Ţinutul Covurluiului: Ocolul Horincii | Dragusanul.ro

Ţinutul Covurluiului: Ocolul Horincii

 

 

Provinces Danubiennes: Biserica la Galaţi

 

 

Satele Rogojănii, Iţeştii, Blăgeştii, Vădenii, Ţuţcanii, Măluştenii, Mânzăteştii,

Bereştii, Comăneştii, Aldeştii, Şipotile, Slivna, Cavadineştii, Liudi ot Grăpeni, Găneştii

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Rogojănii

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Rogojănii

 

 

 

 

Ce ţin poşta la Vădeni:

 

Neculai Ursul

Macsin Gugle

Costandin Lăcustă

Irimie Gugle

Alicsandru zet (al) Florii

Vasile Gugle

Ariton al lui Ursul

Ion sin (fiul lui) Sandul

Ion fiul lui Grumază

Onosi Negrul

Ion Dumitraşco

Trohin Dumitraşco

Alicsandru fiul lui Dumitraşco

Apostol Negrul

Enachi fiul lui Negrul

Apostol Găvan

Gligore Aftenie

Ştefan Ghitcă

Ştefan Gugle

Alicsandru Corne

Profir Mârâi

Pavăl Gozana

Strătulat Afteni

Toader al lui Munteanu

Neculai Mârâi

Condre Afteni

Alicsandru Afteni

Ştefan Hilip

Ioniţă Hilip

Neculai Săcuian

Gavril Arhirie

Andrei Arhirie

Neculai Arhirie

Ilie Cozma

Iordan

Ioniţă Arhirii

Neculai Onosii

Dumitraşco, morar

Sandul Cozma

Pătrăşcan Zont

Dumitru, liahul

Toader Rarul

Costandin Rarul

Gligoraş Rarul

Ştefan Babeş

Ion Strujă

Vasile Strujă

Săverin Dumitraşco

Ştefan brat ego (fratele lui)

Ostahi al lui Dumitru

Tofan fiul lui Dumitru

Ifrosii Grumază

Dămian Săcan

Ion, vătăman

Iftodie

Ion Bostan

Vasile Onosii

Apostol Săcan

Tănasii Flore

Sandul Curjos

Andronachi Negrul

Lupul Baniţă

Costandin, cibotar

Simion, crav

Gavril Calabalâc

Costandin Curjos

Vasilache, căpitan

Gheorghiţă, vătăman

Niadul lui Ursul

Constandin al lui Ursul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Mihai

Popa Mihăilă Popa Toader, bejenar, venit de la Zârneşti

Vasilache Arhirie, mazil

Carage, sârbul, scutelnic al comisului Fotache

Gavril, morar, scutelnic tij (la fel)

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 93, 94

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Iţeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Iţeştii

 

 

 

 

Ce ţin poşta la Vădeni cu Rogojănii:

 

Costachi Ostahi

Ştefan Ostahi

Zoti Ostahi

Ion Bratovan

Toader Bratovan

Ştefan Chebac

Ion, crav

Vasile, cibotar

Sandul Handraban

Necula, sârbul

Timofte Guriţă

Ion Guriţă

Petre Boroş

Costandin Gavril

Gheorghe, cioclu

Gavril Strătulat

Gligore Ghione

Ştefan Movila

Dămian

Gavril Triche

Ştefan Chiosa

Vasile fiul lui

Gheorghe Iţescu

Alcsandru Chifan

Costache fratele lui

Necula Chiosa

Ştefan Nistor

Gavril Chiosa

Ştefan Parfeni

Ştefan Ilie

Petre Handraban

Marco

Pavăl, sârbul

Ficiorul Aftinii Popliciţii

Costandin Iţescul

Dumitru Hilimon

Gligore Handraban

Vasile Bratovan

Oprişan

Toader Hârnage

Vasile Cojan

Ioniţă, cibotar

Gheorghe fiul lui Marin

Neculai fiul Catrinii

Dumitraşco, cibotar

Gavril Ilieş

Sandul Iţescul ot dom (din casa) lui Costandin Iţescul

Gheorghe Ivul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin

Toderaşco Gogul, scutelnic al spătarului Mihalache Costache

Gavril Bratovan, scutelnic al banului Lupului

Toader, cibotar, scutelnic al banului Lupului

Ioniţă, grecu, scutelnic al banului Lupului

Ioniţă Melinte, scutelnic al banului Lupului

Mihai Bratovan, scutelnic al banului Lupului

Stoian, sârbul, scutelnic al banului Lupului

Toader Bantăş, mazil

Vasile Handraban, ruptaş din Fălciu

Neculiţă Săcuian, ruptaş din Fălciu

Simion Melinte, ruptaş din Fălciu

Lupul fiul lui Melinte, ruptaş din Fălciu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 94

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Blăgeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Blăgeştii

 

 

 

 

Ruptaşi:

 

