1907: Răscoalele ţărăneşti din România | Dragusanul.ro

1907: Răscoalele ţărăneşti din România

Port din Romania LUCEAFARUL n 8 1907 p 152

*

Relaţiunile oficiale, primite din judeţele din nordul Moldovei, spun că, de vineri (11 martie – n. n.), se constată o liniştire a spiritelor în judeţele Dorohoi, Botoşani, Suceava (cuprindea zona Fălticenilor – n. n.), Neamţ şi Vaslui, unde se produseseră agitaţiuni agrare. În cursul zilei de vineri, s-au produs tentative de turburare a ordinii în unele comune din judeţele Tutova şi Putna, dar ele au fost imediat reprimate. În trei comune din judeţul Covurlui s-au produs, de asemenea, manifestaţiuni ţărăneşti, dovedite a fi fost rezultatul unor instigaţiuni socialiste. Ele nu au avut însă nici o urmare.

*

După alte ştiri, primite din Alexandria (Teleorman), ţăranii de pe moşia Nanov s-au răsculat şi s-au dedat la scene de sălbăticie contra arendaşului şi proprietarului. Se afirmă că dl C. Atanasiu, fost senator, şi Săndulescu-Nanoveanu, fost senator, ar fi fost maltrataţi de săteni şi că s-ar afla într-o stare îngrijorătoare. Graţie măsurilor luate, ordinea a fost restabilită. Zvonul, după care fabrica de spirt de la Ghidigeni, proprietatea dlui Crissoveloni, ar fi fost incendiată nu se adevereşte.

*

Ştirile primite din celelalte puncte ale ţării sunt liniştitoare. Deoarece ţăranii, în mare parte, se plâng că preţul cu care li se vinde falcea de pământ se ridică, în unele locuri, la peste 80-90 lei, autorităţile au hotărît ca, miercuri, 27 martie curent (pe stil vechi – n.n.), să facă, în localul prefecturii, un congres al tuturor arendaşilor şi proprietarilor din judeţul Dorohoi, care îşi cultivă singuri moşiile, ca împreună să stabilească un preţ convenabil de fiecare falce, precum şi a celorlalte dări pentru vite etc. În acest scop, s-au trimis, de 2 zile, invitaţii la fiecare. S-au luat dispoziţii pentru paza oraşului Dorohoi, postându-se, la bariere, infanterie şi, la 5-6 chilometri, plutoane de cavalerie, nepermiţând decât delegaţiilor a intra în oraş, care este zi şi noapte păzit de patrule de infanterie şi cavalerie. După sosirea Regimentului 10 Putna şi a domnului general Pavlov, acesta, împreună cu inspectorul adminitrativ Varlam şi cu prefectul, au stabilit câteşi trei ca judeţul să fie împărţit în mai multe secţiuni şi în fiecare să se trimită câte 4 sau 5 sute soldaţi, din care, la nevoie, să se poată trimite cu înlesnire ajutoare celor în nevoie. Cu acest mod, răscoala a început să descrească şi e speranţă că, afară de câteva localităţi, în restul judeţului să se liniştească; ieri, s-au făcut câteva mişcări, în câteva comune, dar intervenind armata, s-au potolit fără violenţă.

*

Mai mulţi senatori şi deputaţi au plecat, aseară, în nordul Moldovei, pentru a intra în contact direct cu ţăranii răsculaţi de prin unele comune rurale. Alţi membri ai majorităţii parlamentare vor pleca, astă-seară, în alte sate. Ministerul de domenii a dispus că moşia Statului Ostrovul-Mare, din Mehedinţi, în întindere de 1.755 ha, va fi vândută ţăranilor, în loturi de 5 ha. Sunt 351 de loturi. Comisia de vânzare se compune din dl Niculescu-Telega, inspector domenial, colonelul Kivu, de la Mehedinţi, şi primarul rural respectiv.

*

O delegaţie studenţească a fost primită, vineri, la orele 6, în audienţă de Majestatea Sa Regele. Delegaţiunea a prezentat M. S. Regelui trei memorii, dintre care două relative la mişcările ţărăneşti şi al treilea relativ la concentrarea plutonierilor, în timpul de la 20 aprilie, până la 20 mai. Se pare că, până duminică, situaţia s-a înrăutăţit, căci iată ce ştire aduce „Adevarul”, ce ne-a sosit luni, după-amează:

*

„Judeţul Putna. Focşani. Agitaţii cu caracter mai grav s-au mai semnalat în comunele Adjud, Sascut şi Domneşti. Sîmbătă, 600 de ţărani din comunele Guraia şi Ghileşti au venit la barieră şi au vroit să între în oraş, pentru a vorbi cu prefectul, spre a-i cere pământ. Ei au fost opriţi. Imediat ce s-a aflat despre aceasta, prefectul s-a dus de a parlamentat cu sătenii, promiţându-le că cererile lor vor fi satisfăcute. Ţăranii s-au retras. De asemenea, s-au îndreptat spre Focşani săteni din Păţeşti, Vârteşcoiu şi Odobeşti; ei n-au putut pătrunde prin bariere; fiind somaţi, ei s-au retras.

