1914-1918: BUCOVINA SI SUFERINTELE EI | Dragusanul.ro - Part 3

1915: Retragerea ruşilor din Bucovina

*1915 ianuarie 29 ADEVARUL Pangermanismul

Deşi, în Bucovina, se publicau, uneori, listele cu morţi şi răniţi, acestea erau, mai întotdeauna, incomplete, „Adevărul”, din 11 ianuarie 1915, care a preluat „lista de pierderi No. 73, întocmită, la Viena, de Ministerul de Război”, anunţând, printre răniţii şi morţii în Galiţia, şi 56 de morţi şi răniţi, din Regimentul 41 Infanterie din Cernăuţi, printre morţi numărându-se şi Octavian Oancea, iar printre răniţi, „Silviu Iliuţ (pentru a doua oară), Titus Pahone, Iancu Hahon, Ştefan Simionovici şi Modest cav. de Sorocean, profesor la Câmpulung”.

*

În Bucovina, luptele erau încrâncenate, dar ştirile erau confuze, în ianuarie 1915, când ruşii se apropiaseră mult de Vatra Dornei, iar austriecii rezistau cu disperare, peticindu-şi frontul cu trupe mici, aduce din chiar şi din Boemia.

*

Cea mai mare parte a teritoriului Bucovinei era ocupată de ruşi, viaţa sub sub ocupaţie având nostimadele ei, precum cea relatată de fotograful Benno, despre înţelegerea dintre şeful comenduirii ruseşti din Suceava, maiorul Zadorin, şi inspectorul de poliţie din Burdujeni, ca să li se permită soldaţilor ruşi, în grupuri mici, să viziteze paşnicul şi pitorescul târg moldovenesc. „Zilnic, deci, treceau câte trei-patru ruşi, din Iţcani, la Burdujeni. Duminica trecută, trei soldaţi ruşi au sosit în localitate, unde a avut loc o nuntă ţărănească. Cu această ocazie, fiind şi ei invitaţi (o confirmă şi o fotografie din „Gazeta Ilustrată”, publicate de Benno, autor şi al ştirii din Adevărul”), au chefuit toată ziua şi, seara, la întoarcere, s-au luat la ceartă, apoi la bătaie, lângă vama noastră. Deodată, unul a scos un cuţit din buzunar, înjunghiind pe un camarad al său. Într-o stare muribundă, rănitul a fost transportat la spitalul din Suceava, iar criminalul a fost arestat. Azi, când mă aflam în Suceava, am fost înştiinţat că soldatul rus rănit a murit.

*

Un al doilea caz s-a întâmplat tot în localitate. Pe când doi cazaci petreceau la o cârciumă, unul dintre ei a scos un revolver, ameninţând pe celălalt că-l împuşcă, dacă nu-i plăteşte consumaţiile. Celui ameninţa fiindu-i frică, a plătit totul şi a fost nevoit să doarmă la Burdujeni, până a doua zi, temându-se că colegul său se va răzbuna, în drum spre Iţcani” (Adevărul, 28, nr. 10010, 24 ianuarie 1915, p. 2).

*

Ruși din Suceava, la o nuntă țărănească din Burdujeni

Ruși din Suceava, la o nuntă țărănească din Burdujeni

*

Pe neaşteptate, însă, în această acalmie suceveană vine vestea că, în seara zilei de 23 ianuarie, maiorul Zagorin ar fi primit ordin să părăsească oraşul şi să-şi ducă trupele la Cernăuţi. Drept consecinţă, „toată noaptea, pe şoseaua Iţcani-Suceava, s-au transportat trupe şi muniţii. Înainte de plecare, maiorul Zagorin şi-a plătit hotelul şi şi-a luat rămas bun de la cunoştinţe” (Adevărul, 28, nr. 10012, 26 ianuarie 1915, p. 3).

*

Încetarea amuzantei ocupaţii ruseşti în Suceava se datora bătăliilor din munţi, unde ruşii, fiind înfrânţi, „s-au retras în trei coloane, şi anume: cea din dreapta, în direcţia Colomeea; coloana din centru, spre Zeletin, iar cea din stânga, în direcţia Câmpulungului, unde s-a şi oprit… Înfrângerea ruşilor în munţii Bucovinei, care pare a avea o deosebită importanţă, a hotărât comandamentul rus să evacueze aproape întreaga Bucovină. După unele informaţii, e iminentă şi părăsirea Cernăuţilor de către autorităţile şi trupele ruseşti” (Adevărul, 28, nr. 10013, 27 ianuarie 1915, p. 3). Retragerea era confirmată şi de comunicatele rusesc şi austriac din 26 ianuarie, ultimul precizând glorios că „trupele noastre înaintează, cu deplin succes, pe când ruşii se retrag cu grabă. 12.000 de prizonieri au fost făcuţi, ieri, şi s-a adunat numeros material de război. Trupele noastre au intrat, ieri (deci, în 25 ianuarie – n.n.), după-amiază, în Câmpulung, în mijlocul ovaţiilor populaţiei” (Ibidem, p. 3).

*

1915 ianuarie 24 ADEVARUL Intregirea Neamului

*

Urmăriţi îndeaproape de austrieci, ruşii au mai avut de sângerat pe pământul Bucovinei, şi 26 ianuarie, după orele 11, când au avut loc încăierări, „pe străzile oraşului Rădăuţi, între o avangardă austriacă de vreo sută de soldaţi, care au făcut o recunoaştere, şi o sută cincizeci de cazaci, care erau în retragere şi mai întârziaseră în Rădăuţi. Au căzut morţi mulţi din ambele părţi, fiind răniţi, cu această ocazie, şi doisprezece trecători”.

*

Simultan cu încăierarea de la Rădăuţi, „avangărzile austro-ungare au intrat, în entuziasmul indescriptibil al populaţiei, în Suceava. La două, după-amiază, a sosit grosul trupelor, care au fost primite cu ovaţii de populaţia civilă. Soldaţii au fost îmbrăţişaţi pe stradă. Ruşii s-au retras cu totul spre Cernăuţi. Oraşele Câmpulung, Gura Humorului şi Suceava sunt, iar, cu totul în posesia trupelor austro-ungare.

*

Călătorii sosiţi, după-amiază, din Cernăuţi comunică că guvernatorul rus al Bucovinei, Evreinow, a părăsit, împreună cu întregul său stat major şi cu întreaga garnizoană, Cernăuţii, îndreptându-se spre Novoseliţa” (Pester Lloyd, apud Adevărul, 28, nr. 10015, 29 ianuarie 1915, p. 3).

*

1915 ianuarie 20 ADEVARUL Compensatia Bratenilor

*

Conform altor ştiri, din acelaşi număr de ziar, ruşii nu părăsiseră Cernăuţii, ci fortificau împrejurimile oraşului (spre Cuciurul mare – n.n.). „Toată ziua de ieri (în 27 ianuarie – n.n.), soldaţii ruşi au cărat scânduri, de la fabrica „Goetz”, material folosit pentru întărirea adăposturilor. Totuşi, s-au luat măsuri pentru o eventuală evacuare a Cernăuţilor, în care scop a fost retras din oraş tot ce ruşii înmagazinaseră acolo.

*

Dr. Weich, ajutor de primar al Cernăuţilor, a fost însărcinat cu predarea oraşului, când va fi nevoie să se facă aceasta. Populaţia e liniştită” (Ibidem, p. 4).

Remarcabil este faptul că, în retragerea lor, ruşii n-au distrus tunelul Mestecăniş şi nici nu au pricinuit pagube voite târgurilor bucovinene. Cazacii, însă, rămaşi fără comandanţi, în timpul retragerii, au ars şi devastat prin satele Mestecăniş şi Frumoasa şi prin târgurile Câmpulung şi Gura Humorului, pentru că, vorba paznicului Chircă, de pe moşia boierului Capri, „Cazacul, când nu-şi vede pe comandantul său în spate, nu mai ştie de nimic. Când nu mai are ce fura, arde şi distruge” (Adevărul, 28, nr. 10024, 7 februarie 1915, p. 2).

*

Pe neaşteptate, odată cu omăturile lui februarie, se lasă peste Bucovina o tăcere mediatică românească incredibilă, de parcă provincia aceasta străbună ar fi încetat să mai fie locuită şi trăită de români.


1918: Anti-unionismul bucovinean

Bucovineni  1910

*

Fără îndoială, o gazetă, dintr-un anumit timp, nu înseamnă, prin mărturiile sale partizane, o mărturie deplină şi definitivă, decât în măsura în care aceste mărturii sunt confirmate, ulterior, şi de mărturii identice, dar şi de fapte şi atitudini. Din punctul acesta de vedere, anti-unionismul majorităţii bucovinenilor, cu puseuri interbelice surprinzătoare, dar şi cu un act al unirii ca singură soluţie a alegerii între două rele, este pe deplin confirmat de istoria, nu şi de triumfalismul politic, întotdeauna anihilator de adevăr şi de realitate. Pentru că adevăr şi realitate înseamnă două paliere diferite, deşi reciproc influenţate.

*

În 26 mai 1918, când reapare gazeta „Viaţa Nouă”, Suceava era învolburată de o tragedie locală, petrecută în 23 mai, când, „a izbucnit, în partea de apus a oraşului Suceava, un foc îngrozitor, care, în scurtă vreme, a cuprins şi nimicit şapte obiecte mari din piaţa gării. Întinsa clădire, cunoscută, odinioară, ca „Crâşma din Târgul Vitelor”, cu clădirile din ogradă au fost prima jertfă a focului năprasnic, care a adus la mizerie numeroase familii, ce locuiau în acele case, nimicindu-le tot avutul.

*

De aici, focul a cuprins frumoasa gospodărie a cetăţeanului Litvinchievici, a trecut, apoi, asupra edificiului gării, pe care l-a distrus cu desăvârşire, împreună cu întinsele magazii, care erau pline de cereale şi vite ale comandamentului militar, şi a nimicit, în urmă, o clădire din ograda doamnei Luţia. Focul a putut lua dimensiuni atât de mari din cauza lipsei de apă.

