Comisiile de expropriere şi împroprietărire din Bucovina (I) | Dragusanul.ro

Comisiile de expropriere şi împroprietărire din Bucovina (I)

Ilie Cazacu, la Londra

 

În urma deciziunii ministeriale, semnată de ministrul pentru Bucovina, istoricul Ion I. Nistor, au fost validate comisiile de expropriere şi împroprietărire pentru toate localităţile Bucovinei, iar baza aceasta de date este extrem de importantă, pentru că, pe lângă numele prefecţilor, preşedinţilor de tribunale şi judecători, ale marilor proprietari, experţi etc., întâlnim şi numele unor ţărani legendari, precum Ştefan Blându din Bosanci, membru al Comisiei Centrale sau Isidor Andronicescu, marele scripcar din Fundu Moldovei, cel care, împreună cu fluieraşul Ilie Cazacu şi cu dansatorii din Breaza, avea să farmece Londra, spre sfârşitul perioadei interbelice. Întâlnim, de asemenea, printre nume, chiar şi viitori „reformatori” ai agriculturii prin colectivizare, dar pe ei vă las să-i identificaţi singuri. Un singur lucru vreau să vă mai spun: în Bucovina, ca şi în întreaga Românie Mare, exproprierea a însemnat cumpărarea diferenţei de peste o sută de hectare de către statul român şi vinderea parcelelor, cu acelaşi preţ, sătenilor. Chestia asta nu au vrut să o afle autorii „pachetelor de legi ale proprietăţii”, care, prin restituiri în întregime, au împroprietărit a doua oară nişte indivizi care nu moştenesc România Mare, dar o pradă de-a mai mare dragul.

 

 

Numiri şi înaintări

 

No. 2405 din 10 Octomvrie 1919. / Deciziune ministerială.

Noi, ministru secretar de Stat, delegat al Guvernului pentru administraţia Bucovinei, având în vedere articolul X al înaltului decret Regal No. 3715 din 18 Decemvrie 1918 şi adaosul la acest articol (decretul Regal No. 2848 din 5 Iulie 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 65 din 8 Iulie 1919); / În virtutea articolelor 38 şi 43 din decretul-lege de reformă agrară pentru Bucovina No. 3871 (M. O. No. 113 ex. 1919), în urma propunerii secretarului-şef pentru Agricultură şi Domenii,

 

Decidem:

Art. I. Se numesc în comisia agrară centrală urmă­torii domni (a se vedea tabela alăturată):

Art. II. Se numesc în comisiunile agrare de ocol următorii domni (a se vedea tabelele alăturate):

Art. III. Dl secretar-şef pentru Agricultură şi Do­menii este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei deciziuni. // Ministrul-delegat: (ss) Dr. I. Nistor.

 

 

Comisiunea agrară centrală.

 

Preşedinte: Iorgu G. Toma, consilier la curtea de apel.

Locţiitor: Dr. Cornel Gheorghian, consilier la curtea de apel.

Reprezentanţii administraţiei: Filaret Do­boş, secretar-şef la agricultură; Ion Balmoş, director, general la secr. lucrărilor publ.; Teofil Gramatovici, director general la secr. cult.

Locţiitor: Dr.  Ion Ionaşcu, secretar de administraţie.

Judecători: Dr. Vas. Bodnărescu, consilier la curtea de apel; Gheorghe Iacubovici-Boldişor, consilier de tribunal; Sig. Kas. Jasilkowski, consilier de tribunal.

Locţiitor: Constantin Dracinschi, consilier de tribunal.

Reprezentanţii băncii regionale: Dr. Vasile Marcu, director general al băncii regionale; Dr. Aurel Morariu, avocat; Teodor Tovarniţchi, director al casei de economii din Câmpulung.

Locţiitor: Dr. George Seleschi, avocat.

Experţi agricoli: Ing. Eugen Motrescu, inspector general agricol; Longhin Nuţu, inspector agricol; Ing. Max Hoffmann, inspector agricol.

Locţiitor: Rudolf Lux, inginer-şef hotarnic la tabula ţării.

Reprezentanţii proprietarilor expropriaţi: (1 reprezentant al autorităţii bisericeşti şi 2 ai proprietarilor mari): Dr. Radu Grigorcea, proprietar mare; Nicolai Gorzycki, proprietar mare; Dimitrie Dan, con­silier consistorial.

Locţiitor: Ing. Ion Cuparencu, director general 1, Director al bunurilor fondului religionar.

