Constantin-Emil Ursu, un simbol al Sucevei | Dragusanul.ro

Constantin-Emil Ursu, un simbol al Sucevei

Rar risipitor de sine, în lumea asta necuprinsă și vrăjmașă, precum suceveanul Constantin-Emil Ursu!

*

Doctor în istorie, descoperitor al așezării de la Baia, datată cel târziu în anul 5000 înainte de Hristos, manager al Muzeului Bucovinei – singurul care a izbutit să restaureze și fosta Căpitănie a Sucevei, și Cetatea, inițiator al tuturor tentativelor culturale menite să asigure notorietate patrimoniului românesc din Bucovina, care i-a fost încredințat spre neostenită veghe, Constantin-Emil Ursu a cam renunțat la sine, trecând nepăsător și pe lângă beteșugurile pe care i le pricinuiește sănătatea și pe lângă nevoile firești de fiecare zi.

*

El există într-o stare de spirit, în netimp, acoperind cu sufletul parcursul aparent de necuprins al respirărilor care s-au înfrățit cu miresmele codrilor în veșnicia pururi vie a Bucovinei de dincolo de noi și de înnegurările de peste clipita unui veac sau a altuia.

*

Constantin-Emil Ursu, un simbol al dăinuirii reale a Sucevei, pune pecetea dumnezeirii, pentru că i-a fost ursit să o facă, peste întâmplări și năzuiri, căutând, căutând, căutând existențe durabile și aflându-se, fără să-și fi propus să se caute, pe sine.

*

La mulți ani, Constantin-Emil Ursu,

și Dumnezeu să ni te ție numai întru bucurie!