Suceava are, ce e drept, un conduct de apă, însă rezervoarele erau goale.

Suceava are pompe, însă numai un sigur pompier, care şi el e aplicat ca sergent de stradă” (Viaţa Nouă, V, nr. 1, 26 mai n. 1918, p. 4)

*

În vara anului 1918, nimeni nu se aştepta, la Suceava, la un viitor bucovinean desprins din contemporaneitatea europeană, pe care o reprezenta Austria. Politica reînviase din letargia marginalizării, biserica îşi căuta strategiile imediate, iar ţărănimea, atâta câtă mai supravieţuise războiului, cerea despăgubiri pentru rechiziţiile forţate, din iunie 1916, când doar din Vicovu de Sus, parohia electorală de deputatului Aurel Ţurcanu, fuseseră luate şi scoase din ţară „câteva mii de capete de vite”, valorând „sume de milioane” de coroane. La Suceava s-a redeschis cadastrul, cărţile funciare urmând să fie la dispoziţia publicului, de la 1 iulie 1918 (Viaţa Nouă, V, nr. 5, 30 iunie n. 1918, p. 4). Viaţa părea să-şi intre în normalitate, adică într-un vălmăşag penibil de deşertăciuni sociale şi spirituale, pentru că „voinţa de viaţă trezeşte omenirea din jalnica aiurare, răsplătită cu preţul jertfelor nemărginite; gândul şi inima se îndreaptă, din nou, cu sfială, către acea ţintă măreaţă, ca puterea spiritului să ia în stăpânire sufletele omeneşti, spre a le lumina calea dreptăţii şi adevărului, spre a le călăuzi în dobândirea păcii şi a fericirii, care nu poate fi decât una pentru toate popoarele, pentru întreaga omenire” (Viaţa Nouă, V, nr. 4, 23 iunie n. 1918, p. 4).

*

Ostasi austrieci 3

*

În spiritul pseudo-comunitar bucovinean, se înfiinţase, încă din 29 mai 1918, „Societatea româno ortodoxă împărătesc jubiliară pentru zidirea unei biserici în Viena”, din noul comitet, reînnoit în întregime, pe 2 iunie, făcând parte consilierul aulic Dr. Constantin cav. de Isopescul (preşedinte), consilierul medical Dr. Constantin Mândrilă (vicepreşedinte), supleantul Cornel cav. de Sorocean (secretar), consilierul militar Daniil Poliţia (casier), inginerul Tit cav. de Onciul (controlor), preotul militar Ilie Hociotă (substitut de secretar), protosincelul Pancratie Sidorovici (substitut de casier), consilierul guvernamental Iancu Balmoş (substitut de controlor), membri fără funcţii fiind consilierii aulici Dr. Cornel Chiseliţa şi Teofil Simionovici, iar substituţi: consilierul medical Dr. Ioan Calinciuc, arhitectul Cesar Popovici şi medicul practicant Dr. Mariu Sturza. În comisia de revizuire au fost aleşi consilierul silvic George Sârbu, consilierul suplimentar Teofil Popovici şi locotenent colonelul Grigorie Trailovici. Bucovina încă visa, prin elitele sale, la un dulce epigonism vienez, care le umplea de ridicol. Cei căzuţi, nu pe fronturile austro-ungare, ci pe baricadele unui mod de viaţă şi de civilizaţie, deja erau măturaţi de pe scena istoriei, pentru a face loc laşelor, dar obedientelor elite.

*

România conta, în planurile elitelor bucovinene, doar ca rudă mai bogată, de la care izbutise deputatul Sârbu „să aducă, din nou, porumb pentru districtele româneşti şi, îndeosebi, pentru părţile muntelui” şi care se obliga, prin umilitoarea Pace de la Bucureşti, din 7 mai 1918, să acorde „desdăunările pentru supuşii austrieci în România, pe urma pagubelor pricinuite prin pradă, internări şi sechestrări” (Viaţa Nouă, V, nr. 4, 23 iunie n. 1918, p. 4).

*

Fără îndoială că şi viitorul Bucovinei începuse să provoace temeri, constituind tema centrală a dezbaterilor din jurnalele bucovinene nou apărute: „Dacă dorinţa naţională a polonilor şi făgăduielile ce li s-au făcut ajung să se îndeplinească, prin înfăptuirea unui stat polon, care să cuprindă şi întreaga Galiţia, Bucovina, atunci, rămâne fără legătură directă cu cealaltă parte a imperiului. Situaţia ajunge şi mai încurcată, dacă se realizează aspiraţiile ucrainenilor din Galiţia, care cer, cu toată stăruinţa, ca din teritoriul ucrain din estul monarhiei să se formeze o provincie curat ucraină. Compatrioţii noştri ucraini doresc şi ei, precum nici nu s-ar putea altfel, să facă parte din această nouă provincie, „Ucraina Austriacă”, numai că nu prea vroiesc să se mulţumească cu frontiera firească, care se sfârşeşte pe malul stâng al Prutului şi al Ceremuşului, ci arată pofta de a coborî până dincoace de apa Siretului, ceea ce, în urmă, ar încăpea în concepţia modernă a paşnicelor rectificări de frontieră… Alipirea teritoriului ucrain al Bucovinei, însă numai a acestuia, către „Noua Ucraină” n-ar micşora, întru nimic, vitalitatea provinciei Bucovina, care, sporită cu noile teritorii din Moldova, cuprinse în noile rectificări de frontieră, ar întruni toate condiţiunile pentru ca, rămânând neîmpiedicată în dezvoltarea sa, să se ridice, aice, în estul monarhiei, la asemenea valoare culturală şi materială ca şi ţările mai înaintate, din vestul imperiului” (Viaţa Nouă, V, nr. 2, 9 iunie n. 1918, p. 2).

*

Pacea cu România, prin care Ionel I. C. Brătianu a acceptat şi condiţiile cele mai umilitoare, dovedeşte, prin felul în care a fost receptată de elitele româneşti din Bucovina, deja consacrata duplicitate bucovineană („porumb din România, legi din Austria”).

*

„Luni, în 7 mai, în ziua de Sf. George, s-a încheiat pacea între Puterile Centrale şi România. Pierderile teritoriale ale României sunt destul de însemnate. Ea pierde întreg teritoriul dincolo de Dunăre, împreună cu coasta Mării Negre. Teritoriul bulgar, anexat de România, în urma Păcii de la Bucureşti, 1913, aşadar Dobrogea Nouă, împreună cu Cadrilaterul, trec, îndărăt, sub stăpânirea bulgarilor, mutându-se frontiera către Dobrogea Veche, mai înspre nord, astfel că ea atinge linia Valului lui Traian. Dobrogea Veche, adică teritoriul cuprins între noua frontieră, către Bulgaria, apoi Marea Neagră şi Dunărea, până la braţul Sf. George, intră în stăpânirea Puterilor Centrale, care, la rândul lor, se obligă de a asigura României o cale deschisă comercială înspre Marea Neagră, pe linia Cernavodă-Constanţa.

*

Bucovineni fotografie grup

*

Înspre Ungaria şi Austria, se fac numai rectificări de frontieră, în scopul de a le asigura pe acestea, trăgând învăţătură din încercările războiului, din punctul de vedere strategic. Astfel, s-a făcut că, de la Turnu Severinului, până la Vatra Dornei, aşadar de-a lungul frontierei Transilvaniei către România, hotarul a fost scoborât, de pe piscurile Carpaţilor, la poalele lor. Această îngustă fâşie de ţară, care încinge, ca un colan de apărare, lungul frontierei Ungariei către România, are o suprafaţă de mai bine de 5.000 kilometri pătraţi, aşadar ceva mai mult decât jumătate din ţara noastră, Bucovina. Populaţia este rară pe acest teritoriu, acoperit de codri seculari, a căror valoare reprezintă, astăzi, multe miliarde.

*

Înspre Bucovina, rectificările de frontieră cuprind un teritoriu de 1.800 kilometri pătraţi. În colţul dinspre Transilvania şi Bucovina, noua frontieră duce, de pe muntele Ceahlău, peste Bistricioara şi muntele Bivol, înspre Cornu Luncii. Ea cuprinde satele Borca, Dragoiasa, Şarul Negri, Şarul Dornei, Arinii, Broşteni, Găineşti ş. a.

*

Înspre est, noua frontieră o ia, mai în jos de Siret, la punctul numit „La Ţară”, şi duce, peste Cândeşti, dincolo de Herţa, la Lunca, de lângă Noua Suliţă. Localităţile mai însemnate, de pe acest teritoriu, sunt: oraşele Mihăileni şi Herţa, apoi Mamorniţa şi Molniţa. Se aşteaptă ca această rectificare în este va fi întregită prin colţul de nord al Basarabiei, care este Cercul Hotinului, astfel că linia frontului, care duce peste Mihăileni şi Herţa, şi-ar găsi continuarea firească în linia Mămăliga-Hotin.

*

Teritoriul din est se va alătura numaidecât Bucovinei. Ce se va întâmpla cu pământul din colţul întins, dintre Bucovina şi Transilvania, pare a nu fi încă hotărât. Ar fi însă de dorit ca el să se alăture Bucovinei, cu care-l leagă apa Bistriţei, lanţul munţilor şi, îndeosebi, fiinţa populaţiunii, care este una şi aceeaşi” (Viaţa Nouă, V, nr. 1, 26 mai n. 1918, p. 7)

*

Gura Humorului

*

O ştire dintr-un ziar vienez, despre un prim gest românesc de eroism umanitar, preluată şi în Bucovina, vestea că „Excelenţa Sa, consilierul intim al Majestăţii Sale, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Vladimir de Repta, a luat, în vremea primei invazii ruseşti, toate „Torele” din sinagogile Cernăuţului în paza sa şi le-a adăpostit în reşedinţa episcopală. Arhiepiscopul Repta a fost scut şi ajutor pentru întreaga populaţiune şi, însuşi, pentru ovreimea atât de împilată; a luat sub ocrotirea sa pe primarul Cernăuţului, de pe acea vreme, pe Dr. Weisselberger, care, în urmă, fu deportat de ruşi la Siberia; el a aflat, totdeauna, cuvinte de mângâiere pentru toţi cei asupriţi şi a scutit, prin vrednicia sa, capitala Bucovinei de mari neajunsuri. Întreaga ovreime a Bucovinei pregăteşte, pentru acest înalt dregător bisericesc, o grandioasă manifestare de mulţămită şi recunoştinţă pentru atitudinea lui rară de umanitate” (Viaţa Nouă, V, nr. 4, 23 iunie n. 1918, p. 4).

