1875: Ghimpele:Trecutul şi prezentul | Dragusanul.ro

1875: Ghimpele:Trecutul şi prezentul

 

 

 

 

 

Astăzi e un secol de când prin trădare

turcul şi cu neamţul, ziua, amiaza-mare,

răpi Bucovina, al nostru pământ

şi pe Domnul ţării îl puse-n mormânt.

 

 

Astăzi jubilează trista umilinţă

nemţii şi evreii, fără conştiinţă

şi românii-n doliu cu amar azi plânge

ţara lor răpită şi-al Domnului sânge.

 

 

Astăzi e un secol de când Domnul ţării

susţinându-i dreptul în faţa trădării

ca un miel îşi dete gâtul spre junghere

căci nu vru să vândă a ţării avere.

 

 

Astăzi, vai, ce timpuri, ce deriziune!

Nimeni la trădare nu se mai opune,

ba cinicii zilei batjocoresc chiară

pe cei ce mai cuget la drepturi, la ţară.

 

 

Astăzi e un secol de când ne răpiră

dulcea Bucovină, sora ce aspiră

a reveni iară în braţele frăţeşti,

la sânuri, la inimi curat româneşti.

 

 

Azi nemţo-evreii ne desfid pe faţă

şi guvernul tace, tace că-a sa viaţă

de la nemţi şi-o ţine, le-o datoresc lor,

căci e tată vitreg bietului popor.

 

 

Astăzi e un secol de când semiluna

şi nemţescul zgriptor îşi deteră mâna

şi prin perfidia marelui vizir

se ucise Domnul Ghica cel martir.

 

 

Austria astăzi fără de păsare

vine-n faţa lumii, serbând o trădare,

şi guvernul nostru tace ca strein,

c-aşa-i e tipicul cel de la Berlin.

 

 

Dar voi, Ghici ce astăzi mai purtaţi în lume,

ca Grigore Vodă tot de Ghica nume,

merge-veţi voi astăzi cu nobil avânt

să vă plecaţi capul la sfântu-i mormânt?

 

 

Să aflaţi credinţa ş-amorul de ţară,

să-nvăţaţi că neamţul e spurcată fiară,

că prin sacrificii căpătaţi mărirea

cum capătă Vodă Ghica nemurirea[1].

 

 

 

[1] Ghimpele, No. 40, Anul XVI, duminică 28 septembrie 1875, semnat: Nini, p. 2