Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (II) | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (II)

 

Nuntă la ceangăii din Ghimeş, Bacău

 

 

Ilieștii, Leonteneștii, Ardeoanii, Șesurile, Lucăceștii, Valea Arinilor și Prăjeștii, Măghereștii,  Solonțul

 

 

Ținutul Bacăului: Ilieștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Ilieștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 dascăl, 3 scutelnici ai postelnicului Neculai Grecul.

 

 

Birnici:

 

 

Iacob

Neculai

Sandul

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Gheorghi

Dobre, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 307, 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Leonteneștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Leonteneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin sin (fiu) lui popa Ion

Andreiu Sărăcuță

Ion

Andrieș Scorțan

Simion, muntean

Ioniță, muntean

Apostu Martin

Ion Martin

Gheorghi Martin

Grigoraș Gheniț

Vasile Prăjăscul, panțir

Ștefan

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Popa Ștefan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Ardeoanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Ardeoanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 1 diacon, 6 ruptași, 2 sărace, 1 nevolnic. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Țârul, muntean

Niagu, muntean

David Cucul, morar

Radul Rențe cu mamă

Ion brat (frate) lui Coman

Pavăl Bântul

Dumitrașcu Sghebeleu

Ursul, morar

Iftimi Râncul

Toader Nica

Ion Râncul

Costandin Bârle

Lupașcu

Ioniță a Iovii

Ion sin (fiu) lui Lupașcu

Opre, argat lui Strătulat

Vasile Sălicul

Costandin fiu lui popa Ion

Andreiu Sărăcuțu

Ion fiul lui Gabor

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ursul

Simion, diacon

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Neculaiu Strătulat, ruptaș

Vasile Strătulat, ruptaș

Manolache Strătulat, ruptaș

Ioniță Strătulat, ruptaș

Gheorghe Strătulat, ruptaș

Costandin Cămară, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Șesurile

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Șesurile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 1 diacon, 4 ruptași, 6 femei sărace și nevolnici. Rămân birnici 18.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Făinăre

Sandul Chiranăș

Neculaiu zet (al) lui popa Chiriță

Ion Țâganceș

Vasile Costandin

Rusăiu Mihălachi

Toader sin (fiu) lui

Ion Lungul

Ioniță fiul Stoicăi

Chiriac fiul Stoicăi

Ioniță, tăbăcar

Gheorghiță Porhiriș

Pinteleiu

Simion Bășcă

Ion, morar

Gheorghi Miran

Neculaiu Lungul

Ion Albeiu

 

 

Femei sărace și nevolnici:

 

 

Brăilă, nevolnic

Nistor Prostu

Dochița, săracă

Maria Iordăchioae

Pricopoae

Arhipoae

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Chiriță

Popa Ștefan

Grigoraș, diacon

 

 

Ruptașii și mazilii:

 

 

Toader Făinăre, ruptaș

Neculaiu Făinăre, ruptaș

Cozma Bărcan, ruptaș

Moiseiu, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 308, 309

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Lucăceștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Lucăceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 3: 3 femei sărace. Rămân birnici 26.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, rusul

Toader Bărgău

Gheorghe sin (fiu) lui Eni

Vasili Cotfas

Ion, ungurian

Simion Popăscu

Grigoraș Văsâiu

Grigori zet (al) neamțului

Ion Ciotârcă

Gavril al lui Cociobă

Ion al lui Cociobă

Andoni

Ion Pușcăcel

Costandin fiul lui Popăscul

Petre, ungur

Antal, tij (la fel)

Iștan, la fel

Grigori Gânga

Neculaiu Nichita

Lupul Văsâiu

Gavril Văsâiu

Ursul Bârgău

Ștefan, bejenar

Dumitru

Stan, ungur

Antal Mititel

 

 

Femei sărace:

 

 

Antimia

Ștefana, nemțoaica

Sofronia

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 309

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Valea Arinilor și Prăjeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Valea Arinilor și Prăjeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 41: 1 popă, 2 diaconi, 10 femei sărace și nevolnici, 28 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornic

Sandul sin (fiu) lui Parascan

Simion Huian

Apostol Parascan

Gavril fiul lui Apostol

Ioniță Huian

Toader Cernat

Petre fiul morăriții

Mafteiu Parascan

Iordache Belciul

Neculaiu Belciul

Ioniță Parascan

Vasile Parascan, holtei

Toader a lui Eni din Valea Arinului

Iftimi Parascan, de acolo

Vasili Parascan, de acolo

David, vrâncean, de acolo

Petre, rusul, de acolo

Costandin, rusul, de acolo

Ioniță, rusul, de acolo

Ion Gioncul, de acolo

Gavril Tătaru, de acolo

Simion Tătaru, de acolo

Vasile a lui Eni, de acolo

Mihăilă, morar

Nistor, vrâncean

Petre, morar

Mane, morar

Dumitru

Vlad, muntean

Ștefan Parascan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 309, 310

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Măghereștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Măghereștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 48: 2 popi, 3 diaconi, 5 femei sărace, 3 țigani, 35 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Apostul brat (frate) vornicului

Vasile Apostolescul

Neculai a lui Bran

Condorachi Bejan

Iftimi Gabăr

Neculaiu Cățăveiu

Pavăl Gabăr

Toader Jâgău

Sandul Jâgău

Maftei Sima, muntean

Cosa, văcar

Mafteiu Moțoc

Lupul Moțoc

Toader, vătăman

Ștefan, vârsanul

Gavril al Acsăniei

Costandin a Ștefănesii

Timofti Macsin

Costantin a Gheorghiesii

Lazor Moțoiu

Sandul fiul lui Costantin

Ioniță Popoiu

Ion Cernat

Gheorghiță Cernat

Ioniță Cernat

Apostul Cernat

Toader Făiniță

Ștefan a Gheorgiesii

Ioniță, vătăman

Ion Gabăr

Acsănti, mocan

Ion Bran

Simion Gabăr

Ganul

Vasile Prutian

Costandin, ungurian

Ion al Acsăniei

Condorachi, bejenar

Costandin Bejan

Ion Andruțului

Ioniță Andruțului

Lupul Belciul

Mihălachi Râncul

Ioniță Moțiu

Simon Prutian

Ioniță Rotileț

Nicola a lui Ioniță

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, săracă

Iliana

Mărica

Ilinca

Gherghina

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Costandin

Diaconul Ion

Diaconul Petre

Diaconul Condorachi

 

 

Țiganii:

 

 

Cazacliu, căldărar

Mihaiu fiul lui

Dumitru, la fel, fiul lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 310

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Solonțul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Solonțul

 

 

 

Toată suma caselor: 87. Scădere rufeturi, însă 37: 4 popi, 2 diaconi, 1 mazil, 2 ruptași, 18 nevolnici și femei sărace, 10 scutelnici ai postelnicului Iordache Crupenschii. Rămân birnici 50.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Mărian

Simion, morar

Gheorghi Todercă

Radu, mocan

Patrichi Bălțătescu

Bucur, ungurian

Ștefan Bălțătescul

Ion Prutian

Mafteiu sin (fiu) Vasili

Ștefan Balica

Ioniță Pușcalău

Dumitru brat (frate) lui

Oance, vezeteu

Nicu

Șerban

Irimia, grădinar

Gavril, pușcaș

Nichita, rusul

Ion, chelar

Ștefan, olar

Toader

Simion

Gheorghi Captalan

Ursul Bogul

Petre

Gavril

Gavril Amitele, rus

Gheorghi, muntean

Alecsa, vătăman

Ion Criță

Hilipu Săninu

Vasili Popoiu

Simion Barna

Neculaiu Gârță

Vasile Bortă

Nica Spănac

Luca Gioncul

Toma Balica

Ioniță, chetrar

Ion Opcă

Apostu Todârcă

Ion, rotariul

Grigori, bejenar

Simion Barna

Nichita, purcar

Lupul, bejenar

Pricopi, ciobotar

 

 

Bejenari:

 

 

Eni, ungurian

Vasile

Nichifor

Vasile, muntean

Radul, ungurian

Sandul Corugă

Istrate aq Mihăesii

Enache Varticu

Ion Caloian

Ispir zet (al) diacon

Simion

Măteiu

Toader Mariș

 

 

Oamenii nevolnici și femei sărace:

 

 

Ilieș Todârcă

Dumitrașcu Todârcă

Ștefan Zghibanu

Ion, muntean

Lazăr, ungurian

Ion Bufte

Gavril, rotar

Ion Țârțoacă

Iordănilă

Mihăilă Găinar

Ștefan Pușcălău

Iftimi Todercă

Buchișa, săracă

Oghiloae

Iliana

Măriuța

Gheorghiasa

Ropotoae

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dragomir

Popa Vasile

Popa Toader

Diaconul Pricopi

Diaconul Enachi

Gavril, eromonah

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Costandin Istrate, mazil

Dumitrașcu Mariș, ruptaș

Gheorghi Mariș, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 310, 311