*

Problema conştiinţei naţionale, luată în dezbatere încă de la primul număr, din 1918, al gazetei sucevene, nu avea nimic în comun cu conceptul teritoriului statal unic, prin care se întregeşte o naţiune. Bucovinenii rămâneau bucovineni, adică partizani ai unei noi istoricităţi, impusă de Austria, dar îşi revendicau, în cadrul acestui bucovinism, un rol mai important ca români, românismul însemnând, pentru elite, nu o comunitate, ci o reprezentativitate, deci o oportunitate permanentă de parvenire. „Şi la noi, românii bucovineni, războiul a trebuit să sporească conştiinţa naţională. Ea poate n-a sporit la acei care şi de altfel au fost departe de a se deştepta; ea a lipsit poate, în măsură cuviincioasă, la acei pe care soarta i-a surprins cu îndatorarea de a reprezenta şi apăra interesele neamului, în vremile cele mai grele ale vieţii sale naţionale; ea, cu bună seamă, însă a sporit şi s-a limpezit la toţi acei care au trecut prin această şcoală a războiului. De la aceştia aşteaptă neamul că vor fi vrednici să aşeze noi temelii pentru viaţa naţională a poporului român din Bucovina” (Viaţa Nouă, V, nr. 1, 26 mai n. 1918, p. 1).


Bucovina, după „Crăciunul legionarilor”

Bucovineni Austria

*

„Ne despărţim cu amărăciune de anul 1915. El va rămâne, pentru toate vremile, săpat cu slove de sânge în istoria patriei şi în cartea neamului nostru, căci el a îndurerat inima noastră de jale după acei care au pornit, cu miile şi zecile de mii, pe câmpul de luptă sângeroasă, unde au murit moarte de viteaz, lăsându-şi viaţa drept jertfă pentru apărarea patriei şi a moşiei strămoşeşti” (Viaţă Nouă, IV, nr. 172 din 14 ianuarie n. 1915, p. 4).

*

Anul 1916 debuta, în planul demagogiei patriotarde sucevene, cu înfiinţarea Societăţii i. r. „Crucea de argint”, sucursală a celei din Viena, la care „taxele sunt, pentru membrii ordinari, cel puţin 3 coroane, anual, pentru cei sprijinitori, 10 coroane. Membrii binefăcători solvesc, o dată pentru totdeauna, cel puţin 100 coroane – cei fondatori, 500, iar ctitorii, 1.000 coroane”. Calitatea de membru al acestei societăţi, ca şi a celor existente de multă vreme, conferea un anume statut social, un nivel al parvenirii comunitare, în condiţiile în care liderii ei erau cele mai importante personalităţi administrative. „Consilierul guvernial Dl Visarion Gribovschi a convocat, pentru luni, 17 ianuarie, orele 5 post-meridian, în Palatul Municipal din Suceava, o convorbire prealabilă, la care au participat 17 persoane, între care prefectul Dr. Robert Korn, prezidentul Tribunalului Dr. Alfred Handl, preotul greco-catolic Hlibowicki, directorul gimnazial Constantin Procopovici, primarul din Iţcani Hellman şi alţii. Profesorul Dr. Orest de Tarangul a raportat asupra însemnătăţii şi organizării acestei instituţiuni, remarecând că, chiar şi în aceste momente, ne pătrunde o adiere de pace”. Societatea era, deci, ca şi făcută, iar „între membrii binefăcători, cu taxa de 100 coroane, s-a anunţat şi vrednicul vicar protopresviteresc părintele Mihai Sârbul” (Viaţă Nouă, IV, nr. 173 din 24 ianuarie n. 1915, p. 3). Dovadă că preoţia întotdeauna a adus bani cu nemiluita.

Noi recrutări erau anunţate pentru perioada 3-5 februarie n. 1916, comisia pentru recrutări funcţionând în sediul Magistratului din Cernăuţi.

*

Bucovineni

În decembrie 1915, însă, se derulase, din iniţiativa lui Vasile Iacubovici, din Cernăuţi, „Crăciunul legionarilor”, în cinstea „bravilor noştri legionari români, care, mai bine de un an, se luptă cu vitejie pentru mica noastră ţară, aşa de greu periclitată de inamici, în grupa ilustrului comandant de brigadă, a domnului locotenent colonel Daniil Popp”.

Daniil Popp, ofiţer de carieră mai austriac decât austriecii, este cel care, în toamna anului 1916, va respinge, la Satulung, lângă Săcele, un prim asalt al Armatei Regale Române şi care i-a împuşcat pe bucovinenii Zamfir Nicoară (rănit, în iulie 1915, la asediul Lembergului) şi Dumitru Catană, care au refuzat că tragă în „fraţii noştri, românii”.

*

Martirul Zamfir Nicoară

Martirul Zamfir Nicoară

*

Legionarii români, constituiţi după modelul miliţiilor de la 1848, erau, de fapt, tineri fără pregătire militară şi fără uniforme (de asta, când cădeau prizonieri la ruşi, era spânzuraţi drept franctitori), înarmaţi cu puşti vechi şi cu puţine gloanţe, mobilizaţi în centrele orăşeneşti ale judeţelor, pentru a înfrunta patrulele şi avangărzile ruseşti. Mureau pe rupte, în bătălii, datorită nepriceperii în ale războiului, îngroziţi de spânzurătoarele cărora le erau predestinaţi, dacă aveau ghinionul să cadă prizonieri. Unii dintre ei au ajuns, în cele din urmă, şi pe fronturi, dar îmbrăcaţi, acum, în uniformele Regimentului 22 Glotaşi.

*

Martirul Dumitru Catană

Martirul Dumitru Catană

*

Acţiunea de caritate de la Cernăuţi s-a soldat cu bani buni, din care s-au cumpărat: „6.000 de ţigarete, 2.000 de ţigări, 112 cuţitaşe, 4.000 cărţi poştale, 100 cărticele pentru notiţe, 15 duzine de creioane şi 300 de maşini pentru aprinsul ţigaretelor”.

*

Numele donatorilor – în fond există şi un eroism al generozităţii – au fost înveşnicite, în limbajul pompos al vremii: Elena Cuşniriuc (147 coroane colectate şi multe lucruri de mână), Dr. Octavian Voronca – 202 de coroane, colectate de la domnii Dr. Jasiniecki, Papst, Salo Stern, Dimitrie Pauş, Dr. Ehrlicht, Gronich, Leopold Kleinberg, Samuel Karp, Nathan Ebner, Mihai Dolinschi, Dr. Schiffer, Dr. Lowner, Hecht, Hornstein, Dr. Keller, Dr. Reisch, Dr. Rosenheck, Dr. Schachner, Anton Procopovici, Tiţa Daşcvici, Atanasie Pridie, Wrobel, Dr. Max Rosenberg, Eduard Dobrowolski, Chiseliţa, Dr. Zallik, Ionel Ispescu, Dionisie Popescu, Julius Neumann, Dr. Fernbach, , Jakob Willig, Stanislaus Paczinski, J. Schnid, Ştefan Cantemir, Wenzel Paczinski, Bardach, Braun, Julius Kuhdorf, B. Fleminger, Moritz Schafer, Honig, Dr. Neumann, F. Eisenscher, Salo Schmidt, Teofil Voronca, Leon Holca, Eugen Lipeţchi şi Dr. Romul Reuţ, precum şi Dr. Nicolai Popescu (40 coroane), Dr. Vasile Iacubovici, cu diferite lucruri, donate de firma „Schmidt et Fontin” şi de librarul Jager, şi cu 200 de coroane, adunate de la revidentul Daşchevici, familia Dr. Cotlarciuc, inspectorul Calmuţchi, judecătorul Octavian Popescu, Dr. Constantin Hostiuc, consilierul consistorial Claudiu Stefanelli, profesorul Emilian Popescu, Dr. Octavian Voronca, consilierul Sigmund Jassikowski, pretorul Constantin Dracinschi, pretorul Victor Tomaşciuc, consilierii Temistocle Bocancea, Emil Isopescu, Teodor Alaci, Dr. Orest Chiseliţă, Iancu Avram şi Emil Procopovici, prezidentul Atanasie Pridie, Nicolai Popescu, Dr. Artur Hnidei, Adrian Boca, Dr. Eusebie Isopescu, profesor Alecu Procopovici, Maria de Reus, notar Ştefan cav. de Mikuli, arhimandrit Dr. Clementie Constantin Popovici. Produsele colectate au fost preluate de căpitanul Cernăuţan, cu mulţumirile de rigoare (Viaţă Nouă, IV, nr. 174 din 7 februarie n. 1915, p. 2).

*

Bucovineni  Cernauti 11

O parte dintre ostaşii români din Ardeal fuseseră încazarmaţi, în ianuarie 1916, la Doroşăuţi, pe malul drept al Nistrului, iar alţii, pe celălalt mal. Miercuri, în 19 ianuarie vechi, întregul batalion de ardeleni s-a prezentat la biserica din Doroşăuţi, unde slujea bătrânul Vasile Nichitovici, apoi a participat, cu muzica militară în frunte, la procesiunea bisericească, la care cânta corul bisericesc, dirijat de Vasile Penteleiciuc, şi participa o mulţime de oameni cu făclii în mână, din Doroşăuţi şi din împrejurimi. În timpul ritualului de sfinţire a apei Nistrului, prin scufundarea unei cruci în undele fremătătoare, cantorul intona, pe româneşte, „În Iordan, botezându-te Tu, Doamne!”, impresionându-i pe ardeleni până la a cere ca batalionul lor de cavalerie să fie botezat Sfântul Mare Mucenic George, ceea ce s-a şi făcut, dar cu varianta grecească pentru „ţăran”, „gheorghios” şi nu „georgius”, ca să nu se creadă că bucovinenii ar fi papistaşi, prin preoţii lor – de la grecescul „presviter”, care înseamnă, ca şi „popa”, în latină, „bătrân înţelept; şi de limba română ne-ar fi deposedat ierarhii, pentru că provine din latină, şi ne-ar fi dăruit pe veci limba sacră slavonă, dacă ar fi fost doar după voia lor pravoslavnică (Viaţă Nouă, IV, nr. 174 din 7 februarie n. 1915, p. 3).

