învață să renaști din noaptea sfântă! | Dragusanul.ro

învață să renaști din noaptea sfântă!

Radu Bercea n3

*

învață să renaști din noaptea sfântă

și lunii cerei mâna pe vecie

ca să auzi planetetele cum cântă

când îți învață sufletul să fie

doar un alean al soarelui dreptății

care-ți pulsează-n vene vertical

și dă-i un brânci sonor singurătății

ca să te muți întreg în ideal,

 *

chiar dacă mâine te-or urca pe cruce

despovărații sacrei mântuiri,

căci calea lor spre nicăierea duce

din resemnarea anticei ursiri,

iar ei refuză să-ți mai fie frați,

căci robii cu robia se-mpăcară

și zornăie din lanțuri fascinați

de ruginirea care-i împresoară,

 *

abandonează-i, deci, în amintiri,

și-n vreme ce planetele descântă

fereastra clipei cu ademeniri,

învață să renaști din noaptea sfântă!