S-a dus şi umbra zilei care-a fost... | Dragusanul.ro

S-a dus şi umbra zilei care-a fost…

şi s-a pierdut în beznele finale

şi s-a pierdut în beznele finale

*

Înainte de a posta lista celor cărora le mulţumesc din suflet pentru urări, le dedic, şi lor, şi celor care îmi poartă un gând frumos, dar nu m-au putut suna (în 25 ianuarie, întotdeauna închid telefonul, ca să fiu doar cu mine), un poem care mă mai macină uneori:

*

s-a dus şi umbra zilei care-a fost

şi s-a pierdut în beznele finale,

o nouă zi nici nu-şi mai are rost,

în van o cheamă buciumul cu jale,

în gol cad frunze galbene, uscate

de parcă cerul lunecă în gol

şi moare ce a fost eternitate

prin ce-i numai vremelnic rostogol

 *

şi nu-mi mai amintesc de ziua dusă

şi nu-mi mai pasă că s-a şi pierdut,

prin univers, de-a pururea răpusă,

mai rătăceşte ziua de-nceput

ca o scânteie cosmică, deplină

de ardere flămândă pe vecii,

ca roua de sub brume prin grădină,

ca pustiirea iernilor pustii;

 *

şi se-nvelesc omături ireale

în viscol potolit şi în îngheţ

când înţeleg că nu există cale,

că totu-i fără rost şi fără preţ,

că, rătăcit într-un amurg anost,

numai îngheţul sufletul îmi scurmă:

s-a dus şi umbra zilei care-a fost

şi s-a pierdut în beznele din urmă

*

Mulţumesc din suflet, pentru urări, prietenilor:

*

poetul Mircea Aanei, Sorin Ababei, jurnalistul Constantin Agafiţei, Dan Aghiorghicesei,  Lidia Catia Aioanei, Constantin Alexa, jurnalistul Nicu Amurăriţei, Răzvan Arhire, Asociaţia Multicare Suceava, jurnalistul Tiberiu Avram,

Anca Lucia Badiu, La Bomba lui Sorin Poclitar, Rodica Bucătariu, Mirela Butnariu,

pictoriţa Doina Catargiu, Dr. ist. Gabriel Cărăbuş, Cornelia Cernuşcă (mulţumesc şi pentru grafică!), Manuela Cristina Cimpoeşu, Ada Ciobanu, Dana Ciotină, prof. Gheorghe Cîrstian, Nina Gonta Coleaghin, jurnalistul Vichenti Cosma, jurnalistul Tiberiu Cosovan, Blondina Cozmaciuc, omul de afaceri Constantin Cozmaciuc, pictorul David Croitor, Mity Croitor, muzicianul Lucian Francisc Csibi („Relative”),

publicistul Dragoş Danubianu, Varvara Dima, epigramistul Ovidiu Donisa,

Mariana Ficiuc, Neculai-Marcel Flocea,

pictorul Carmel Georgescu, Angela Ghervan, jurnalistul Gabriel Ghincea, Teodora Gîlcă, Brânduşa-Maria Gîză, prof. unic. Mihai Gramaticu, Lăcrămioara Gromic, poetul Florin Procopie Guşul,

caricaturistul Radu Iaţcu, omul de afaceri Ioan Iftode,

umoristul Constantin Horbovanu, jurnalista Dana Humoreanu, Cătălin Huţu,

Luminiţa Ignea, prof. Virginel Iordache, Maria Laurenţia Ivănuţă,

Lăcrămioara S. Lăcrămioara, Nicolai Leizeriuc, Ioniţă Lucian, Lucel Lulciuc, Anca Lupaşcu,

poetul Ioan Manole,Vali Marian, Amalia Măcărescu, Cristina Melinte, mediator Constantin Mihalescu, Ovidiu Milici, Dan Constantin Moroşanu, pictorişâţa Viorica Ana Moruz, Florin Mucea (fiul regretatului Vasile Mucea), Maria Muha,

Liliana Nestor,

Florin Pascal, Constantin Paşcovici, Georgeta Pârâu, Vasile Pătrăucean, Corneliu Poienaru, Casandra Pânzar (fata lui PIM), marea artistă Mihaela Popescu,  Bogdan Popovici, muzicianul Vasile Constantin Purice („Semnal M” şi „Pegas”), Ovidiu Ardases Puşcaş,

jurnalistul Neculai Roşca, Cristina Rotaru, pictorul Dumitru Rusu,

George Sauciuc, poetul, prozatorul şi pictorul Constantin Severin, Manuela Silţer, Oana-Maria Sîrbu-Botezat, Cezar Slincu, publicistul Cezar Straton,

Liviu Şoldan, caricaturistul Florin Şuşinschi,

Adrian Tabarcea, Cătălin Taropa,  poetul-academician Vasile Tărâţeanu, Tauzend Mark, Gabriela Teişanu, Cezar Telescu, Silvia Tică, muzicianul Flaviu Tuliciu,

Dorina Ungureanu, artistul total Sorin Ursan-Delaclit, Alexandru Ursu-Bukowina,

Nicolae Verciuc, poetul Dr. Alexandru Ovidiu Vintilă,

jurnalista şi omul de afaceri Angela Zarojanu, poetul Vasile Zetu