*

E greu, dacă nu chiar imposibil de aflat, din singura gazetă bucovineană a acelor vremuri, cam cum mergeau trebile Primului Război Mondial în această veche provincie geografică a Moldovei, atestată documentar în 30 martie 1392. Ca să se evite rigorile cenzurii, operaţiunile militare erau ignorate, în favoarea mondenităţilor atât de preţuite de bucovineni şi, în primul rând, de suceveni.

*

1 Suceava panorama

*

Sucevenii au aranjat, în 2 martie 1916, o mare serbare patriotică-naţională a şcolilor primare româneşti, venitul fiind ursit Societăţii Flotei Austriece (Oesterreichischer Flottenverein), iar serbarea s-a ţinut în sala „Dom Polski”, aglomerată cu public urban şi cu fruntaşi ai comunelor din jur. Deschisă de directorul şcolar Eugen Botezat, care a atenţionat asupra gravei probleme a înlocuirii „submarinului U2, scufundat de inamici”, serbarea a început cu recitalul corului mixt (36 băieţi şi 33 fetiţe), dirijat de învăţătorul Petru Borosan, care a interpretat imnul împărătesc şi un „Cântec ostăşesc”.

*

A urmat, apoi, cireaşa de pe tort, piesa de teatru „Crai Buturugă”, de C. St. Alexandru, poveste dramatizată în versuri, cu trei acte, „scrisă anume pentru teatrul de copii”. Cronica spectacolului, firesc de elogioasă (doar era vorba de copii artişti), menţiona că „Buturugă (elevul V. Preutesi, cl. IV) e craiul piticilor, care sunt opt la număr: Tartacol, Prichindel, Pipăruş, Tarcea, Chicot, Cioc-Boc, Prâslea şi Mătrăgună. Îi vedem, chiar de la început, patru de o parte şi patru de alta, iar craiul, la mijloc Piticii au barbă lungă şi glugă, roşie sau albastră, iar craiul mai are şi coroană, iar barba lui e argintie. Buturugă îmblă şchiopătând, de când, peste el, a prăbuşit un car zmeul. Piticii s-au adunat să serbeze „ruga” (cuvânt care, în graiul românilor din Ungaria înseamnă „hram”)” etc. (Viaţă Nouă, IV, nr. 178 din 2 martie n. 1916, p. 3). În vremea asta, când, de fapt, apărea ultimul număr al gazetei „Viaţa Nouă” – seria de război, prin părţile Bucovinei mureau părinţi şi fraţi mai mari, pe care nu-i mai pomenea nimeni, în afară de interminabilele liste cu „români bucovineni, căzuţi şi răniţi pe câmpul de luptă”, pe care le-am lucrez separat, pentru o firească ultimă pomenire (mai interesează pe cineva sângele pe care s-a clădit cenuşiul vremurilor noastre?) (Viaţă Nouă, V, nr. 5 din 30 iunie n. 1918, p. 3)


Bucovineni căzuţi şi răniţi pe câmpul de luptă

Ostasi austrieci 4

*

Lista românilor bucovineni,

căzuţi şi răniţi pe câmpul de luptă

*

o firească ultimă pomenire

(mai interesează pe cineva sângele pe care s-a clădit cenuşiul vremurilor noastre?)

*

Sergentul de miliţie teritorială Nicolae Badragan, Molodia, prizonier.

Sergentul de finanţe, adică vameşul Titus Bancescul, Noua Suliță, rănit.

Rezervistul George Iftode, Molodia, mort.

Glotaşul George Ieremiţa, Cuciurmare, rănit.

Glotaşul Grigorie Cuţac, Ţureni, mort.

Glotaşul Dumitru Moros, Molodia, rănit.

Glotaşul Ion Penteleiciuc, Voloca, mort.

Glotaşul Ion Sarafincean, Molodia, prizonier.

Glotaşul Vasile Beuce, Mihalcea, prizonier.

Sergentul Toader Morar, Boian, mort.

Infanteristul Dumitru Hriş, Voitinel, mort.

Infanteristul Toader Crăciun, Voitinel, rănit.

Infanteristul Ion Doboş, Regimentul 30, rănit.

Cavaleristul Leontie Ursulean, Regimentul 9 Dragoni, rănit.

Cavaleristul Nicolae Vranău, Regimentul 9 Dragoni, rănit.

Vânătorul Anton Hatiuc, Compania 9, mort.

Vânătorul Anton Cozorici, Compania 9, mort.

Cavaleristul Andrei Palamar, Regimentul 4 Ulani, rănit.

Infanteristul Ilie Begei, Regimentul 41 Infanterie, rănit.

Infanteristul Vasile Cămilar, Poieni, Regimentul 41 Infanterie, rănit.

Infanteristul Pavel Ciuhan, Bălăceana, Regimentul 4 Infanterie 1, rănit.

Infanteristul Amfilochie Caziuc, Mitocu Dragomirnei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Cozmei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Lăcătuş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Trifon Sasul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Curiş, Regimentul 20, rănit.

Infanteristul Vasile Palamarciuc, Regimentul 20, rănit.

Glotaşul Teodor Ceuca, Franzental, rănit.

Rezervistul Dumitru Andrişan, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Nazarie Arseni, Mihalcea, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Avram, Brăieşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Balahura, Vatra Moldoviţei, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Barta, Iaslovăţ, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Gherasim Bâzgan, Volcineţ, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Laurentie Bida, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Dimitrie Bilei, Pătrăuţi pe Siret, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ilie Bodean, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Iacob Bodnar, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ştefan Bogu, Oprişeni, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Vasile Bocancea, Părhăuţi, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Constantin Bordean, Sf. Onufri, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Bozorog, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Alexandru Brădăţan, Băişeşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Nicolae Budurovici, Bosanci, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Bucatar, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ilie Burlă, Straja, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Toader Buta, Straja, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Nistor Candrea, Dorna Candreni, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Nicolae Chariuc, Rus-Moldoviţa, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Vasile Ciotu, Cajvana, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Grigore Conciu, Oprişeni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Grigore Cerbu, Câmpulung, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Cerbul, Molodia, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Cernăuţan, Cotu Ostriţei, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Cimbru, Câmpulung, Regimentul 22, mort.

Fruntaşul Toader Ciuc, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Ciornei, Gura Humorului, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Ciuc, Ilişeşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Dariciuc, Crasna-Ilschi, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Vasile Doboş, Ilişeşti, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Simion Dornean, Fundu Moldovei, Regimentul 22, mort.

Sergentul George Fetiţar, Câmpulung, Regimentul 22, mort.

Fruntaşul Lazăr Frunză, Ilişeşti, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Vasile Gabor, Tereblecea, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Mihai Galaţan, Ilişeşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Gătej, Poieni, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Petru Gavriliuc, Milişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Gornistul George Georgean, Muşeniţa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Gheaţă, Botoşana, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Golea, Mănăstioara, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Gavril Grigorean, Marginea, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Petrea Gvinda, Drăgoieşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Horobeţ, Cerepcăuţi, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul George Hrihor, Vicovu de Jos, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Nicolae Hrincescul, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Nicolae Ilica, Broscăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Vasile Isopescu, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Pârvan Jacoban, Iacobeni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Javni, Chilişeni, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul George Ieremie, Bosanci, Regimentul 22, rănit.

Sergentul major Ananie Ieşan, Tişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Procopie Calinciuc, Milişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Sergentul Ioan Canţun, Mihalcea, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Carpiuc, Volcineţ, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Catargiu, Valea Seacă, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Chelba, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Petrea Chelba, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Chiraş, Argel, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Iftemie Chifan, Stupca, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Chircu, Cajvana, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Amfilochie Chiţan, Grăniceşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Iacob Clem, Lehăcenii Teutului, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ioan Colb, Gura Humorului, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Ion Colban, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Coraşciuc, Marginea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Cornea, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Victor Costea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Samson Cotora, Iaslovăţ, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul George Cotos, Straja, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul David Cotos, Straja, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Cozac, Bădeuţi, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Atanasie Cozachievici, Şerbăuţi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ioan Cozma, Molodia, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ifrim Cozorici, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Chiriac Crâncu, Breaza, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ilie Crasi, Ipoteşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Creangă, Botoşana, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Cuciurean, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Gavril Lavric, Satu Mare, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Dumitru Lucan, Cîmpulung, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Lungu, din Pîrteştii de Jos, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Damian Lupescul, Pârteştii de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Dumitru Macovei, Măn. Humorului, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Procopie Mandici, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Marinceac, Rădăuţi, Regimentul 22, mort.

Corporalul Gherasim Maxim, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Toader Mercheş, Câmpulung, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Iordache Mitran, Bobeşti, Regimentul 22, rănit.

Corporalul George Mitrofan, Candreni, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Axinte Moldovan, Măn. Humorului, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Toma Morar, Mitocu Dragomirnei, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Anton Moroşan, Suceava, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Moroşan, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Negură, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Nica, Tişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ştefan Nichifor, Bosanci, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ilie Nichiforel, Stârcea, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Artemie Nichiforiuc, Rădăuţi, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Nicodim, Milişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Constantin Nicuţar, Pârteşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Nisioi, Câmpulung, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Gavril Olar, Valea Seacă, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Onuţ, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Dumitru Ostafi, Cernăuţi, Regimentul 22, rănit

Rezervistul Ion Pahomi, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ion Paşcovici, Măn. Humorului, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Penteleiciuc, Chicera, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Eugen Pentelescu, Poiana Stampii, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Penteliuc, Burla, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Pentiuc, Muşeniţa, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Laurentie Petrancean, Straja, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Pircu, Câmpulung, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Pircu, Frasin, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Toader Pistelli, Vatra Dornei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Popa, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Popescu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Popescul, Horodnicu de Jos, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Popescul, Bădeuţi, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Toader Popescul, Vatra Moldoviţei, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Dumitru Popovici, Panca, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Niculae Prodanciuc, Mihalcea, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Procopciuc, Ciocăneşti, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ştefan Procopciuc, Suceviţa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Puşcaş, Stupca, Regimentul 22, rănit.