Reprezentanţii ţăranilor: Ştefan Blându, agricultor Bosancea; Alexandru Buburuzan, agricultor Mănăstirea Homorului; George Un­gurean, agricultor Gălăneşti, Vasile Alboi-Şandru, agricultor Câmpu-Lung; Axapi Nichita, agricultor Ostriţa; Teodor Burla, agricultor Cireş.

Locţiitor: Timotei Bujor, agricultor Berhomet pe Siret; George Vascan, agricultor Vrânceni.

 

 

Comisiunea agrară de ocol Boian

 

Preşedinte: Epaminonda Bocancea, con­silier de tribunal şi şef al ocolului judecăto­resc Boian.

Locţiitor: Isidor Kotlar, judecător, Boian.

Reprezentantul Administraţiei: Dumitru Iliuţ, prefect al judeţului Cernăuţi.

Locţiitor: Wilhelm Pompe, secretar de administraţie, Cernăuţi.

Reprezentantul Băncii regionale: Ştefan Nedelcu, învăţător superior, Toporăuţi.

Locţiitor: Vasile Chelbea, agricultor, Ma­hala.

Expert agricol: Temistocle Prelici, con­silier agricol, Cernăuţi.

Locţiitor: Victor  Zaharovschi, paroh, Mahala.

Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Dr. Iosef Gottlieb, proprietar mare, Boian.

Locţiitor: Alfred Kraus, proprietar mare, Suliţa Nouă.

Inginer hotarnic: Samuel Fischer, inginer civil, Boian.

Locţiitor: Anton Stanzl, inginer, Cer­năuţi.

Reprezentanţi ai ţăranilor: Chiriac Cuciurean, agricultor, Boian; Alexandru Grigoraşciuc, agricultor, Buda.

Locţiitori; Ieremie Bujeniţă, agricultor, Cotul Ostriţei; Dimitrie Tureac, agricultor, Lehăcenii Tăutului.

 

 

Comisiunea agrară de ocol Câmpu-Lung.

 

Preşedinte: Octavian Aurite, pretor şi şef al ocolului districtual, Câmpu-Lung.

Locţiitor: Francisc Wihard, judecător districtual Câmpu-Lung.

Reprezentantul Administraţiei: Alexandru Zbiera, prefect, Câmpu-Lung.

Locţiitor: Louis Wenzel, concepist, Câmpu-Lung.

Reprezentantul Băncii regionale: Nistor Andronicescu, agricultor, Fundul Moldovei.

Locţiitor: Nicolai Balan, cantor, Câmp-Lung.

Expert agricol: Gheorghe Marcu, referat agricol, Câmpu-Lung.

Locţiitor: Mihai Cerchez, forestier, Câm­pu-Lung.

Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Victor Paşcovici, administrator silvic Pojorâta.

Locţiitor: Gheorghe Dan, administrator silvic, Vama.

Inginer hotarnic: Reus Vasile, inginer civil, Câmpu-Lung.

Locţiitor: Nico Hluşco, inginer hotarnic civil, Câmpu-Lung.

Reprezentanţi ai ţăranilor: Nistor Porcuţan, agricultor, Câmpu-Lung; Dumitru Maliş, agricultor, Vatra Moldoviţei, Costea Lucan, agricultor, Vama.

Locţiitori: Ion Bărgovan, agricultor, Pojorâta.

 

 

Comisiunea agrară de ocol Cernăuţi.

 

Preşedinte: Octavian Petrescu, judecător districtual şi şef al ocolului judecătoresc, Cer­năuţi.

Locţiitor: Ion Silion, judecător distric­tual, Cernăuţi.

Reprezentantul Administraţiei: Dumitru Iliuţ, prefect al judeţului Cernăuţi.

Locţiitor: Alexandru Jancovschi, concepist, Cernăuţi.

Reprezentantul Băncii regionale: Ion Bileţchi, revident la Banca ţării Cernăuţi.

Locţiitor: Vasile Nichită, agricultor Corovia.

Expert, agricol: Temistocle Prelici, con­silier agricol, Cernăuţi.

Locţiitor: Grigorie Halip, director agro­nom, Cernăuţi.

Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Constantin Neculiţa, proprietar mare, Mihalcea.

Locţiitor: Petru Romaşcan, proprietar mare, Şubraneţi.

Inginer hotarnic: Nicolai Mintencu, inginer civil, Cernăuţi.

Locţiitor: Karl Schneider, inginer hotarnic Cernăuţi.

