Bin Laden şi Fanfara din Stamate | Dragusanul.ro

Bin Laden şi Fanfara din Stamate

Bin Laden, jucând, pe muzica fanfarei din Stamate

Bin Laden, jucând, pe muzica fanfarei din Stamate

*

Dacă n-ar fi batjocura lui Nechifor la adresa culturii, o fanfară precum cea din Stamate ar trebui să cânte doar pe marile scene ale lumii, iar la Suceava, doar în faţa componenţilor Ansamblului “profesionist”, care ia în deşert numele lui Ciprian Porumbescu. Dacă i-ar asculta pe stămăteni, “artiştii” de nunţi şi de electorale, care vântură aiurea bani bugetari, în frunte cu Giocgonda Cojocaru, ar pricepe, poate, ce înseamnă folclor instrumental, cum se cântă, iar ţaţele vocaliste n-ar mai transforma vechiul repertoriu instrumental bucovinean în “Zî-i, Vasâle, zâ-i” şi în alte astfel de impietăţi la adresa spiritului românesc.

*

Spre deosebire de Nechifor, Bin Laden chiar iubeşte folclorul, chiar respectă artiştii, ba mai şi trăieşte fiecare clipă sărbătorească a identităţii noastre naţionale cu o sinceritate devastatoare, care înduioşează şi pietrele. Pariez că, în ciuda naturaleţii lui neşlefuite, dacă ar fi, timp de o săptămână, şi Preşedinte al Consiliului Judeţean, şi Primar al Sucevei, Bin Laden s-ar dovedi strălucitor de inteligent faţă de Nechifor, care ştie engleza, şi faţă de Lungu, care ştie sarmalagheza, încât, prinzând de veste toată ţara, numai ce l-am vedea candidat la Preşedenţie, votat cu 99,9 %, pentru că, fără îndoială, e mai arătos şi mai inteligent decât Ponta, iar minciuni, în mod atavic, nu e deprins să spună.

*

Fanfara din Stamate, condusă de Vasile Leontică, întrece, prin autentic şi prin timbrul orchestral, chiar şi minunata fanfară din Calafindeşti. Are cântecul ei o nobleţe nemaiîntâlnită şi o prospeţime care clatină înălţimile cereşti, umanizându-le. Dumnezeiesc este cântecul bucovinean, atunci când este respirat cu sufletul şi când vremelniciile se fac atât de străvezii, încât nimeni nu le mai poate zări. Îmi plac teribil muzicienii înnăscuţi din preajma bădiţei Gheorghe Hrubariu, cel care poartă aura sacră a tinereţii fără de bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte.

*

Ascultându-i pe muzicienii Fanfarei din Stamate, sufletul meu, copleştit de generaţii după generaţii de ţărani, s-a făcut mesteacăn şi a îmbrăţişat, cu aripile de frunze, cerul neacuprins de deasupra mileniilor.

*

Bădiţa Gheorghe Hrubariu

Bădiţa Gheorghe Hrubariu

*

DSCN3573

 

*

DSCN3575

*

Gabi Teişanu, pozând cu Fanfara din Stamate

Gabi Teişanu, pozând cu Fanfara din Stamate

*

DSCN3578

*

Gabi Teişanu, prezentând, cu har, hăruita Fanfară din Stamate

Gabi Teişanu, prezentând, cu har, hăruita Fanfară din Stamate

*

DSCN3580

*

DSCN3582

*

DSCN3583

*

DSCN3584

*

DSCN3585

*

DSCN3599

*

DSCN3601