ion drăguşanul: Ştefan Vodă al Moldovei fu zvârlit şi nu mai este! | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: Ştefan Vodă al Moldovei fu zvârlit şi nu mai este!

 

 

Iată, veni-va ora în care toţi acei ce zac în mormânt,

auzi-vor a mea chemare şi acei ce binele au făptuit

vor răsări spre înviere!”.