Infanterisul Corneliu Raican, Burla, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Petru Roşculeţ, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Rusu, Vicovu de Sus, comp. 9, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Axinte Rusu, Zahareşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Rusu, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ilie Rusu, Băişeşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Rusu, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Vasile Salamach, Zahareşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Sănduleanu, Isvor, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Alexandru Sahan, Burla, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ilie Semcu, Costâna, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Alexa Serman, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Schipor, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Streangă, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Sergentul Strugariu, Pârteşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Anton Strugariu, Bilca, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ilie Tabarcea, Drăgoieşti, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Constantin Talpalar, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Iacob Tărnicer, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Tărnicer, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Isidor Teleaga, Dănila, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ilie Tcaciuc, Mihalcea, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Simion Tocar, Bobeşti, Regimentul 22, rănit.

Sergentul major George Tocariuc, Davideni, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Vladimir Ududec, Milişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Sergentul major Vasile Ucraineţ, Cernăuţi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Felix Ungurean, Candreni, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Ion Ungurean, Pârteşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Spiridon Ungurean, Gălăneşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolae Ursachi, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Ursuleac, Berhomet, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Vasile Vasilovici, Valea Seacă, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Niculae Zaplatinschi, Molodia, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Vasile Jitariuc, Broscăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Juravle, Burla, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Sofronie Juravle, Straja, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Atoderesei, Sf. Ilie, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Mihai Babiaş, Boian, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Baboi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Balean, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ilie Berdar, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ieremie Beuca, jud. Cernăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolae Boca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Alexandru Boca-Doboş, Bălăceana, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Constantin Baloşescul, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Vasile Bordian, Jadova, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Simion Carp, Bosanci, Regimentul 22, rănit.

 

(Viaţa Nouă, IV, nr. 157 – Supliment, din 8 iulie n. 1915)

 

Tunarul Ion Ardelean, Regimentul de Artilerie 35, mort.

Infanteristul Ion Berar, Regimentul 50, mort.

Infanteristul Simion Boca, Regimentul 50, rănit.

Dragonul Vasile Androniuc, Regimentul 9 de Dragoni, mort.

Corporalul Ştefan Antoniuc, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Petru Anuşceac, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Corporalul Ştefan Breabăn, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Silvestru Badale, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul George Bodnariu, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Cristofor Brădăţan, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Gavril Curuţ, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Dumitru Ciovnec, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Ştefan Diaconiuc, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Ştefan Duhanciuc, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Ştefan Grigorciuc, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Ignatescul, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Corporalul Vasile Iavurencu, Regimentul 9 de Dragoni, mort.

Dragonul Nicolae Ieremie, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Toader Câmpan, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Ilie Carp, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Vasile Coste, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Vânătorul Florian Lacatuş, Batalionul 11 de Vânători, rănit.

Corporalul Emilian Latiş, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Nicolae Moldovan, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Corporalul George Moscaliuc, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Ion Moscaliuc, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Alexandru Muntean, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Corporalul Dumitru Pavel, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Nicolae Percec, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Corporalul Georgi Rusu, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Vânătorul Ştefan Rusu, Batalionul 11 de vânători, rănit.

Corporalul George Saftencu, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Sergentul Isidor Simonovici, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Vasile Ştefancu, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Vasile Stroici, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Petru Sucevan, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Vasile Todirean, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Dragonul Toader Ursu, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Voluntarul Ştefan Vacarean, Regimentul 41 Infanterie, rănit.

Corporalul Dumitru Vicovan, Regimentul 9 de Dragoni, rănit.

Vânătorul George Andronicescul, Batalionul 27 Vânători, rănit.

Sergentul Ilie Boiciuc, Batalionul 30 Vânători, rănit.

Vânătorul Nicolae Bucioc, Siret, Batalionul 30 Vânători, rănit.

Vânătorul Constantin Buliga, Batalionul 27 Vânători, rănit.

Vânătorul Ilie Burlă, Batalionul 27 Vânători, rănit.

Fruntaşul Archip Pascariu, Costişa, Batalionul 11 Vânători, rănit.

Vânătorul Petru Ursu, Batalionul 27 Vânători, prizonier.

Infanteristul Nicolae Bureţ, Văşcăuţi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Dumitru Braha, Igeşti, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Vasile Bunegru, Cerepcăuţi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Fruntaşul Dionisie Burla, Vicovu de Jos, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Constantin Burla, Vicovu de Jos, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Georgi Casian, Regimentul 22 Infanterie, mort.

Fruntaşul Dumitru Croitor, Bosanci, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ervin Cernuşca, Regimentul 22 Infanterie, mort.

Infanteristul Lazar Cernuşca, Roşa, Regimentul 22 Infanterie, mort.

Infanteristul Andrei Ciubotar, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Nicolae Daniliuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ilie Darie, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul George Daşchievici, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Nicolae Diacon, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Atanasie Doroftei, Pătrăuţii Sucevei, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Vasile Fodorciuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Dumitru Figanescul, Rus-Moldoviţa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Florea, Pojorâta, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul George Florescu, Regimentul 24 Infanterie, rănit.

Rezervistul Macovei Florea, Regimentul 24 Infanterie, rănit.

Infanteristul George Fusu, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Sofronie Gaja, Frătăuţii Noi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Trifon Gavrilescu, Drăgoieşti, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Fruntaşul George Georgiţa, Vicovu de Sus, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Maxim Giosan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Dumitru Goian, Regimentul 22 Infanterie, mort.

Infanteristul Vasile Grigorean, Soloneţ, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Mihai Guşciuleac, Lucaviţa, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Fruntaşul Pantelimon Halip, Oprişeni, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Constantin Hanceariuc, Huta Nouă, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Onofrei Handiuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Nistor Hâncu, Regimentul 22 Infanterie, mort.

Infanteristul Dumitru Hâncu, Rădăuţi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ion Hopa, Horodnicu de Jos, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul George Hrab, Milişăuţi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ştefan Hucul, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Dumitru Hura, Voitinel, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ion Huţuleac, Milişăuţi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Nicolae Iftodi, Bosanci, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Constantin Ignătescu, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ştefan Iliuş, Zucica Veche, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Ion Ivăncescul, Carapciu, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Sergentul Alexandru Ivăncescul, Carapciu, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Vasile Ieşan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul David Jucean, Voroneţ, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Gherasim Câmpan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ion Chifan, Vicovu de Jos, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Emilian Chiful, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Vasile Cociorhan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Porei Cociorvan, Iaslovăţ, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Petru Cordiciuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul George Cordoban, Costâna, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Andrei Corenciuc, Liudi Horecea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Cotleţ, Arbore, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Vasile Cotos, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Vasile Cojocar, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ion Cojocar, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ştefan Cojocar, Volovăţ, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul George Crăciun, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Gavril Criţan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Fruntaşul Silvestru Cuciurean, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Anton Luzichievici, Suceviţa, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Simeon Maftean, Marginea, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Dumitru Macovei, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Mihai Macovei, Rus pe Boul, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Iosif Mărculeac, Soloneţul Nou, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Marmeliuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infateristul Petru Măsian, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Fruntaşul Vasile Mateiciuc, Molodia, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ştefan Manoli, Mitocu Dragomirnei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Medwighi, Pătrăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Emilian Mateiciuc, Bănila Mold., Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Mihalciuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Nicolae Mihaliuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Ion Mihaiuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Ion Mintaru, Păltinoasa, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ilie Moisiuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul Gavril Moldovan, Mănăstioara, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Dumitru Moroşan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Nicolae Moroşan, Ostra, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Moroşan, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Gavton Mucea, Bilca, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Archip Nicolaicu, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolae Nimciuc, Ruşi Moldoviţa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petru Nuiaşciuc, Milişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Oniga, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Corporalul Mihai Olehovschi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Olexiuc, Cerepcăuţi, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Constantin Onica, Horodnicu de Sus, Reg. 22, rănit.

Fruntaşul Calinic Osatciuc, Crasna-Ilschi, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Alexa Oseţchi, Pătrăuţi pe Siret, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ştefan Pahomi, Arbore, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Pentelei Palţei, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Costin Panciuc, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Simeon Păsăilă, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Rezervistul George Pascar, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul Ilie Paulovici, Molodia, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Pârvan, Rus-Plavalar, Reg. 22, rănit.

Infanteristul Vasile Petraşciuc, Bălcăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Mihai Petric, Iabloniţa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Petrovan, Sf. Ilie, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Corporalul Ion Piteiciuc, Frasin, Regimentul 22 Infanterie, rănit.

Infanteristul George Pitic, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Pleşca, Vicovu de Jos, Regimentul 22, rănit.

 

(Viaţa Nouă, IV, nr. 158 – Supliment, din 25 iulie n. 1915)

 

Infanteristul Claudie Poboroniuc, Tişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Lexa Pop, Pârteştii de Jos, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Popescu, Straja, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Popescu, Broscăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolae Popescu, Regimentul 34, rănit.

Infanteristul Nicolae Popovici, Banila Mold., Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Teofil Popovici, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Isidor Porzega, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ioan Romaşcan, Costâna, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ilie Roşca, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Rotar, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Rotundu, Dea, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul David Rusu, Horodnicu de Jos, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Mihai Rubenciuc, Şerbăuţi, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Ioan Saghin, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Şerban, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Daniil Şutu, Bosanci, Regimentul 22, rănit.

