Minunea de la Maglavit: S-a arătat Dumnezeu şi a vorbit! | Dragusanul.ro

Minunea de la Maglavit: S-a arătat Dumnezeu şi a vorbit!

 

Lupu 4

 

         În anul acesta, s-au întâmplat minuni pe pământul ţării noastre: s-a arătat Dumnezeu şi a vorbit ciobanului Petrache Lupu, din comuna Maglavit, şi fetei Maria Petre, din comuna Parepa.
        Se ştie că mulţi oameni sunt prea încărcaţi de păcate şi Dumnezeu nu poate suferi aceasta.
        De aceea El a poruncit, prin gura ciobanului şi a fetei Maria Petre, ca lumea să se lepede de cele rele şi să apuce pe drumul faptelor bune, căci de nu, va veni prăpădul asupra ei.

        Iată, cum spune fata Maria că a vorbit cu Dumnezeu: Lupu 9

        „Joi, eram acolo, pe deal, cu nişte copii; păşteam vitele. Nu ştiu ce mi-a venit, că am mers, singură, la vale şi am ajuns aici (locul unde, acum, sunt fântâna şi icoanele; în locul icoanelor se va zidi o biserică), când m-a cuprins un nour cenuşiu.
        În nor, am văzut un bătrân cu barba albă, până la brâu, cu mustăţi mari, îmbrăcat în straie albe; avea o coroană lucitoare pe cap şi sta pe un scaun frumos.
        Bătrânul mi-a zis:
        „Nu te teme, Mario, Eu sunt Tatăl cel Ceresc. Să spui la lume să se lase de rele şi să apuce căile cele bune, căci, de nu, am să trimit foc şi smoală şi am să o prăpădesc.
        Pe locul, unde te afli tu, să sape o fântână şi, unde mă aflu eu, să aşeze cruci.
        În urmă, să se zidească o biserică.
        Joia viitoare, voi veni şi voi lăcrăma în fântână şi din apa ei cei bolnavi îşi vor găsi vindecarea.
        Tu să te duci, în toate Sâmbetele şi Duminicile, la biserică şi să te rogi!” (vezi „Universul”, Nr. 245, din 6 Sept. 1935).