din cupa vremilor divină | Dragusanul.ro

din cupa vremilor divină

Desen de Carina Ioana Ignat

 

în universul care vine

să-ntrupe noul univers

la uşi bătuse oarecine

şi-atât de ostenit de mers

încât l-am invitat la masă

să-mi afle-n cupele de vin

ceva din ceea ce m-apasă,

un strop din propriul meu destin

 

şi aşteptarăm primăvara

aşa cum fac de-o veşnicie,

prin ceruri clătina vioara

ecouri dintr-o poezie

de parcă florile-s vestirea

luminii care va să vină,

hai, soarbe leneş nemurirea

din cupa vremilor divină