Eminescu: "Domnilor, mi-i ruşine să fiu român!" | Dragusanul.ro

Eminescu: „Domnilor, mi-i ruşine să fiu român!”

Apuseni 53

*

Ieri, 29 noiembrie, pe când călătoream prin Ţara Moţilor, intrând în cetatea Apusenilor direct din şesul Turdei, mi-am reamintit de discursul, din 1871, al lui Mihai Eminescu, rostit la Viena, într-o şedinţă a Societăţii „România Jună.

*

Apuseni 43

*

Până la poalele munţilor, „Tricolorul” flutura aglomerat şi ostentativ, iar întreaga Românie gâlgâia exaltat, prin toate glasurile ei politico-mediatice, pe seama sărbătorii naţionale a unei ţări spulberate şi adusă, cu nemiloase îmbrânceli, la statutul de colonie a nimănui.

*

Apuseni 12

*

În munţii crăişorilor Horea şi Iancu, „Tricolorul” lipsea cu desăvârşire. Moţii, oameni mărunţi la stat, dar uriaşi prin trăire românească, trudeau din greu, de parcă ar fi avut de refăcut fortificaţiile inexpugnabile ale cetăţii Apusenilor. Au în glasuri dulceaţa inconfundabilă a viersului-ghiersului arhaic şi un umor pietros, din care se poate dura şi cu care se poate ucide.

*

Apuseni 8

*

Se trăieşte relativ bine în Apuseni, pentru că oamenii sunt harnici, înţelepţi şi plini de iniţiative. Lemnul înseamnă pentru ei şi tradiţie („au plecat moţii în ţară / cu ciubere şi pahară”), şi viitor, o puzderie de fabrici de mobilier, mici, dar eficiente, cucerind, cu produse de calitate, pieţele europene. N-am întâlnit TIR-uri cu buşteni, aşa cum nu am întâlnit nici vestigii ale lipsei de respect faţă de codrul-frate, precum în alte părţi.

*

Apuseni 13

*

Pe moţi îi îngrijorează doar pericolul Roşia Montana, dar sunt gata să moară oricând pentru împărăţia montană, care le-a aparţinut dintotdeauna, aşa că Băsescu şi Ponta, şi toţi „bandiţii de sub Tricolor”, cum inspirat formula, prin 1930, Zaharia Stancu, ar trebui să-şi ţină labele departe de Apuseni, dacă vor să şi le păstreze.

*

Apuseni 34

*

În Apuseni „Tricolorul” înseamnă bărbăţie. De asta flutură, adânc şi vindecător, doar în lăuntrul sufletului omenesc. Ca şi lui Eminescu, la Viena, căruia îi era ruşine să fie şi să se poarte precum demagogii românii ai vremii lui, care se considerau proprietari ai patriotismului şi decidenţi infailibili ai destinului Neamului, şi moţilor le este imposibil să se prefacă şi nu se pot făli, precum Băsescu, Ponta şi tot neamul lor, cu goliciunea jalnică a inimilor lor pustiite de tot ceea ce este omenesc.

*

Sfinţenia "Tricolorului", în împărăţia moţilor

Sfinţenia “Tricolorului”, în împărăţia moţilor

* 

Dacă înţelegeţi, ar trebui să mergeţi, ca să vă iniţiaţi pe deplin, măcar o dată-n viaţă, în cetatea Apusenilor.