InfanteristulVasile Semciuc, Camenca, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Nicolae Semeniuc, Camena, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Senecec, Rus pe Boul, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Florea Sepciuc, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petru Simota, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Schipor, Frumosu, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ştefan Schipor, Regimentul 22, rănit.

Sergentul Vasile Scripcar, Roşa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Şcurei, Clocucica, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Alexa Sluşar, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Socol, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ştefan Solcan, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ilie Steciu, Revna, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Alexa Straşcu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ioan Ştreangă, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ioan Strugar, Iaslovăţ, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Sucevan, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Sevciuc, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Sevciuc, Siret, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Sofron Tarnoviţchi, Crasna-Ilschi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Tatarău, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Tcaciuc, Todieşti, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Tofanel, Rădăuţi, Regimentul 22, mort.

Sergentul Ion Tochiţa, Pătrăuţi pe Siret, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Iulian Toma, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Gavril Tomiuc, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ion Traci, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vicor Tudosa, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Alexa Tulec, Lehăcenii Teutului, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Ungureanu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Ursachi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Ursuleac, Cîmpulung, Regimentul 22, rănit.

Sergentul Eusebie Vasilovici, Băişeşti, Regimentul 22, mort.

Rezervistul Emilian Vorobăţ, Camenca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ignatie Vorovan, Pătrăuţi pe Siret, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Ion Zaharie, Vatra Dornei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Zaveliţa, Ciudei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Andrei Zical, Milişăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Zolinschi, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Miron Ţugui, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Alerguş, Cupca, Regimentul 22, prizonier.

Sergent major de jandarmi Dumitru Ciubotar, Baineţ, mort.

Glotaşul Nicolae Domiuc, Cuciurmare, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Dumitru Fartaiş, Zahareşti, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Matei Fortună, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Iacob Hostiuc, Boian, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Toader Cuciurean, Ciudei, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul George Maga, Molodia, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Avacum Mitiu, Grăniceşti, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Ironim Sahlean, Bucşoaia, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Petru Ulaş, Mihalcea, Regimentul 22, mort.

Infanteristul Ungurean, Bila, Regimentul 22, prizonier.

Sublocotenent Ioan Hahon, Cernăuţi, Regimentul 41, rănit.

Sublocotenent Silviu Iliuţ, Regimentul 41, rănit.

Sublocotenent Octavian Oancea, Regimentul 41, rănit.

Sublocotenent Ştefan Simionovici, Regimentul 41, rănit.

Sublocotenent Modest cav. de Sorocean, Câmpulung, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Alexa Agapi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Agapi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ştefan Vasile Aliman, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Amariei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Andoni, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Gavril Andoni, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Andreţul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Andronicescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Andruşec, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Andruşec, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Dumitru Ariciu, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Eusebie Ariciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Florian Armaş, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Lazar Aroneţ, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Petru Axentoi, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Vasile Babici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simion Babici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Victor Babici, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Leontie Baciu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Anton Badaliţa, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Onofrei Balaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Balat, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Balan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Barbă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Barbăroş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Bărbier, Regimentul 41, rănit.

Sergentul major Barcu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Batariuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Gavril Bateliuc, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Dumitru Berariu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Berdan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Bârgovan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Berculean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Betean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Bejenar, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Bâcu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Biliciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Bilusceac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Irimie Blanariu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Blându, Regimentul 41, prizonier.

Rezervistul Titus Blându, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Mihai Blaşca, Regimentul 41, rănit.

Sergentul George Badale, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Leon Badale, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Badale, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Bădăliţă, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Luca Bodea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Bodnar, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Bodnar, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul George Bodnar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Bodnar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Bodnărescul, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Vasile Bodnărescul, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Boghian, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Tudosie Boiciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Boiciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Bojescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Gavril Boca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Boca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Tanasă Bondar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simion Bondar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Bordian, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Toader Botezat, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Brădăţan, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Vasile Brădăţan, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Breabăn, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Grigorie Bruja, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Buceac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Bucevschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Bujeniţa, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Bucatariu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Bucatariu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Maxim Bucatariu, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Ilie Burla, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Vasile Burla, Pătrăuţi pe Siret, prizonier.

Infanteristul George Burlica, Regimentul 41, mort.

Glotaşul Ilie Buta, Pătrăuţi pe Siret, mort.

 

(Viaţa Nouă, IV, nr. 159 – Supliment, din 6 august n. 1915)

 

Corporalul Ion Buta, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ştefan Buturuş, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Buzdei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Bujeniţă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Bujorean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Câmpan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Arcadie Candrea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Atanasie Candrea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Grigorie Candrea, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Ioan Caraciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Andrei Carpea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Partenie Cernăuţan, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Nicolae Chicheriţă, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Constantin Chelbea, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Ion Codan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Crestec, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Procopie Cibuleac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Pavel Ciornei, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ilie Cioplina, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Emilian Coca, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Vasile Coca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Curcudel, Regimentul 41, rănit.

Caporalul Ioan Cosmaţchi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Cojocariu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Croitoriu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Crudul, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dimitrie Cepişca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Cerchez, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Toader Cernuşca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Cernovschi, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Atanasie Cervinschi, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Constantin Cioban, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Ciobaniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ironim Ciocan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Ciorneiu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Ciornohuz, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Ciornohuz, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Alexandru Ciubcă, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul George Ciuciovici, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Pavel Ciuvărcă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Caba, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Calancea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Constantin Calancea, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Câmpan, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Nicolae Capră, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Capriciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Gavril Cârlan, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Lazăr Carp, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ion Carpiuc, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Ioan Cătună, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Anton Cazac, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Cârnaţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Chifan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Chifan, Regimentul 41, mort.

Infanteristul George Chiraş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Cârciu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Cârciu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iftemie Cârdeiu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Procopie Chiriţă, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Dumitru Chircu, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Dorofteiu Cârstiuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Nicanor Chişoiu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ştefan Chiseliţa, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Alexandru Coca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Coca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Spiridon Coca, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Cocoş, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Cocoşciuc, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Dumitru Colban, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Colban, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Colban, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Colţuneac, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Conciun, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Leon Condraşcu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Nicolae Coneac, Regimentul 41, mort.

Corporalul George Constantinovici, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Nicolae Constantinovici, Regimentul 41, mort.

Sergentul Dimitrie Copaciuc, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Gavril Coraşciuc, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Andreiu Corbut, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iacob Coroamă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Coroamă, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Vasile Coruliuc, Regimentul 41, mort.

Corporalul Petru Cosmaciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Procopie Cosmici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Costaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Coştei, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ioniţă Costineanu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Costineanu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Costiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Coturbaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Covaşă, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dimitrie Cozmei, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Simeon Cozub, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Crasnean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Maftei Creangă, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Mihai Creţcu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ioachim Crăciun, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Crencu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Crâstinar, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Petru Croitor, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Cuciurean, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Constantin Cuciurean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Samuil Cureliuc, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Ioan Curcă, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Toader Cuşniriuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Cuseac, Regimentul 41, mort.

Fruntaşul Procopie Cutaş, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Alexandru Cuturean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Danilescu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Gherasim Dascaliuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Diacon, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Afanasie Diaconescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iftodie Dimitrean, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ilie Doboş-Boca, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Mihai Doboş, Regimentul 41, mort.

Sergentul Toader Dobrea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Andrei Donisă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Donisan, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Constantin Dornean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Doroş, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Douhei, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul George Dragulean, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Nichifor Dranca, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Nicolae Dranca, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Ienachi Drob, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Silvestru Drojdec, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Tanasă Duceac, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Dudici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Dumitraşciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ştefan Dumitrean, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Toader Erhan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Fabian, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Emanuil Fediuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Fediuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Fediuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Constantin Fedor, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Nicolae Fedoreac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Felescu, Regimentul 41, rănit.

Gornistul sg. maj. Alexa Flocea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Gavril Flocea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Flocea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Flocea, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Vasile Flocea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Vasile Florescul, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Vasile Flundra, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Avram Flutur, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ilie Traian Frunză, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Mihai Fruntaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ştefan Gafenco, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Andrei Gagniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Galan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Galan, Regimentul 41, rănit.

 

(Viaţa Nouă, IV, nr. 160 – Supliment, din 18 august n. 1915)

 

Infanteristul Iacob Mocanu, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Alexandru Moldovan, Regimentul 41, mort.

Corporalul Vasile Moldovan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Morariu, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Gherasim Morariu, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Constantin Mororaş, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul George Moroşan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Moroşan, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Miron Moroşan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Samuil Moroşan, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ştefan Moroşan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Moscal, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ilie Moscaliuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Luca Moscaliuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Moţoc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Motrescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Motrescu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Orest Moţul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Mucea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Gavril Mucea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Calistrat Muntean, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Vasile Muntean, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Petru Nahorneac, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Năsăudean, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Toader Nastasi, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Alexa Nastiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Negrea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Roman Niga, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Toader Niga, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Gavril Nicoară, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Constantin Nicolaiciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Alexa Nicolaesi, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Mihai Nicolaescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Nicolaescu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Nicolaevici, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Ioan Nimigean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Nimigean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Nistor, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Nistor, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Petru Obertinschi, Regimentul 41, mort.

Fruntaşul Dumitru Oghinciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Olariu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Olariu, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Gavril Olariu, Valea Seacă, Reg. 41, mort.

Rezervistul Ilie Olinic, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Ferdinand Oliva, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Toader Oloer, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Maftei Oltean, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Vasile Oniga, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Onufrei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Onufrei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Onufreiciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Spiridon Onuţ, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Opaiţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Opaiţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Opaiţ, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Ioan Osepciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Simeon Ospanciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Pădure, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ion Pădure, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Lazăr Pădure, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Toader Pahomi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Palaghian, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Palaghian, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Palamarciuc, Reg. 41, prizonier.

Rezervistul Maftei Panciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Vasile Panţir, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Nicolae Papuc, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Toader Parasciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexandru Păşcuţoi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Păstrăv, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Sofronie Paşchievici, Regimentul 41, mort.

Corporalul Ilie Patraş, Regimentul 41, mort.

