Am fonotecat 40 de colinde vechi. Ce urmează? | Dragusanul.ro

Am fonotecat 40 de colinde vechi. Ce urmează?

Colindele Zicalasilor 0

*

Astăzi, la etajul I al Palatului Administrativ din Suceava, durat de vrednicul primar Franz Ritter Des Loges, în vremea culegerii colindelor, prin Bucovina, de către Alexandru Voevidca, am fonotecat 40 de colinde vechi ale valahilor, iar peste vreo două zile vor putea să le asculte şi să le vizioneze toţi doritorii. Apoi, ce va urma? Câteva colinde, cu sonorităţi spectaculoase, vor fi luate de interpreţi de folclor şi folosite ori cu textul bisericesc fals de pe la 1880-1900, ori cu contrafaceri şi mai păguboase, însăilate de o ţaţă folcloroasă din Botoşani. Şi, încet, încet, iar se va depune, gros şi pentru totdeauna, colbul uitării peste moştenirea noastră identitară multimilenară.

*

Există, totuşi, şi textele autentice ale străvechilor colinde valahe (le-am reprodus în cartea, lucrată împreună cu Aurelian Ciornei, “Veniţi, de vă veseliţi!”) şi se pot identifica, dar numai în condiţiile în care chiar i-ar păsa cuiva de identitatea noastră şi de moştenirile care consacră această identitate. Practic, la câte mărturii vechi, ba chiar şi mai recente, adică medievale, există despre ceremoniile de primăvară, de la începutul lunii mai, lesne şi cu cheltuială puţină, eventual şi pe fundamentul “Horei de la Bucşoaia”, s-ar putea recupera ceremoniile străvechi, din care s-au concretizat Misterele Eleusine. Dar cu cine să o faci? Cu Franz cav. Des Loges nu se mai poate, că-i de piatră.

*

Fanz Ritter Des Loges

Colindele Zicalasilor 1

Colindele Zicalasilor 2

Colindele Zicalasilor 3

Colindele Zicalasilor 4

Colindele Zicalasilor 5 Gabi Sandu

Colindele Zicalasilor 6 Tiberiu Cosovan

Colindele Zicalasilor 7

Colindele Zicalasilor 8 Sorin Filip

Colindele Zicalasilor 9

Colindele Zicalasilor 10

Colindele Zicalasilor 11

Colindele Zicalasilor 11 Nicolae Barba

Colindele Zicalasilor 12

Colindele Zicalasilor 13

Colindele Zicalasilor 14

Colindele Zicalasilor 15

Colindele Zicalasilor 16

Colindele Zicalasilor 17

Fanz Ritter Des Loges 1