Sârbi - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Sârbi – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Sârbii

*

Toată suma caselor: 47

Scădere rufeturile, însă: 47

42 poştaşi ce sunt daţi ajutor la poşta Volovăţ

2 femei sărace

2 preoţi i dascăli

1 jidov

*

Ce slujesc la poşta ot Volovăţ:

*

Enachi sin (fiu) Postolachi, vornic

Ilie Botezat

Acsintie sin Grigorie

Ştefan sin Dumitraşco

Postolachi sin Ipati

Georgii sin Ştefan

Ion sin Gavril

Vasile sin cărăuş

Eftimie sin Tronciul

Ştefan Ciupercă

Ion, văcar

Mihaiu, rus

Anton Gavril

Georgiţă Sârghii

Gavriliţă Ciorcan

Constandin Bănar

Lupul sin Gavril

Ion Mustaţă

Ion Ciupercă

Neculaiu sin Sârghii

Moisi Gogoman

Mihălachi sin Sârghii

Ioniţă Criţă

Toader

Ion Hodoroabă, holtei

Vasile, ciobotar

Ioniţă sin Postolachi

Costandin brat (frate) Ilie Botezat, holtei cu mamă

Eftimie Ostropăţ

Ioniţă sin Ciorcan

Vasile zet (al) Bănar

Lupul Criţ, slab

Vasile Văcăruţ, slab

Ioniţă sin diacon

Vasile, croitor

Costandin, argat preotului

Grigorii Căpăţână, olog

Vasile Beşliu

Toader Ciupercă

Vasile Ciupercă

Simion Curnegru

Ioniţă sin Postolachi

*

Femei sărace:

*

Marie Arhiroai

Lupa Bătănasă

*

Preoţi, dascăli:

*

Preotul Toader

Ştefan, dascăl

*

Jidov: Avram

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 520 şi 521