Infanteristul George Pauliuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Toader Penteleiciuc, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Ambrosie Pentiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Pânzar, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Vasile Pânzar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Pătrăucean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Pătraşciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Petrescu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Petri, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Simion Petriuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Iftodie Piticariu, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Lazăr Petrişor, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iustin Pilug, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Trifon Pilug, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Pintea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Piteanu, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Vasilie Piteiu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Pivin, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Plăvan, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Gavril Pleşca, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Petru Pleşca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Pleşciuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ioan Poleac, Jadova, Reg. 41, rănit.

Rezervistul Ion Poleac, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ioan Pomohaciu, Valea Seacă, Reg. 41, rănit.

Rezervistul Vasile Popa, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Petru Popadiuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ioan Popelea, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ieremie Popescu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ion Popescu a Gavril, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Vasile Popescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Atanasie Popovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexa Popovici, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Gavril Popovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Popovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Popovici, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Simeon Popovici, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Ştefan Popovici, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Toader Popovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Popovici, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Simeon Poraicu, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Ion Porciuc, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Nistor Porcuţan, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Iacob Posteuca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Pradă, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Dumitru Pralea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Precop, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul George Prelipcean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Prelipcean, Reg. 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Prelipcean, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Priscornic, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Toader Prislopan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Prociuc, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Casian Prodaniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iordachi Pronovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Proţiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ştefan Puhalschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Puha, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Puiul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Puşcariu, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Petru Putnean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Laurentie Puzderiu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Queşemiuc, Regimentul 41, mort.

Rezervistul Ilie Radeş, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Mihai Răilean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Tanasă Răuliuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dionisă Rebenciuc, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Ilie Repciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Repciuc, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Ion Repta, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Alexandru Rezuş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iustin Rîpan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Gavriil Robaniuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Mihai Robaniuc, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Dumitru Roman, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Zaharie Romaniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Romaşcan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Sofronie Ropceanschi, Regimentul 41, mort.

Infanteristul Amfilochie Roşca, Regimentul 41, rănit.

 

(Viaţă Nouă, IV, nr. 162 din 12 septembrie n. 1915, p. 2 – Supliment).

 

Cadetul Nicolae Turturean, Regimentul 41, rănit.

Cadetul Radu Ţurcan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Baltazar Agotescu, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Sîrghi Aliman al lui Nicolae, Bosanci, Bat. 30, mort.

Fruntaşul Dumitru Andronic, Regimentul 41, mort (11-24.07.1915).

Corporalul Dumitru Antoni, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Ardelean, Regimentul 41, mort (11-24.07.1915).

Infanteristul Mişu Ardelean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Arseniuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Florea Balan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ieremie Belmega, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexa Bejenar, Hatna, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Tanasă Bejenar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iosif Bilec, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Blamada, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Boariu, Regimentul 41, mort (11-24.07.1915.

Infanteristul George Bodnariuc, Cabeşti, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simeon Boganiuc, Poiana Micului, Reg. 80, mort.

Infanteristul Simeon Boiciuc, Siret, Reg. 55, rănit.

Infanteristul Mihaiu Boldice, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dragomir Buna, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Bonar, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Anton Bursuc, Bosanci, Reg. 80, rănit.

Infanteristul Gavril Botuşan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Boziu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Braga, Reg. 41, mort (11-24.07.1915).

Infanteristul Ilie Brustur, Ruşii Moldoviţei, Reg. 80, rănit.

Infanteristul Ioan Budaj, Stârcea, Regimentul 53, rănit.

Infanteristul Atanasie Burac, Regimentul 24, rănit.

Infanteristul Ioan Bursic, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul George Busuioc, Soloneţ, Reg. 30, mort (15.08.1915).

Infanteristul Constantin Buta, Straja, Regimentul 80, mort.

Infanteristul Toader Buzneac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Chaiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Francisc Chelba, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Crăciun, Reg. 41, mort (11-24.08.1915).

Infanteristul Toader Cromeiciuc, Banila, Reg. 55, rănit.

Infanteristul Iacob Coroamă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicanor Ciornei, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul George Ciornohuz, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Ciufeşciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Ciunchivschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Delibletan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Derevlean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Giosan Desermiciu, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Florea Diacon a lui George, Bahrineşti, Reg. 30, mort.

Sergentul Vasile Drobrea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Draban, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Dragan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexandru Dranca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dosar Duma, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Duma, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Dutca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Farcaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iosif Farcaş, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ion Fedoreac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Fedoreac, Reg. 41, mort (11-24.07.1915).

Infanteristul Silvestru Ferariu, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Samuil Fiiul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Flocea, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul George Florea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Florea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Florea, Reg. 41, mort (11-13.07.1915).

Infanteristul Silvestru Flutur, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Florian Foltuţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Frunză, Stăneştii de Jos, Reg. 80, rănit.

Infanteristul Petru Galan, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Vasile Galatiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Spiridon Gău, Reg. 41, mort (11-13.07.1915).

Infanteristul Nichita Gemeniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Ghenici, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Dumitru Georgean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Nicolae Georgescu, Reg. 41, rănit.

Infanteristul Mihai Gherac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Gherman, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Toader Ghiuţă, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Petru Giosan, Câmpulung, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Gitca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Samson Găitan, Reg. 41, mort (11-22.o7.1915.

Infanteristul Procopie Gordiuc, Banila, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Grigoriuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Niculae Gulea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Gutu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simion Halbac, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Grigorie Halip, Volcineţ, Reg. 30, rănit.

Infanteristul Simion Harniuc, Reg. 80, mort (28.05-23.07.1915).

Infanteristul Moisă Hendrea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Holinschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Hormuzachi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simeon Hozda, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Hrihorciuc, Negostina, Reg. 80, mort.

Infanteristul George Hubeni, Roşa, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Ioachim Hucan, Regimentul 55, rănit.

Infanteristul Florea Iluţă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Huţan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Artimon Isopel, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Iacoban, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Ianoş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Căldăruş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Andrei Candrea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Cantemir, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Grigorie Catargiu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Chelba, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Cârstiuc, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Ioan Cârstiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Cherteş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Chifan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Lazar Cîrciu, Straja, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Iermolae Chiuş, Valea Seacă, Reg. 41, rănit.

Infanteristul Grigorie Comorican, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Lucian Coroma, Crasna Ilschi, Reg. 55, rănit.

Infanteristul Sebastian Cosma, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Iancu Cosma, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Onofrei Cosovan, Berhomet, Reg. 55. rănit.

Infanteristul Dumitru Cosovan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Costuneac, Cuciurmare, Reg. 80, mort (33.07.1915).

Corporalul Ilie Cotos, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simeon Cotos, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Cozac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Maxim Nicolae Cozma, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Cojocar, Regimentul 80, prizonier.

Infanteristul Mihuţă Crăciun, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Cramaliuc, Cuciurmare, Reg. 80, rănit.

Infanteristul Ion Crăciunescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Crefelean, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Alexandru Crişan, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Toader Crăciuneac, Cuciurmare, Reg. 80, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Alexandru Crăciuneac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Cuciurean, Reg. 41, mort (10-23.07.1915).

Infanteristul Nicolae Cuciurean, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Corporalul Iordachi Curelar, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Ioan Cuzencu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Laşciuc, Ceahor, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Florea Lazar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Leşan, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul George Luchian, Vama, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul George Lupcea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Macovei, Cuciurmare, Regimentul 80, prizonier.

Infanteristul Gavril Maliţa, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Constantin Mărginean, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Toader Marimeş, Bosanci, Batalionul 30, rănit.

Fruntaşul Cristofor Marcu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Silvestru Maruneac, Mihoveni, Reg. 80, mort (28.05-23.07.1915).

Infanteristul Mihai Masluc, Hliboca, Reg. 55, prizonier.

 

(Viaţă Nouă, IV, nr. 164 din 17 octombrie n. 1915, p. 2 – Supliment).

 

Infanteristul Trifon Maxim, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Alexandru Maximiuc, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Ioan Mereniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Miclea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Molcuţ, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Ioan Morariu, Udeşti, Batalionul 30, rănit.

Infanteristul Mihai Moroşan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Moroşan, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Blaguţă Muntean, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Cosma Micheliuc, Camenca, Reg. 80, mort (22.05-23.07.1915).

Infanteristul Alexandru Nahorneac, Regimentul 55, rănit.

Voluntarul Zamfir Nicoară, Reg. 41, rănit – dar nu a tras în români, la Săcele.

Infanteristul Grigore Niculescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Virgin Nicuţar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Nucescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexie Olar, Davideni, Regimentul 55, rănit.

Infanteristul Nicolae Olar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Omorean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Sava Omorean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Onisim, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Oniga, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Paduche, Straja, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Vasile Pahomi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Palamarciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Parasteac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Pasailă, Straja, , Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Ion Păsoi, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Dumitru Pasneac, Volcineţ, Reg. 41, mort (28.05-23.07.1915).

Infanteristul Ilarie Patamaniuc, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Adam Peniuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Penteleiciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Penteleiciuc, Cuciurmare, Reg. 80, rănit.

Infanteristul Vasile Pânzar, Volcineţ, Reg. 80, mort (28.05-23.07.1915).

Vânătorul George al lui Ion Perhinschi, Hatna, Bat. 30, mort (3-15.08.1915).

Infanteristul Vasile Pătrăucean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul David Pătrăucean, Straja, Reg. 80, mort (28.05-23.07.1915).

Infanteristul Iustin Petroaie, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simeon Picul, Camenca, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Iustin Pilug, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iosif Pintea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Pisarciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Pitic, Hatna, Regimentul 80, prizonier.

Infanteristul Costan Poleac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simeon Popa, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iosif Popescul, Straja, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Ştefan Popescul, Straja, Regimentul 80, rănit.

Fruntaşul Petru Popovici, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Ştefan Popovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Gavril Postolachi, Rădăuţi, Regimentul 80, rănit.

