Concerte în a doua zi: E.M.I.L. | Dragusanul.ro

Concerte în a doua zi: E.M.I.L.

*

Muzica trupei bucureştene E.M.I.L. înseamnă o tămăduire. Ţâşneşte domol, ca o bucurie a sufletelor, şi este gustată, aidoma unui izvor de munte, cu sufletul învăluit în bucurie. E o joacă astrală. E o armonie cosmică. E.M.I.L.nu înseamnă nimic (prin iniţiale), dar înseamnă totul. Înseamnă totul, pentru că în picturalul scenic al fraţilor Marius, Lucian şi Ovidiu Socoliuc, prin muzică ni se arată Dumnezeu, pentru a ne abandona “cu chipul său” (cum cântă “Toy Machines”) în lumea diavolesc de vrăjmaşă a realităţii politice, religioase, didactice, miliţionăreşti (aici aş include şi mulţi profesori).

*

E.M.I.L. e o punte a Sinelui Particular spre Sinele Universal, durată de cântec în inima fiecăruia dintre noi. Nu dintre ei, cheremiştii beznei spirituale, ci dintre noi.

*

Emil Ursu, ascultând… E.M.I.L.