Alexandru Ioan Cuza, zvârlit de Biserică! | Dragusanul.ro

Alexandru Ioan Cuza, zvârlit de Biserică!

Ruşinoasa pancartă de la Ruginoasa

Ruşinoasa pancartă de la Ruginoasa

*

Singurul conducător al românilor care şi-a iubit dumnezeieşte poporul, Alexandru Ioan Cuza, este una dintre victimele incredibile ale antinaţionalei Biserici Ortodoxe din România. Moaştele Domnitorului, cu adevărat sfintele lui moaşte, au fost repatriate în 27 mai 1873, prin vama gărilor Iţcani şi Burdujeni.

*

“În gara Vereşti, conductul fu întâmpinat de o mulţime de Botoşeneni, cu muzica acelei urbe; apoi, o deputăţiune de săteni, în frunte cu bravul ţăran Simion Stanciu (din Salcea – n.n.), fost deputat în Divanul ad-hoc, care a însoţit sicriul, ca gardă de onoare, până la Ruginoasa” (Domnia şi detronarea lui Cuza Vodă, Bucureşti, Biblioteca “Flacăra”, nr. 8, p. 183).

*

“Unul dintre fruntaşii deputaţi ţărani în Adunarea ad-hoc, Simion Stanciu, a însoţit sicriul, de la Vereşti, până la Ruginoasa, strigând către ţăranii adunaţi în toate gările, în ciuda autorităţilor, să vină şi să-şi ia rămas bun de la fostul lor domn” (Mihalache, M.Cuza Vodă, Ed. Tineretului, 1967, p. 237).

*

Biserica Domnească din Ruginoasa

Biserica Domnească din Ruginoasa

*

Şi străbunul meu s-a aflat printre ţăranii care au făcut gardă de onoare întru cinstirea singurului lor Domn, atunci când moaştele lui sfinte au fost înhumate în interiorul Bisericii Domneşti din Ruginoasa. Multe întâmplări minunate mi-au fost încredinţate, în vremea copilăriei, despre povestea zilei de 27 mai 1873, aşa că, vreme de “un leat de om” – cum zice frazelogismul, am tot fost încredinţat că îl voi afla pe Cuza în biserica bunicului său, zidită şi ctitorită de bunicul său dinspre mamă, marele vistiernic Sandu Sturza. Sturza, megieş de moşie cu Neculce, a lăsat posterităţii o imagine hâdă, de om lacom şi uneltitor, care şi-a otrăvit veacul de om şi, tocmai de aceea, s-a răscumpărat cu o biserică (1811-1813).

*

Ruginoasa Biserica 2

*

Regii României nu au fost deloc deranjaţi de cultul popular al lui Alexandru Ioan Cuza, aşa că sfintele lui moaşte au odihnit, în biserica bunicului său dinspre mamă, din 27 mai 1873, până în… 1944, când antiromâneasca Biserică Ortodoxă le-a zvârlit sub zidul bisericii, în cel mai urât mormânt din câte am văzut vreodată.

*

Mormântul lui Cuza, zvârlit în afara ctitoriei bunicului său

Mormântul lui Cuza, zvârlit în afara ctitoriei bunicului său

*

Ruginoasa Mormant 2

*

Ruginoasa Mormant 3

*

Ruginoasa Mormant 4

*

Pe peretele frontal al bisericii din care a fost izgonit Cuza (scrie pe pancarda din prima imagine), securiştii Daniel Patriaranticristul şi Pimen Zainea se trufesc cu ctitoria unor refaceri de picturi interioare.

*

Dincolo de urâtul mormânt – înfricoşătoare materializare a laşităţii noastre – stă Palatul de la Ruginoasa, renovat de curând, şi înconjurat de un parc minunat, împodobit cu o simbolistică stâlpică a făptuitorilor de istorie românească.

*

Palatul de la Ruginoasa

Palatul de la Ruginoasa

*

Ruginoasa Palatul 2

*

Ruginoasa Palatul

*

Simbolistica stâlpică a românismului

Simbolistica stâlpică a românismului

*

Ruginoasa Stalpii central

*

 

Ruginoasa Stalpii dreapta

*

Ruginoasa Stalpii stanga

*

Ingenioasă exprimare a metaforei zidirii şi a sugestiei menhirice, prin care se defineşte personalitatea, dar zidire în ce, în unde, câtă vreme Domnul Neamului Românesc a fost zvârlit cât colo, dincolo de prefăcuta credinţă?