Ţinutul Tecuciului: Satul Năneştii Vechi şi Slobozia lui Ciocan | Dragusanul.ro

Ţinutul Tecuciului: Satul Năneştii Vechi şi Slobozia lui Ciocan

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Năneştii Vechi şi Slobozia lui Ciocan

 

26 iunie 1774

Ocolul Bilieştii

 

 

Năneştii Vechi şi Slobozia lui Ciocan

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 1 vornic, 2 nevolnici, 1 vătăman, 4 vădane. Rămân birnici 120.

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Stoian

Radu a babei Neacşăi

Sandul a babei Sandei

Dumitru Bobocia

Ioniţă a babei Anei

Pavăl Bobocia

Dumitrachi a lui Găină

Iordachi sin (fiu) Antohi

Ursul Tofan

Ioniţă Bubuşcă

Gheorghi a Crâstii

Toader, brat (frate) lui

Grigorii a Tofanii

Ştefan Ciocan

Ion sin (fiu) Gavril

Neculaiu Găină

Ion Găină

Năstasii sin Chiriţă

Chiriţă, mrejăr

Vasile Ţâganul

Măteiu a Tănăsoai

Ion Ostahii

Andrei Mihaiu

Andrei Ciocan

Vasile sin Mihaiu

Costandin a Petcăi

Ion sin Grigoraş

Costandin sin Grigoraş

Sandul sin Grigoraş

Vasile sin Grigoraş

Tudosii Coceiu

Neculai Coceiu

Gheorghi a Dochiţii

Lupul Dandoliţă

Constandin Anton

Ion a Petcăi, ce a fost scutelnic spătarului Gheorghi Costandache

Panaiti Toia, tij (la fel)

Măteiu Pejos, tij

Dumitraşcu a Ostehioai, tij

Vasile Enachi, tij

Costandin, ce a fost scutelnic dumisale stolnicului Costandache

Sandul Vasă, tij

Ion Drumă, tij

Constandin a lui Simion, tij

Neculai, croitor, tij

Ion Tasâi, tij

Sandul Dobria, tij

Grigori Labădă, ce a fost scutelnic dumisale spătarului Conachi

Costandin Vartic, tij

Dumitru a Despii, tij

Mihai a lui Forcos, tij

Andrei sin (fiu) Rarinca, tij

 

 

Bejenari ot tam (de aici), veniţi de la Muntenia, de la luna lui mai:

 

 

Dumitrachi

Ion

Floria

Eni

Lupul

Niagul

Vişan

Mihalcia

Badiul

Dobria

In (alt) Badiul

Stoian

Toader

Drobomir

Stănilă

Bonbia

Ştefan

In (alt) Neculai

Străvache

In (alt) Dobia

Radul

Neculai

In Radul

Fătul

Stan

Stoica

Dumitraşcu

In Radul

In Stan

Neculai

Stoian

Dumitru

Tănasii

Opria

Paraschiv

Gheorghiţă

Tatul

Toader

Dragul

Şerban

Nacu

Dragomir

Eni

Toma

In Opria

Pinteleiu

Dumbravă

Mihaiu

In Eni

Anghel

Ionaşcu

Stanciul

Costandin

Năstasii

Ştefan

Tudor

Manole

Pavăl

Mihaiu

Ichim

Marin

Stanciul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Dumitrachi

Vornicul Costandin

Ion, vătăman

Mihălachi, nevolnic

Ioniţă Găină, nevolnic

Niaga, văduvă

Mărica, văduvă

Anca, văduvă

Nedele, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 542-544