Şirăuţii de sus sau Ширівці – Hotin, la 1770-1772 | Dragusanul.ro

Şirăuţii de sus sau Ширівці – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Şărăuţii

* 

Toată suma caselor: 34

Scădere rufeturi, însă: 1

1 popă

Rămân birnici: 33

*

Birnicii:

*

Prodan brat (frate) vornicului

Grigoraş brat vornicului

Ştefan Mivrenschie

Ivan Văcărciuc

Ştefan Lăzărciuc

Iacov brat Ivan

Hrior Hatman

Vasile

Hrior Olenic

Vasile Caciuc

Dumitru Puiu

Ştefan Ciribaşa

Vasile Lazărciuc

Andreeş sin Puiu

Petre Lungul

Petre zet (al) Stoenesii

Iure sin (fiu) Prisăcărciuc

Pavăl, cojocariul

Anton, butnariul

Ivan Văcărciuc

Ion zet Ciuc

Ion, ucraineţ

Vasile, rotar

Ivan Liftă

Chirilă

Nicolae zet (al) vornicului

Niculae Hoceriac

Iacob Dima

Fodor, rotar

Nicolae Blidorciuc

Mihalache, vornic

George zet lui

Timici, vătăman

*

Rufeturi:

*

Popa Toader

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 127 şi 128