Neamul răzeşiţei Victoria Buta-Luchian din Igeşti | Dragusanul.ro

Neamul răzeşiţei Victoria Buta-Luchian din Igeşti

Porfira Loghin din Igeşti

Porfira Loghin din Igeşti

*

Fata răzeşului Vasile a lui Isaia Buta şi al Eudochiei Luchian din Igeşti şi al răzeşiţei Porfira, fata lui Iordachi Loghin şi a soţiei sale Maria, născută Iuricescu, Victoria, se trage din doi “stâlpi”, ambii atestaţi documentar în 15 iunie 1723, respectiv popa Păntelei Frunce, atestat ca martor la Bănila pe Siret şi în 1675, şi Dodorici.

*

Ramura Loghin vine dintr-un alt “stâlp” sau “moş”, care avea să se retragă din indiviziune după anul 1723, Loghin Frunce, fiul popii Păntelei Frunce.

*

Ramura Iuricescu vine din Iuraşcu, fiul lui Dodorici, prin feciorul lui Iuraşcu, Simion al lui Iuraşcu, din Iuraşcu desprinzându-se Iuriceştii.

*

Moşul şi mai îndepărtat al acestor vechi familii răzeşeşti din Igeşti, deci moş-strămoşul, este Stanciul, tatăl lui Danco Banilovschi (deci, din Bănila pe Sireţel), bunicul Magdei Banilovschi şi al fratelui ei, Ioan Banilovschi, străbunicul copiilor Magdei, Fedco şi Maruşca, şi ai copiilor lui Ioan, Alexandru şi Avram.

*

Informaţiile s-au păstrat, desigur, datorită formulelor de cadastru primitiv care suplinesc lipsa noastră de memorie. Conform hotarnicei din 15 iunie 1723, moşia popii Vasile se învecina cu moşioarele răzeşeşti ale fraţilor Ionaşco, Vasilie şi Chiful Gavrilescu, cu cele ale fraţilor Teodosie, Loghin şi Andrieş Frunce (feciorii popii Păntelei Frunce), cu moşioara lui Simion al lui Iuraşco (nepotul lui Dodorici), cu cea a lui Dumitraş, fiul lui Ştefan Cernăuţeanul, şi cu moşioara ginerilor lui Mereuţă, Constantin şi Mihăilă.