Popa Gheorghiţă

Ştefan Carpu, mazil

Neculai Carpu, mazil

Savin Carpu, mazil

Sandul Gociul, mazil

Ştefan Buţă, mazil

Ştefan, fălcianu, ruptaş

Sandul Buţă, ruptaş din Fălciu

Toader Modila, ruptaş din Fălciu

Stahie Vâlcul, ruptaş din Fălciu

 

 

Scutelnici:

 

Gligoraş Buţă, scutelnic al spătarului Costandin Sturzei

Ion Trufaş, scutelnic al spătarului Costandin Sturzei

Gligore fiul lui Dimofti, scutelnic al paharnicului Iancului

Gheorghi Dorobăţ, scutelnic al paharnicului Iancului

Ioniţă Trenche, scutelnic al paharnicului Iancului

Andreianco, scutelnic al paharnicului Iancului

Gavril Giocu, scutelnic al banului Lupului

Sandul fiul Despii, pânzăriţei, scutelnic al banului Lupului

Mihăilă Gâdei, scutelnic al banului Lupului

Simion Giocu, scutelnic al banului Lupului

Gligore Onosie, scutelnic al banului Lupului

Gavrilaş, scutelnic al banului Lupului

Vasile Buţă, scutelnic al banului Lupului

Ion Dărângă, scutelnic al banului Lupului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 94, 95

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Vădenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Vădenii

 

 

 

 

Ce sunt de paza podului la Vădeni:

 

Neculai Tăune

Vasile Rogojină

Vasile Ichim

Lupul, muntean

Timoftie David

Vasile, cibotar

Simion Pălade

Pavăl Vacă

Alicsandru

Ursul, cibotar

Ioniţă, cibotar

Vasilache, cibotar

Ilie Bujoran

Vasile Leonte

Timoftie Ichim

Pavăl Petre

Toader Andrian

Iordache Andrian

Neculai Barbă

Ifrim

Toader Eni

Ursachi, vătăman

Lupul, dascăl

Iftemii Andrian

Ştefan, muntean

Ion Bucă

Ioniţă, vătăman

Macsin

Vasile Tiron

Vasile Tătaru

Ion Cârneţ

Ilie fiul lui Tiron

Costandin Vădian

Ion Vădian

Vasile Coşniţă nepot lui Vasile

Ion Gligoraş

Sandul Truhinii

Iacob

Andrei Marco

Manolache fiul lui Marco

Gligore fiul Măriuţii

Apostol a Stratii

Gligoraş Poalelungi

Lazor fratele lui

Dumitru Rufana

Vasilache Stroe

 

 

Rufeturi:

 

Ion Gogeniaţă de acolo, ce s-a răspuns că este ruptaş la ţinutul Grecenilor

Costandin Bujoran, la fel s-a răspuns că este ruptaş la ţinutul Grecenilor

Ion fiul lui Roman, ruptaş

Costandin fiul lui Costandache, ruptaş

Sandul Pălade, scutelnic al banului Lupului

Ion Spănache, scutelnic al banului Lupului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 95

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Ţuţcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Ţuţcanii

 

 

 

 

Birnici:

 

Ion Gherman

Vasile Bogdanprostu

Alecsandru Gogeniaţă

Toader Ciubăr

Costandin Crucian

Ştefan Ion

Neculai Ariton

Lupul Ion

Petre Postolache

Costandin fiul lui Sandul

Toader Ion

Sandul Goe

Ioniţă Buşilup

Lupul Bujoran

Alicsandru

 

 

Rufeturi:

 

Popa Gligore

Costandin Hiliuţă, mazil

Sandul Hiliuţă, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 95, 96

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Măluşteniiii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Măluştenii

 

 

 

 

Rufeturi:

 

Toader Liga, ruptaş

Ifrosii Liga, ruptaş

Toader Ursul, ruptaş

Costandin Şişne, ruptaş

Dumitru Şişne, ruptaş

Popa Ion

Diaconul Gheorghe sin ego (fiul lui)

Savin Coşniţă, slugă lui Manolache, clucer

Gavriliţă Bujoran, tij (la fel), slugă lui Manolache, clucer

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 96

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Mânzăteştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Mânzăteştii

 

 

 

 

Birnici:

 

Pavăl sin (fiul) lui Costandin

Ilie Trif

Ursachi Gligoraş

Dănăilă, muntean

Ioniţă Pavăl

Ion fiul lui Ilie

Şerban Decian la popa Ştefan

Gavril fiul babei Ioana

Ilie, rus, olar

Neculai Decian

Stan Decian

Ivan, tij (la fel) Decian

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ştefan

Ion Berechet, prisăcar din Fundul Horincii, al banului Lupului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 96

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Bereştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Bereştii

 

 

 

 

Rufeturi:

 

Iordache, ruptaş

Ichim Berescul, ruptaş

Dumitraşcu Bole, ruptaş

Ioana, babă

Baba Sanda

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 96

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Comăneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Comăneştii

 

 

 

 

Birnici:

 

