Ţinutul Tecuciului: Satul Sârbii şi Hânţăştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Tecuciului: Satul Sârbii şi Hânţăştii

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Sârbii şi Hânţăştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Sârbii şi Hânţăştii

 

 

Toată suma caselor: 109. Scădere rufeturi, însă 37: 1 vornic, 2 vătămani, 5 nevolnici, 2 lumânărari isprăvniceşti, 4 scutelnici, 2 slugi, 7 chelari, 2 călăraşi isprăvniceşti, 8 popi şi diaconi, 1 dascăl, 1 ruptaş, 2 văduve. Rămân birnici 72.

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Irimia

Ioniţă Irimia

Toderaşcu Coroban

Costantin Ghiron

Gavril Mihalcia

Tudosi, văduvoi

Simion Vintilă

Ioniţă Vintilă

Mihălachi Soari, holtei cu mamă

Antohi Băgia

Ursul Bode

Ursul Bolancia

Niţă Mârzac

Vasili Chiţul

Ştefăniţă Coca

Vasili Dodan

Ioniţă Postolici

Simion Moisă

Neculai Iftimi

Malahii Moisă

Pătraşcu, bejenar din Tutova

Stanciul, tij (la fel)

Gheorghi Mâţă, la fel

Dumitraşcu sin (fiul) lui Neculiţă, la fel

Gheorghi Zlata, la fel

Neculai Prohiriş, bejenar

Solomon, ce a fost a dumisale stolnicului Iordachi Iamandi

Gheorghi Limbă, al mănăstirii Răchitoasei

Ion Ilii

Arhip Baniţă, ce a fost a dumisale spătarului Conachi

Ştefan, sârbul, ce a fost al dumisale visternicesei Nastasâicăi

Pană Hulturian, la fel

Mihai, muntean, la fel

Petria, ce a fost birnic la Blăniasa

Toader Şteniţi, ce a fost bejenar de la Tutova

Mane, al mănăstirii Răchitoasei

Chirvasii Grozav, la fel

Apostol, ciubotar, la fel

Ioniţă, la fel

Ioniţă, ce a fost vier al dumisale hatmanului Razu

Ion, ciubotar, ce a fost al dumisale spătarului Costantin Sturzei

Iamandi Grecia, bejenar de 6 luni

Năstasii Barghionul, la fel

Ursul Ignat, ce a fost birnic la Buciumeni

Vasili Ignat, la fel

Ion Dămian, la fel

Gheorghi Dragoş, la fel

Costantin a babii Albii, la fel

Pricopi, ce a fost scutelnic al spătarului Codrian

Pintelei, holtei cu mamă, bejenar de 6 luni

Ion, muntean, ce a fost volintir

Mihai Albul, ce a fost vier al dumisale doftorului Drăcachi

Andronachi Buză, la fel

Grigoraş Fulga, la fel

Gheorghi, fiu lui, la fel

Toader Ţugurlan, ce a fost al spătarului Gheorghi Costandachi

Lazăr, cuibotar, ce a fost al dumisale bănesei Dumitrăchioai

Apostol Cozma, bejenar de 6 luni

Gavril Coman, la fel

Toader zet (al) lui Ignat, ce a fost birnic la Blânzi

Gavril Vlaca, la fel

Tudosi Chiriţă, la fel

Ursul Grecia, ce a fost al dumisale spătarului Conachi

Stanciul lui Macsin, bejenar

Pintelei, rotar, ce a fost al episcopiei de Roman

Ion Petria, ce a fost birnic la Blăniasă

Gavril brat (frate) lui Apostol, ciubotar

Costantin Popica, ce a fost de la Puţeni

Andrei Drăgan, ce a fost de la Cuca

Simion Mălaimare, ce a fost birnic la Corod

Duchian, holtei cu mamă, bejenar

Gheorghi Ţiganaş, bejenar din Tutova

 

 

Rufeturi:

 

 

Vornicul Sandu Mârzac

Ştefan Limbă, vătăman la cutul (cătunul) de sus

Pavăl fiul lui Coacă, vătăman la cutul de jos

Vârlan Coroban, nevolnic

Grigori, bejenar, nevolnic

Ion Coroban, lumânărar isprăvnicesc

Gheorghi Gavrilaş, bejenar, vier al dumisale stolnicului Negrii

Toader, butnat, la fel

Ion, croitor, la fel, slugă

Costantin, chelar la viile dumisale postelnicului Arghirii

Petria, chelar la viile episcopiei de Roman

Ioniţă Mihălaşcu, călăraş isprăvnicesc

Apostol Crăciun, chelar la viile dumisale stolnicului Iamandi

Sandul, chelar la viile dumisale banului Catargiul

Radul, muntean, chelar la viile mănăstirii Floreştii

Iftemii Mihălaşcu, nevolnic

Vasile Vragii, monah

Diaconul Toader Gheron

Popa Ion Durbaca

Neculai, dascăl

Diaconul Ion Pricopii

Diaconul Vasilachi

Costantin, lefegiu, ruptaş

Diaconul Ion Ţugurlian

Popa Dumitrachi

Diaconul Toader Grozav

Sanda, preoteasă văduvă

Maria Cicricioai, văduvă

Stancul al Stancăi, chelar la viile dumisale medelniceresei Saftii Bogdănesii

Hriste Zmeche, lumânărar isprăvnicesc

Sandul, muntean, bejenar, vier al stolnicului Negrii

Grigori Pangios, la fel

Ion Făinără, sluga dumisale paharnicului Ştefan Costandachi

Vicol Zmeche, chelar la viile dumisale slugeriţei Mariei Sturzoai

Gavril Surdul, nevolnic

Gheorghi Drăgan, nevolnic

Ion, călăraş isprăvnicesc

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 579, 580