Ion Paranici, Senior al Scrisului Bucovinean | Dragusanul.ro

Ion Paranici, Senior al Scrisului Bucovinean

Poetul și publicistul Ion Paranici este, dincolo de valoroasa-i operă, un lider incontestabil al culturii bucovinene, care a crescut, prin permanentă publicare, câteva generații de scriitori, asigurându-le notorietate și, indirect, autoritate creativă. A făcut-o, cu dezinvoltură și cu trudă de cărturar autentic, și în anii comunismului, ca redactor-șef al cotidianului „Zori noi”, dar și după aceea, structura intelectuală a domniei sale, pe care eu o moștenesc în bună parte, fiind cea de slujitor, de devotat al culturii. Dacă nu s-ar fi născut în Tișăuții Sucevei, Ion Paranici trebuia inventat, pentru că fiecare dintre noi a avut în domnia sa un prieten, un frate întru simțire chiar și atunci când funcționa un anume tip de cenzură, pe care Domnul Ion Paranici, poet, publicist și cărturar rasat, a știut să o evite, înseninând cerul pentru o largă desfășurare de aripi. Titlul de Senior al Scrisului Bucovinean înseamnă o plecăciune respectuoasă în fața unui om care s-a aflat pe sine, ajutând generații de creatori să se definească.