Cântecul naţional în Bucovina: Cacica | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Cacica

CACICA

*

În amestecul armonios de poloni, nemţi, români, ucraineni, evrei, slovaci, croaţi, unguri, cehi, de catolicism, ortodoxie şi protestantism, de hramuri ale neamurilor sărbătorite în mod egal şi cu acelaşi entuziasm de toate etniile, Cacica a avut un patrimoniu muzical est-european şi germanic, în care cu greu şi-au găsit locul în memorie şi câteva cântece naţionale româneşti.

*

De a brâu – 856, Alexandru Dulgher, 1908

Of, şi earăşi of! – 852, Casandra Ciocan, 1908

Binele – 854, Glicheria Hopulele, 1908

Frunză verde şi-o salvie – 851, Casandra Ciocan, 1908