperiale de Statistică („Statistische Monatsschrift“, „Oesterreichische Statistik“, „Statist. Jahrbuch“ und „Special-Ortsrepertorium“).

 

Sănătatea Bucovinei are, pentru prima dată, consilier în K. Denarowski, cu „Sanitätskarte und Kommentarar” (Viena 1880). Urmând acest exemplu, succesorul său în departamentul sanitar al Guvernului provincial al Bucovinei, consilierul guvernamental Dr. B. Kluczenko, a emis şi extins, în 1891 și în 1892, un „Sanitätsbericht der Bukowina“ (für 1890, bezw. 1891). Kluczenko are și el, în comuniune cu dr. Krämer, o „Statistică a mortalității orașului Suceava în anii 1874-1888” (Mortalitätsstatisik der Stadt Suczawa in den Jahren 1874-1888), publicată în volumul 2, de „Oficialului sanitar” din Austria (1889. nr. 9-11). Foarte interesante și instructive sunt și studiile Dr. med. W. Philipowicz, publicate în „Wiener medicinischen Blätter” (1888. nr. 14 și 15), referitoare la „Observații cu privire la apariția pelagrei în Bucovina” (Beobachtungen über das Vorkommen von Pellagra in der Bukowina), și raportul Dr. med. W. Załoziecki, „Despre a doua întâlnire a Asociației Medicilor din Bucovina” (Bericht über die zweite Wanderversammlung des Vereines der Aerzte in der Bukowina, Czernowitz 1889).

 

Despre spitale, avem lucrări ale Dr. med. B. Wolan, „Despre istoria și dezvoltarea Spitalului General Public din Cernăuți” (Zur Geschichte und Entwickelung des öffentlichen allgemeinen Krankenhauses in Czernowitz, Czernowitz 1879) și a lui N. Ustyanowicz, „Memorandum privind înființarea Spitalului General al Fundaţiei Kronprinz Rudolf din Rădăuţi, pe baza dezvoltării Bucovinei după 1775“ (Denkschrift über die Entstehung des allgemeinen Krankenhauses Kronprinz-Rudolf-Stiftung in Radautz mit Zugrundelegung der Entwicklung der Bukowina seit 1775, Radautz 1887).

 

Este deosebit de bogată literatura care a determinat introducerea planificată a canalizării și alimentării cu apă la Cernăuți. În cele ce urmează, voi enumera cele mai importante lucrări, în ordine cronologică: „Apele subterane în Cernăuți” (Das Grundwasser von Czernowitz), de A. Mikulicz (Bucovina, 1877, nr. 5), „Aspecte ale alimentării cu apă la Cernăuți. Raport de expunere și expertiză“ (Zur Wasserversorgungsfrage in Czernowitz. Exposé und Gutachten), de către dr. Dr. Pribraim (Czernow. Zeitg., 1878, nr. 287), „Cu privire la problema curățeniei orașului și a menținerii curățeniei orașului, prin aplicarea la condițiile locale specifice din Cernăuți” (Zur Frage der Stadtereinigung und Reinhaltung in ihrer Städtereinigung und Reinhaltung in ihrer Anwendung auf die besonderen Ortsverhältnisse in Czernowitz, Czernowitz 1879), de J. Gregor, „Cu privire la încărcarea și descărcarea drenării capitalei Cernăuți. Opinia experților asupra problemei de aprovizionare cu apă și de canalizare“ (Ueber die Be- und Entwässerung der Landeshauptstadt Czernowitz. Gutachten, betreffend die Wasserversorgungs- und Canalisirungsfrage, Wien 1880), de O. Burghart, „Expunere privind aprovizionarea cu apă a orașului Cernăuți“ (Exposé über die Wasserversorgung der Stadt Czernowitz), de G. Rapf (Bucow, Nachrichten 1889, nr. 150-151), „Raport privind furnizarea de apă din fântâna experimentală din Rohozna“ (Gutachten über Wasserleitung vom Versuchsbrunnen in Rohozna, Czernowitz 1889), de B. Salbach, „Raport Consiliului municipal al orașului Cernăuţi privind instalațiile de alimentare cu apă existente și Canalizarea orașelor Breslau, Dresda şi altele, în ceea ce privește instalațiile similare, care trebuie introduse la Cernăuți”, de L. West (Bericht an den löbl. Gemeinderath der Landeshauptstadt Czer­nowitz über die an den bestehenden Wasserversorgungsanlagen und Canalisirungen der Städte Breslau, Dresden u. s. w. gemachten Wahrnehmungen mit Rücksicht auf die in Czernowitz einzuführenden dergleichen Anlagen, Czernowitz 1889), „Investigații bacteriologice asupra apei din puțul experimental din Rohozna”, de Dr. med. W. Philipowicz (Bukow. Nachrichten 1889, nr. 312), „Cu privire la furnizarea apei” (Ibid., 1891, nr. 812 și 813) și „Lucrări de precipitații și canal în Cernăuți” (Ibid., 1892., nr. 1092), de prof. Dr. A. Handl, „Proiectul canalizării adânci în Cernăuţi” (Das Project der Czernwitzer Tiefquellenleitung), de E. Trebbin (Ibid., 1891., nr. 818, 820, 821 și 829) şi, în final „Întrebarea privind aprovizionarea cu apă din Cernăuți în stagiul său de dezvoltare și actual” (Die Wasserversorgungsfrage in Czernowitz in ihrer Entwicklung und ihrem gegenwärtigen Stande, S.-A. aus d, Czemow. Zeitg. 1893), de L. West[2].

 

 

[1] Un raport (un material critic, deci – n. n.) despre dezvoltarea sistemului de educație regulat din Bucovina este publicat în presă.

[2] Polek, Johann, Recenzie privind cercetările asupra pământului și obiceiurilor Bucovinei după 1773, în Maximovici, E.; Mikulicz, A.; Polek, Dr. J; Romstorfer, C. A.; Jahrbuch des Bucowiner Landes-Museum / 1893,Czernowitz 1893, pp. 14-17