1910: Înființarea "Muzeului țărănesc" din Câmpulung | Dragusanul.ro

1910: Înființarea „Muzeului țărănesc” din Câmpulung

 

Muzeu ţărănesc. Dl Ioan Ştefureac, profesor la Câmpulung (Bucovina), a luat iniţiativa de a înfiinţa, în acelaşi oraş, un muzeu ţărănesc. În acest scop, profesorul din Câmpulung s-a adresat preoţilor şi în­văţătorilor din Bucovina, cerându-le să co­lecteze, de la săteni, lucruri vechi, ca: lăzi bătrâneşti, mese, scaune, cuiere, colţare, podişoare, cruci scobite în lemn, icoane vechi, obiecte pentru casă mai mici: ploşti, sălăriţe, cupe, bâte ciobăneşti, beţe pentru vătăjei, fluiere, furci de tors, care unele sunt executate şi în cositor; obiecte pentru vânătoare, ca: filiuri, arme, cornuri pentru praf de puşcă, bice de călărit; fe­lurite vase, ca: scafe, străchini, ulcioare, căni; precum, nu mai puţin, şi lucrări de mână femeiască: năfrămi, ştergare, că­meşi, brâie, bârneţe, trăistuţe, lăicere, co­voare şi multe alte lucruri, pe care străbunii noştri au ştiut să le împodobească cu felurite ornamente de rară frumuseţe”[1].

 

[1] Gazeta Transilvaniei, Nr. 153, Anul LXXIII, Brașov, joi 15/28 iulie 1910, p. 3