The Times 1918: mărturii dosite de istorie | Dragusanul.ro

The Times 1918: mărturii dosite de istorie

O ţară şi o armată adusă la sapă de lemn de către regalitate şi o înfrângere catastrofală, soldată, prin Pacea de la Bucureşti, din 7 mai 1918, cu o Românie minusculă, pe care aceeaşi mincinoasă regalitate o prezenta, inclusiv în “Monitorul Oficial”, drept o uriaşă victrorie, un triumf al păcii pe pământ.  Dacă nu ar fi fost un capriciu al providenţei şi interesul franco-englezilor de a smulge din mâinile austro-germanilor petrolul, minereurile şi grânele româneşti, România Mare nu s-ar mai fi întâmplat vreodată.

*

Despre dezastrul românesc din anul 1918 nu se scrie, iar mărturiile au fost de zor dosite de istoriografie. Pentru că doar imaginea, mai fardată decât perfecta de astăzi a judeţului Suceava, conta pentru şubreda monarhie nemţească a românilor, deşi ne avertizaseră şi Dimitrie Cantemir, şi A. D. Xenopol că nu se poate făptui nimic mai ticălos în dauna neamului nostru decât “îngâmfarea şi înălţarea peste ceea ce suntem”. O probează şi fotografiile care urmează, mai toate inedite chiar şi pentru istorici.

*