Mărăseşti. Parte din evrei, îngroziţi de grava situaţie de aici, au fugit. 2.500 de răsculaţi ameninţă să dărâme fabrica de zahăr. S-a trimis o companie din Regimentul 2 geniu.

*

Târguşorul Panciu a fost complectamente ruinat. Peste 30 de case au fost devastate, mărfurile aruncate în stradă, oglinzi sfărâmate, covoare tăiate, uşi scoase etc. S-a produs o învălmăşeală, în care armata a fost nevoită să tragă. Au căzut, pe loc, 4 morţi şi 15 grav răniţi. Între casele devastate complect sunt ale domnilor Avram Herşcovici, Capel Herşcovici, Marcu Solomon, Kaufman, Fiterman. Au fost devastate, într-un cuvânt, toate casele evreieşti. Toţi evreii au fugit la Focşani.

*

Judeţul Brăila. Brăila, 10 martie (stil nou – n. n.). La orele 11, seara, a venit ordinul de a se concentra Regimentul 11 călăraşi. Spre ziuă, vor pleca la Covurlui şapte escadroane, cu câte 120 oameni; soldaţii vor fi prevăzuţi cu echipament de război. Acelaşi ordin cere concentrarea schimbaşilor. La orele 1, noaptea, a avut loc, la prefectură, o conferinţă, la care au luat parte prefectul Faranga, maiorul Murgulescu, procurorul Eremia, substitutul Bilciurescu, judecătorul de instrucţie Goangă şi şeful poliţiei Cantuniari.

*

Judeţul Vlaşca. Giurgiu, 10 martie (stil nou – n. n.). Ţăranii din Grosu s-au răsculat, voind să devasteze curtea proprietăţii Mandafurnis. Parte dintre ţărani au refuzat însă a se asocia cu cei răsculaţi. Ei fură, atunci, ameninţaţi, de tovarăşii lor răsvrătiţi, că li se va da foc la case. În faţa acestei ameninţări, ţăranii se uniră cu toţii şi devastară casa, dând foc proprietăţii şi pătulelor. Dl Mandafurnis s-a refugiat la Giurgiu. Din Grosu, răsculaţii se îndreptară spre comuna Pielea (Teleorman), unde au dat foc proprietăţii dlui Iorgu Angelescu. Comunicaţia telefonică este cu desăvârşire întreruptă, firele fiind rupte. La Găvăneşti a fost incendiată şi distrusă proprietatea dlui colonel Rădulescu. Din oraş se zăresc flăcările localităţilor incendiate.

*

Judeţul Iaşi, Stânca. Ţăranii, răsvrătindu-se în această comună, proprietatea doamnei Greceanu, dl căpitan Macarovici, trimis acolo cu soldaţi, a povăţuit pe săteni să se liniştească şi a reuşit să-i convingă că soartea lor va fi, în curând, îmbunătăţită şi ei s-au împrăşiat în linişte.

*

Iaşi, 23 martie (stil vechi – n. n.). Se anunţă că Izil Cohn, evreu naturalizat şi proprietarul moşiei Bălăneşti, din judeţul Neamţ, a fost asaltat de săteni, bătut şi legat. El a fost prădat de suma de 18.000 lei şi este, acum, prizonierul ţăranilor răsvrătiţi. De la orele 12, noaptea, e oraşul liniştit. Trupele de care dispune oraşul numără 3.000 de oameni. Un număr de avocaţi s-au întrunit, astă-seară, la dl Pandali Zamfirescu, decanul baroului, care a hotarât a stărui pentru împăciuirea ţăranilor. Poliţia a făcut o razie în oraş, arestând un însemnat număr de indivizi dubioşi, care au fost expediaţi, cu un tren special, spre Bucureşti. Arestaţii au fost însoţiţi de 40 călăraşi.

*

Iaşi, 10 Martie (stil nou – n. n.). La Tibana a avut loc o încăierare între un grup de săteni de aici şi unul din alt sat. Sunt doi morţi.

*

Judeţul Teleorman. Turnu-Măgurele, 23 martie (stil vechi – n. n.). Ieri, după devastările făcute la Alexandria, rezerviştii şi concediaţii au trecut in corpore în comuna Nanov. Aci au devastat casele arendaşilor Nenoveanu şi Atanasiu şi le-au dat, apoi, foc cu gaz. Aproape întregul sat se află în flăcări. De aci, răzvrătiţii s-au îndreptat spre Mavrodin şi Orbeasa. Ei refuză a se întoarce la regiment. În oraş şi în mai tot judeţul domneşte o panică de nedescris. O mulţime de familii ovreieşti au părăsit localitatea, de astă noapte. În comuna Piatra, s-au răsculat peste 2.000 ţărani, care s-au dedat la devastări, scoţând copiii din infirmerie. Arendaşul Nae Voivozeanu a fost grav bătut.

*

În Alexandria, s-a ivit o nouă bandă de derbedei şi mahalagii, care au venit cu căruţele pentru a prăda marfa din prăvăliile ce n-au fost devastate, la prima devastare. S-au tras focuri în răsculaţi. Sunt mai mulţi morţi şi răniţi. Întreaga populaţie a oraşului s-a înarmat cu puşti şi revolvere (Tribuna, Anul XI, nr. 58, duminică 13/26 martie 1907, pp. 4, 5).