Adelina Laerte Cârdei: La Putna | Dragusanul.ro

Adelina Laerte Cârdei: La Putna

Sub scutul vremii aspre îşi scutură hodina

Îngândurate slove din file de hrisov,

Se plimbă fără urme, melodică, lumina

De-amuguri sângerate şi infinituri mov.

*

Prin ierburi adormite în smirnele de munte

Pornesc molcom colindul şi creierii boemi,

În zare munţii paşnici cu crestele cărunte

Şi luna, luna plină ce-alună prin vremi.

*

Cu palmele-nspre stele ca să culeagă şoapte

Pe vârfuri se înalţă copacii trubaduri.

Adie dinspre coastă parfum de mure coapte

Şi rătăcesc balade sub streşini de păduri.

*

            (Revista Bucovinei, nr. 9/1943, pg. 421)