Amănunte despre festivalul din Vatra Dornei | Dragusanul.ro

Amănunte despre festivalul din Vatra Dornei

Afis BAP 2017 foto MIC

*

Prin festivalul acustic de la Vatra Dornei încercăm să probăm că muzica valoroasă are numeroase modalităţi dumnezeieşti de exprimare. În prima seară, cea a zilei de 7 iulie, a “Cântecelor de peste veacuri”,  Zicălaşii, cu doi zicălaşi clasici (voce şi cobză), Constantin Irimie şi Mihai Hrincescu, vor reînvia, în premieră absolută, după minimum 150 de ani, repertoriul celebrilor lăutari bucovineni de odinioară Nicolai Picu, Grigori Vindireu şi Ionică Batalan (din colecţia “Muza Română” a lui Calistrat Şotropa, care se tipărea, până prin 1890, la Cernăuţi – şi o avem în 120 de numere, deci în ediţie completă).

*

Printre cântecele vechi: Barbu lăutarul, compus de Nicolai Picu, drept omagiu adus maestrului său (nu seamănă cu cântecul ştiut, compus de Al. Flechtenmacher), Hora ciocârliei, a lui Ionică Batalan (prelucrată, ulterior, de Grigoraş Dinicu), Hora lui Traian (Bidirel), pe care lăutarul Ion Batalan a învăţat-o “de la micuţul Ciprian Porumbescu”, Hora şi Sârba Dornenilor, precum şi celelalte 14 piese din repertoriul lui Grigori Vindereu, vreo şapte Sârba popilor  (rock-ul de odinioară al preacucernicilor) şi aşa mai departe.

*

Lansarea antologiei “Poezia care cântă”, cu versuri scrise de Adrian Ardelean – NATIF, Mihnea Blidariu – LUNA AMARĂ, Laura Brat – GRAY MATTERS, Andrei Crecan – NATIF, Andrei Drăguşanul – TOY MACHINES, Nick Făgădar – LUNA AMARĂ, Ştefi M. Ganea – FIOR, George Gîdei – TRAVKA, Octavian Horvath – IMPLANT PENTRU REFUZ, Oigăn – ROBIN AND THE BACKSTABBERS, KUMM, MOON MUSEUM, Vali Rauca – GRIMUS şi Doru Trăscău – THE MONO JACKS, se va face, fără vorbe (antologia are un studiu introductiv), prin cele 8 concerte de scenă şi 2 concerte de autor, din zilele de 8 şi 9 iulie, 900 de antologii fiind dăruite de către organizatori tinerilor dornici de a le avea şi de a obţine autografe de la autorii preferaţi.

*

Concertele “Bucovina Acoustic Park”, inclusiv cele din Casa de cultură, vor fi de câte un ceas, deci, la scenă, fiecare din cele două nopţi de festival va dura câte minimum patru ore (vom îngădui şi reveniri pe scenă la “bisss!”). Cei ce vor veni la Vatra Dornei, vor putea trăi, în trei zile, minimum 12 ore de muzică bună, de genuri diferite (preponderent rock acustic, dar şi vechi cântece naţionale româneşti, dar şi muzică folk), de exprimări complementare, dar de certă valoare.

*

Datorită Consiliului Judeţean Suceava, Primăriei Vatra Dornei, Centrului Cultural “Bucovina” şi Casei de Cultură “Platon Pardău” din Vatra Dornei, nimic nu se plăteşte, ci totul se oferă în dar; în fond, dacă nu vom învăţa să dăruim şi să primim spiritualitate, vom înceta să mai existăm.