Caricatura Română Veche: CIULINUL | Dragusanul.ro

Caricatura Română Veche: CIULINUL

1883 Ciulinul Frontispiciu

*

Regimul actual

*

Merg de minune trebile în ţară,

Merg de minune, să ne veselim:

Jafuri înăuntru, înjosiri afară

E tot ce consumă vitregul regim.

*

Propagă omorul, crima-ncurajează,

Deprinderi viclene, ce des întâlnim;

Prin aste tertipuri, acum guvernează

Regimul de gaşcă, vitregul regim.

 *

Pe cruci, pe panglice, dorinţe meschine

Îşi schimbă credinţa la orice străin,

Îi dă tot ce cere şi ţara, în fine,

Regimul de gaşcă, vitregul regim.

 *

Nemţii ne insultă cu o cutezanţă

Ce din indignare aci n-o descrim,

Cu ei târâtorii cad în alianţă

Să ne dovedească vitregul regim.

*

Morala-i distrusă de la temelie,

Imoralitatea merge ibrişim;

Să cântăm cu toţii imn de bucurie,

Să ştim că domneşte un vitreg regim…

 *

Mergi, dar, înainte pe această cale

Şi succes în toate să ai îţi dorim;

Nu uita poporul, drepturile sale,

Că-ţi găseşti Bacăul, vitrege regim!

*

(Ciulinul, Anul I, 1883, nr. 19, p. 2)

*

1883 Ciulinul 4 decembrie 1

*

Spini

*

La un birt:

– Domnule, dă-mi un ardei!

– Poftim, dar e cam iute…

– Lasă, nu face nimic… Eu îl mănânc încet.

*

O cucoană se tocmea cu un arhitect:

– Aşa, domnule, dar pe lângă toate câte mi le-ai arătat în plan, îţi cer să-mi faci şi curte.

– Curte ţi-aş face, doamnă, cu plăcere, numai de-aş fi sigur că-o să aibă efect…

*

Un înţelept a zis: Femeia căsătorită pentru a doua oară este ca falitul într-o nouă prăvălie.

*

(Ciulinul, Anul I, 1883, nr. 19, p. 3)

*

1883 Ciulinul 4 decembrie 2

*

1.000.000 lui Brăteanu

*

Azi, în ţară,

S-a dat sfoară

Că alt milion

O să-ajungă

Să se strângă

Pentru kir Ion.

*

Ţara toată,

Ca răsplată,

Dă acest cadou,

Căci isteţul

Mări preţul

La mezatul nou.

 *

Birul creşte,

Se sporeşte

Şi, pe lângă el,

Se impune

Să se-adune

Tichii pentru chel.

 *

Daţi cu gura,

Strigaţi „Ura,

Trăiască Ion!”;

Că ne scapă

De-astă apă,

Să-i dăm un plocon

*

Pentru-o cruce

El ar duce

Şi ţara-n Berlin;

Şi m-aş prinde

Că ne-ar vinde

Cu cuget senin.

*

(Ciulinul, Anul I, 1883, nr. 19, p. 2)

*

1883 Ciulinul 9 octombrie 1

1883 Ciulinul 9 octombrie 2

*

Ciulini

*

Se anunţă împăcarea văduvei excelenţei sale, ex-ministrul Stănescu, cu văduva Bancă Naţională. Urăm tinerelor văduve zile senine!

*

Una din secţiunile poliţieneşti, mărginaşe cu Mitropolia, găsi un asin de pripas, acum, câteva zile.

Faptul prezintă în sine importanţă: cum, şi pe timpul închiderii Parlamentului, se mai găsesc asini de pripas pe dealul Mitropoliei!?

*

(Ciulinul, Anul I, 1883, nr. 20, p. 2)

*

1883 Ciulinul 16 octombrie

*

O cugetare a unui matematician asupra femeii: Femeia este o fracţiune zecimală, a cărei valoare se stabileşte prin punerea… virgulei.

*

(Ciulinul, Anul I, 1883, nr. 21, p. 2)