Burcă, dascălul

Vasile Horghidan

Toma Horghidan

Ilie Ţambur

Ion Ţambur

Toader, baurcian ce zice că-i darea la ţinutul Grecenilor

Ioniţă, fiul lui, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Ion Horghidan, ruptaş

Gheorghe fliul lui Horghidan, ruptaş

Andrieş, ruptaş

Vicol, lefegiu, ruptaş

Toader fratele lui

Neculai Chiculiţă, scutelnic al paharnicului Iancului

Toderaşco Butulian, scutelnic al banului Lupului

Toderaşco Mânzul, scutelnic al banului Lupului

Iordachi Tălăşman, scutelnic al banului Lupului

Andrei Foca, scutelnic al banului Lupului

Ion Mitrofan, scutelnic al banului Lupului

Mihăilă Foca, scutelnic al banului Lupului

Toderaşco Săcuian, scutelnic al banului Lupului

Aftinie, văduvă

Dochiţa, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 96, 97

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Aldeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Aldeştii

 

 

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin din schit

Gavril Ciolac, ruptaş

Apostol al Măriuţii, scutelnic schitului Aldeşti

Vasile fratele lui, scutelnic schitului Aldeşti

Ioniţă Movilă, scutelnic schitului Aldeşti

Costandin Berechet, scutelnic schitului Aldeşti

Ioniţă Perciu, scutelnic schitului Aldeşti

Petre Burdilă, scutelnic schitului Aldeşti

Donciul, sârbul, scutelnic al banului Lupului Costache

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 97

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Şipotile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Şipotile

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul Ghimpul, ce-au dat samă că trage havalele la Tutova

Lazor Ghimpul, la fel

Stahie Ghimpul, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Ioniţă, cioban, scutelnic al lui Gheorghe, căpitan de volintiri, iertat

Andronache Purcel, scutelnic al lui Gheorghe, căpitan de volintiri, iertat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 97

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Slivna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Slivna

 

 

 

 

Rufeturi:

 

Ioniţă Dima, mazil

Ioniţă Enachi, mazil

Costandache Dima, mazil

Ioniţă Motran, mazil

Tudose fratele lui Enachi, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 97

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Cavadineştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Cavadineştii

 

 

 

 

Rufeturi:

 

Popa Radul

Irimie Obrejan, scutelnic al lui Gheorghe Vicol

Iorga, scutelnic al lui Gheorghe Vicol

Ion Vartic, scutelnic al lui Gheorghe Vicol

Iordachi Vartic, scutelnic al lui Gheorghe Vicol

Ion Baltămare, scutelnic al lui Maţoeni

Grigore Obrejan, scutelnic al lui Maţoeni

Ştefan, bârsan, scutelnic al lui Maţoeni

Necula Mâţă, scutelnic al banului Lupului

Antohi Modiga, scutelnic al banului Lupului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 97

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Liudi ot Grăpeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Liudi ot Grăpeni

 

Ce şed în Cavadineşti

 

 

 

 

Birnici:

 

Ion Hagiul

Paraschiv Ciupercă

Pricopie

Ştefan Mânăscurtă

Gheorghe fiul lui Deliul

Panaite, sârbul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 97

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Rogojănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Horincii

 

 

 

Rogojănii

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul Vrabie

Gheorghe sin (fiu) bărbier

Marie zet (al) Iftode

Ion Chiriţă

Gavril Chiriţă

Costandin fiul popii

Sandul, văcar

Dima, grec

Vasile Chiriac

Ion fiul lui Toader Colibă

Ion Dobre

Andronache, argat grecului

Vasilache Raico, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

Diaconul Vrabie

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

Onul Câşlian

Ioniţă Hilip

Dumitraşco Coşniţă

Lupul Ghioşcă

Andrei Dănăilă Ghioşcă

Ion Iordache

Timofte

Ion fiul lui Cârstian

Alicsandru Vârgolici

Ion Iorga

Toader Fănaga

Ioniţă, peneoaş

Adam

Pavăl Dică

Toader Năstacul

Lupul Iorga

Alicsandru Ghioşcă

Costandin Iorga

 

 

Scutelnici:

 

Ştefan Buşilă, scutelnic al banului Lupului

Dinul Măstacul, scutelnic al banului Lupului

Vasile Cârstian, scutelnic al banului Lupului

Toderaşco Cârstian, scutelnic al banului Lupului

Antohi Cârstian, scutelnic al banului Lupului

Vasile Cârstian, scutelnic al banului Lupului

Costandin Ţaţâe, scutelnic al comisului Fotache

Iordache Ţicău, scutelnic al comisului Fotache

Vasile, dogar, scutelnic al spătarului Costandin Sturza

Iordache, scutelnic al spătarului Costandin Sturza

Ion David, scutelnic al clucerului Manolache

Toader Colibă, se s-a numit volintir; are salvovgardie din let 1771, iunie 7, cu numărul 1216

Stoian, sârbul, ce se numeşte iar volintir şi şede acasă; are salvogvardie din 1771, iunie 6, numărul 1147

Aniţa, vădană

Catrina, vădană

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 97