MORMÂNTUL POEŢILOR NECUNOSCUŢI | Dragusanul.ro - Part 2

N. Beldiceanu: Sara lui Sfântul Vasile

 

Un poem-mărturie, scris de Nicolae Beldiceanu, despre obiceiurile moldovenești de iarnă, din anul 1879, vedea lumina tiparului în „Convorbiri literare” din 1 ianuarie 1880. Merită reprodus și cunoscut, în ciuda simplei versificări, drept mărturie veche, în care figurează și un eres deja pierdut: cel al vrăjii în apa fântânii, în care lumânarea îți poate desluși chipul ursitului.

 

Prin orașe răsfățate,

Prin bordeie și prin sate,

Sara după asfințit

Urătorii au pornit.

 

Simbolul de avuție,

Plugul bine vestitor,

Ne aduce bucurie,

An de bunuri rositor.

Vorba merge legănată,

Sună clopotul tot rar;

Pocnesc bicele de-odată,

Inimile viu tresar.

O ciudată matahală,

Capra tradițională,

Strigă, zbiară ascuțit,

Câinii bat la ea cumplit.

Tobe, fluiere, buhaie

Zgomot fac asurzitor;

Ursul cu blana de paie

Sărutări dă fetelor.

Un cocoș în depărtare

Cântă douăspre’ce oare;

Miezul nopții a sosit

Și cu el anul dorit.

O copilă la fântână

Cu lumânărica-n mână

Face vrajă de iubit,

Caută pe-al ei ursit.

Dar în apă privind, fata

Dă un țipăt speriat,

Căci ea simte deodată

Pe obraz un sărutat.

 

N. Beldiceanu

(Convorbiri literare, Anul XIII, nr. 10, 1 ianuarie 1880, p. 407)


George Tutoveanu: Regina Maria

 

De ce-aţi închis-o-n bolţi de mănăstire

Pustii şi negre, umede şi reci,

În viers domol şi jalnic de psaltire

Şi-m taina tristă-a liniştii de veci?…

 

Să urle tunul aprig în neştire

Pe vârf de munţi şi-n umbra de poteci,

Să ducă-n slavă veşnica-nfrăţire,

De la Bihor, la codrii din Tigheci…

 

Şi ea, acolo, pe Siret, în vale,

Să-şi poarte visul împlinit pe zări

În glas de mari asalturi şi urale…

 

Şi-ostaşii ei, cu mantii de zăpadă,

Năvală dând ca iureşul pe mări,

Sculaţi din morţi să-i vie la paradă…

*

G. Tutoveanu (Neamul Românesc pentru Popor, Anul XXIV, Nr. 16-17, 15 August şi 1-iu Septembre 1938).

*


Ales. Munteanu: Noi vrem unirea tuturor…

 

Prin sânge cald, prin foc şi fum,

Dreptatea s-a pornit la drum,

În straie rupte şi-a venit

Pe-un cal din viscol plămădit,

La poarta mea, şi mi-a şoptit:

„E ceasul sfânt, mântuitor,

Juraţi unirea tuturor!”.

*

„Jurăm!”, răspund din codrii-atunci

Robiţii milenarei munci;

„Jurăm!”, răcniră cei legaţi

Şi-n fiare grele ferecaţi;

Carpaţii cheamă fraţi la fraţi:

„Sub steagul nostru tricolor

Jurăm unirea tuturor!”.

*

Pământ, cu sânge scump udat,

De mii de mame sărutat,

De azi nepoţii lui Traian

Se smulg din mână de duşman;

Şi-n loc de negre puşcării,

De furci şi triste bălării,

Altare sfinte-or înflori:

„Sub steagul nostru tricolor

Jurăm unirea tuturor!”.

*

De la Abrud, de prin Albac,

Din Ţebea, unde moaşte zac,

Din Câmpul Sfintei Libertăţi,

Din cel Banat, cu bunătăţi,

Veniţi la praznic, mici şi mari,

Voinici, cu piepturile tari,

Eroii noştri legendari:

„Sub steagul nostru tricolor

Noi vrem unirea tuturor!”.

*

Şi, când sub geana zorilor

Încinge-om hora horilor

Crăiesei sărbătorilor:

Cu ochii umezi, fericiţi,

În dragoste să-i înveliţi

Şi-o clipă veacuri să trăiţi:

„Sub steagul nostru tricolor

Jurăm unirea tuturor!”

