Anatol Viere, poetul de lângă Hotin | Dragusanul.ro

Anatol Viere, poetul de lângă Hotin

*

Poet pururi dezlănţuit, un fel de tribun al metaforei amintind cumva de Ioan Manole, mai înspre tinereţe, Anatol Viere este o cetate a Hotinului vie, veghind statornicia mlădioasă a limbii române între Nistru şi Prut. Este un năvalnic, un iute risipitor de flacără şi de scântei şi, drept consecinţă, nopţile planetei îşi aprind cereştile candelabre şi din călimara lui Anatol Viere. Căci aşa i-a fost ursit: să-şi afle naşterea în ziua lui Ciprian Porumbescu şi să crească aidoma.

*

La mulţi ani, Anatol Viere, şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!