Reprezentanţi ai ţăranilor: Dimitrie Hnatiuc, agricultor Cuciurul Mare; Cozma Poclitar, agricultor Voloca.

Locţiitori: Pintilie Mintencu, agricultor, Cuciurul Mare; Nicolae Foti, agricultor, Mămăeştii Noi.

 

 

Comisiunea agrară de ocol Ciudei.

 

Preşedinte: Vasile Rei, consilier de  tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Ciudei.

Locţiitor: Iosif Nestmann, judecător.

Reprezentantul Administraţiei: Isidor Măcescu, consilier superior de administraţie, Storojineţ.

Locţiitor: Dr. Friedrich Kucinski, secretar administrativ, Storojineţ.

Reprezentantul Băncii regionale: Mihai Bendevschi, paroh, Crasna.

Locţiitor: Gheorghe Popescu, diriginte şcolar, Ciudei.

Expert agricol: Orest Prelici, referent agricol, Storojineţ.

Locţiitor: Ion a lui Gheorghe Cuciurean, brigadier silvic, Ciudei.

Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Alexandru Stîrcea, proprietar mare, Crasna.

Locţiitor: Meier Gross, proprietar mare, Banila pe Siret.

Inginer hotarnic: Iosef Kubelka, inginer hotarnic superior, Ciudei.

Locţiitor: Krudowski Stanislau, inginer hotarnic civil, Coţmani.

Reprezentanţi ai ţăranilor: Pavel Percec, agricultor, Crasna; Dionisie Ciocan, agricultor, Ciudei.

Locţiitori: Vasile Bicer, agricultor, Cupca, Ion Hoinic, agricultor, Banila pe Siret.

 

 

Comisiunea agrară de ocol Coţmani.

 

Preşedinte: Dr. Constantin Hostiuc, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Coţmani.

Locţiitor: Oscar Giosan, judecător districtual.

Reprezentantul Administraţiei: Arcadie Lucescu, prefect, Coţmani.

Locţiitor: Gheorghe Rusu, practicant de concept, Coţmani.

Reprezentantul Băncii regionale: Teofil Nedelcu, fost prefect, Cernăuţi.

Locţiitor: Ion a lui Miron Sauciuc, agricultor, Clivodin.

Expert agricol: Porfirie Colomiţchi, referent agricol, Coţmani.

Locţiitor: Eugen Zukowski, directorul şcolii de Agricultură, Coţmani.

Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Andrei Botuşan, proprietar mare, Lujeni.

Locţiitor: Kasimir Bohdanovici, proprietar mare, Oşehlib.

Inginer hotarnic: Octavian Coca, inginer, Cernăuţi.

Locţiitor: Iosef Charvat, inginer civil, Coţmani.

Reprezentanţi ai ţăranilor: Nicolai Boşniac,  agricultor,  Coţmani; Doroftei Spaniuc, agricultor, Şipeniţ.

Locţiitori: Vasile Sorohan, agricultor, Coţmani; Andrei Crauciuc, agricultor, Stăuceni.

 

 

Comisiunea agrară de ocol Gura Homorului.

 

Preşedinte: Dr. Nicolai Sauciuc, pretor şi şef al ocolului judecătoresc Gura Homorului.

Locţiitor: Norbert Buzek, judecător di­strictual, Gura Homorului.

Reprezentantul  Administraţiei: Dumitru Cojocar, prefect, Gura Homorului.

Locţiitor: Romuald Bubeniczek, comisar, Gura-Homorului.

Reprezentantul Băncii regionale: Ioan Poriuc, secretar comunal, Gura Homorului.

Locţiitor: Ştefan Velehorschi, învăţător, Berchişeşti.

Expert agricol: Visarie Isopescu, referent agricol, Gura Homorului.

Locţiitor: Filimon Belei, secretar agricol, Gura Homorului.

Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Alfred Calmuţchi, proprietar mare, Baiaseşti.

Locţiitor: Vasile Halip, consilier silvic, Ilişeşti.

Inginer hotarnic: Emanuel Kulla, inginer hotarnic, Gura Homorului.

Locţiitor: Ernst Bota, inginer hotarnic civil, Suceava.

Reprezentanţi ai ţăranilor: Gheronte Doboş, agricultor, Ilişeşti; Vasile Gvinda, agricultor, Dragoieşti.

Locţiitor: Ion Ardelean, agricultor, Capu Codrului; Gheorghe Vodă, agricultor, Baiaseşti.

(Monitorul Bucovinei, Fascicola 73, 13 octombrie nou 1919, pp. 1-3).