*

Străinii, cari ne-or fi văzând

O inimă, un dor şi-un gând:

Bătrâni, la faţă-mbujoraţi,

Feciori ca leii de bărbaţi,

Pe toţi Românii-odată fraţi:

Şi-or pune jurământul lor

Sub mândrul nostru tricolor!

*

Tu, Doino, veselă zâmbeşti,

Cu ochi sfioşi la cer priveşti,

Cu tine toţi eroii vin

Să mulţumim, să-l preamărim

Pe-al bunilor stăpân divin:

„Sub braţu-i sfânt ocrotitor

Serbăm unirea tuturor!”.

*

Topiţi, Carpaţii se deschid

De veci, de veci, ş-om face zid

Ca stânca sură de granit

Acestui neam nebiruit,

Sosit-a ceasul mult dorit!

„Cântaţi unirea tuturor

Sub mândrul nostru tricolor!”.

*

Eroi căzuţi la Doberdo,

Martiri veţi fi de-aci-ncolo,

Ivangorod-ul blestemat

În sânge de român scăldat

Născu minunea ce-am visat:

„Sub steagul nostru tricolor

Jurăm unirea tuturor!”.

Ales. Munteanu al lui Vasile, protopop

(Biserica şi Şcoala, Anul XLII, Nr. 50, 9/22 decembrie 1918, p. 2).


George Coşbuc: Pomul Crăciunului

 

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,

Pădurea iarna doarme, c-aşa vrea Dumnezeu.

*

Şi numai câte-un viscol o bate uneori,

Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.

*

Şi tace-apoi şi-adoarme când viscolele pier.

În noaptea asta însă vin îngerii din cer

*

Şi zboară-ncet de-a lungul pădurilor de brad,

Şi cântă-ncet; şi mere şi flori din sân le cad.

*

Iar florile s-anină de ramuri până jos

Şi-i cântec de lumină şi-aşa e de frumos!

*

Iar brazii se deşteaptă, se miră; asta ce-i!,

Se bucură şi cântă cu îngerii şi ei.

*

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,

Dar uite ce-ţi trimite dintr-însa Dumnezeu.

*

Un înger rupe-o creangă din brazii cu făclii

Aşa cum a găsit-o, cu flori şi jucării.

*

Departe într-un staul e-n faşe-acum Isus

Şi îngerii, o, câte şi câte i-au adus!

*

Dar el e bun şi-mparte la toţi câţi îl iubesc –

Tu vino şi te-nchină, zi: „Doamne-ţi mulţumesc”.

*

(Albina, Anul VI, Nr. 12/1902)


George Fonea: Rugăciune de fugar

 

Rătăcind pe calul meu alb,

Priveşte ce departe cu ochii m-am dus…

mi-s tâmplele grele de slavă

Obrajii, ca raza venită de sus…

*

Şi fruntea, ce albă e fruntea

Cu zvâcnetul plin de nelinişti şi grea,

Mă uit îndărăt şi calul îmi spune:

Să ne luăm după ultima stea…

*

Mâinile, mâinile triste sunt flăcări

Ce joacă pe câmpuri de noapte

Le simt, se frământă de spaimă

Ca spicele-n vară, în vânturi şi şoapte…

*

Rătăcind pe calul meu alb

Iată am ajuns inspirat

Colina din basme, unde tărâmul

Suie la Dumnezeu celălalt…

*

Aici e liniştea lumii, vocile-ncet amuţesc

(De-aş putea să rămân ca un sfânt în minune!)

O, calul meu alb ciuleşte urechile bine

Şi prinde tot ce se spune…

*

Tainele toate roiesc împrejur

Ca vişinii albi primăvara,

Doamne, dă-mi o creangă-nflorită

S-o-nfig în pridvorul inimii, seara…

*

Şi de-o să se scuture, noaptea, de ger

Îmi vor cădea flori peste pleoape

Şi o să-mi aducă aminte de Tine,

De calul meu alb

Ce azi m-a adus atât de aproape…

*

(Bilete de papagal, III, 30, 1937, p. 588)


Pagina 2 din 912345...Ultima »