Fruntaşul Zaharie Prelipcean, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Toader Prislopan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Arcadie Privaţchi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Prodan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilarie Precop, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Simion Prosachevici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Prundu, Câmpulung, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Puja, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Adam Raşca, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Tanasă Răuliuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Răuţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nichita Rotar, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Ioan Rusta, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Laurentie Ruzdrei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Sandu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Şorodoc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Simirea, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Nicolae Semcu, Moldoviţa, Regimentul 80, rănit.

Infanteristul Ştefan Semcu, Câmpulung, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Iosif Seniuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Mihai Şerbaniuc, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Leon Scobal, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Smandeci, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Smandeci, Regimentul 41, mort (11-23.07 1915).

Infanteristul Vasile Sora, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Calistrat Stigleţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Storia, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Stopa, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Strâmbu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Strucovei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Stirban, Straja, Reg. 80, mort (28.05-23.07.1915).

Infanteristul Ion Suciu, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Tanasă Suprăviciu, Reg. 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Nicanor Suprăviciu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Teminschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Tiron, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Tcaciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Leon Trihub, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Infanteristul Ion Tudorean, Regimentul 41, mort (11-23.07.1915).

Vânătorul Mihai Ungureanu, Volovăţ, Batalionul 30, rănit.

Infanteristul Roman Ungurean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Ursu, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Toader Vicol, Volovăţ, Batalionul 30, rănit.

Infanteristul Vladimir Vistec, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Artemie Vasilovschi, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Artemie Voitcu, Cernăuţi, Bat. 30, mort (3-15.08.1915).

Infanteristul Ion Zuravle, Regimentul 41, rănit.

Cadetul H. Bujor, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Aron Albu, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Vasile Ambros, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Vasile Andraş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Andrian, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Andronachi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Apetri, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Ardelean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Traian Ardelean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Ariciu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Anton Aron, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Vasile Avram, Regimentul 24, rănit.

Infanteristul Ion Babiac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Badale, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Băiţan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Balan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iacob Balan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simion Balan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Balaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Bancin, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Vasile Bărbier, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Bărbiuţă, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Isidor Bendiul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Berindei, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Ilie Bersan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Bilec, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Birău, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Bodnar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Boitor, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simeon Bondar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Bondar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Emilian Bordei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iustin Boşca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexandruţ Bostan, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Toader Brau, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Brândaş, Regimentul 41, prizonier.

Glotaşul Constantin Buburuzan, Botoşana, Reg. 24, mort (1-10.06.1915).

Fruntaşul Anton Bucevschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Buda, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul George Buz, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Buha, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Petru Bulbuc, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Nicolae Buliga, Pârteştii de Jos, Reg. 24, mort (1-10.06.1915).

Infanteristul Ion Buzneac, Sinăuţii de Jos, Reg. 22, prizonier.

Infanteristul Ion But, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Sofron Buta, Regimentul 41, rănit.

 

(Viaţă Nouă, IV, nr. 165 din 31 octombrie n. 1915, p. 2 – Supliment)

 

Infanteristul Grigore Macriş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Marcu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Matei, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Costan Mateuţă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Modeşan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Medveţchi, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Dumitru Mereniţă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Tanasă Mezin, Regimentul 41, rănit.

InfanteristulToader Mihaescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Mihalaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Mihalescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Mihalaş, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Mihalescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihail Miclea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Milan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Miriuţă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Miron Filip, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ioan Mitu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Petru Mohan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Iacob Moisiciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Morar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Morar, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Gavril Moroşan, Vatra Moldoviţei, Reg. 41, rănit.

Infanteristul Iosif Moroşan, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Miron Motrescu, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Toader Muntean, Batalionul 27, comp. 1, rănit

Fruntaşul Vasile Muntean, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Mihai Mutescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Traian Nastasi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Neacu, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Vasile Neamţu, Batalionul 27, rănit.

Infanteristul George Negrea, Regimentul 41, prizonier.

Glotaşul Gavril Negriş, Fundu Moldovei, Reg. 22, prizonier.

Infanteristul Mihai Nichiforeac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Spiridon Nichiforeac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Nichiforiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ieremie Nichitean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolai Nicoraş, Regimentul 41, rănit.

Sergentul major Ion Nimigean, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Ion Nistor, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Dumitru Oltean, Stupca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Oltean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Opriţa, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul Petru Ohrenciuc, Batalionul 27, rănit.

Sergentul Anton Osman, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Fruntaşul Georgi Păduche, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Păduche, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Fruntaşul Cosma Pahomi, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Teodor Pahomi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Simion Păcuş, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Fruntaşul Constantin Palaghian, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Dumitru Papelea, Ceahor, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Parscan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Alexandru Păscuţoi, Valea Seacă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Pauliuc, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Teodor Panţir, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Pelepcu, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Ioan Pânzar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Perceac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Piatescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Piţul, Regimentul 41, rănit.

Sergentul Petru Pleşca, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Vasile Podeţ, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Aron Poenar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ignatie Polucuşer, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Teodor Popa, Regimentul 41, rănit.

Rezervistul Mihai Popadiuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Teodor Popescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Popescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Florea Porcar, Regimentul 41, rănit.

Vânătorul George Pojoga, Batalionul 27, rănit.

Infanteristul Iftemie Prelipcean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Prelipcean, Reg. 41, mort (29.08-07-09.1915).

Infanteristul Nicolae Prodanciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Puiu, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Petru Putnean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Raicu, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Vasile Raţu, Regimentul 41, rănit.

Sergentul George Robaniuc, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Lazar Roşu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Rotar, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Ghenadie Ruznac, Volcineţ, Reg. 22, mort (03.11.1914).

Infanteristul Clementie Rusu, Regimentul 41, prizonier.

Vânătorul Chirilă Rusu, Batalionul 27, rănit.

Infanteristul Petru Rusu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Teofil Sahlean, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Samoil, Reg. 24, mort (29.08-07.09.1915)

Infanteristul Grigorie Şandru, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasilie Sauciuc, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Ştefan Şindelar, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Ilie Şlicu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Toader Şlicu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Şuiu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Seculici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Semeniuc, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Ion Serafincean, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Nicolae Serman, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Sidoriuc, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Vânătorul Ambros Simionovici, Batalionul 18, rănit.

Corporalul Eugen Simionescu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Schipor, Regimentul 41, rănit.

Corporalul Mihai Şcraba, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Gavril Şcrizovschi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Constantin Sofian, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Mihai Sofian, Regimentul 41, prizonier.

Vânătorul Silvestru Sofian, Batalionul 27, rănit.

Infanteristul George Socaciu, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Haralampie Stan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Stanescul, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Starciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Anton Ştefaroi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Stefciuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasilie Stoler, Bălăceana, Regimentul 24, rănit.

Infanteristul Ion Sucevanu, Regimentul 41, rănit.

Fruntaşul Orest Sufleţel, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Suliman, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Nicolae Tărâţă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Tâmpescu, Regimentul 41, rănit.

Sergentul major Constantin Timu, Valea Seacă, Reg. 41, rănit.

Infanteristul Ion Tipa, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ion Todosă, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Todosi, Vicovu de Jos, Reg. 41, rănit.

Infanteristul Petru Todosi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ilie Tomceac, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Costan Trifan, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Andrei Trufin, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Lazar Tudan, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Ţugui, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Anton Turbuc, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Vânătorul Costan Turanschi, Batalionul 27, rănit.

Infanteristul Ioan Turturean, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Rezervistul Emilian Ungurean, Stăneştii de Jos, Reg. 24, mort (10.06.1915).

Infanteristul George Ungurean, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Sergentul Artimon Urechea, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Vasile Ursachi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Vacariuc, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Varonică, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Andrei Vasca, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Ioan Visu, Regimentul 41, prizonier.

Infanteristul Florea Vasiloi, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Andrei Vasilovici, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Nicolai Vasilovici, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Dumitru Verciuc, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Toader Jancu, Stulpicani, Regimentul 24, rănit.

Infanteristul Ion Zlotar, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul Florea Zudic, Reg. 41, mort (29.08-07.09.1915).

Infanteristul Vasilie Zudic, Regimentul 41, rănit.

Infanteristul George Juravle, Regimentul 41, prizonier.

Corporalul Nicolae Juravle, Regimentul 41, rănit.

Glotaşul Petru Ţurcan, Cernăuţi, Reg. 24, mort (01-10.06.1915).

Infanteristul Toader Ţugui, Regimentul 41, rănit.

 

(Viaţă Nouă, IV, nr. 174 din 7 februarie n. 1916, p. 2).

 

Infanteristul Mihai Albota, Banila Mold., Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Zaharie Albu, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Vasile Babiuc, Rarancea, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul George Bodnar, Breaza, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Trifon Bodnar, Arbore, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Onofrei Bodnarescu, Plutoniţa, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Iustin Boca, Bilca, Regimentul 22, prizonier.

Corporalul George Bolboca, Arbore, Bat. Legionari, mort (16-31.12.1915)

Rezervistul Gavril Buburuzan, Poieni, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul Petru Bucur, Berchişeşti, Compania 3, rănit.

Infanteristul George Burac, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Burla, Cureş, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Alexandru Bujinca, Voitinel, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul George Ceciuleac, Breaza, , Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Gavril Cenuşă, Vatra Moldoviţei, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Petru Cimpoieş, Bălăceana, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Ignat Danilă, Vicovu de Jos, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul George Davalciuc, Arbore, Compania 4, rănit.

Rezervistul Ion Dişovan, Capu Codrului, Regimentul 22, prizonier.

Fruntaşul Dumitru Duduţa, Sf. Onufrie, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ion Fărtăieş, Zahareşti, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul Ilie Filimon, Câmpulung, Comp. 2, mort (25-27.12.1915).

Infanteristul Silvestru Galan, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Halus, Rădăuţi, Regimentul 22, prizonier.

Fruntaşul George Hojbota, Poieni, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Ioachim Hogea, mort în Serbia.

Legionarul Toader Hriţcu, Ciocăneşti, Comp. 2, rănit.

Vânătorul Tanasă Huţuleac, Slobozia Comareşti, Bat. 30, rănit.

Rezervistul Ilie Huţan, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Ioachim Iliesi, Arbore, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul George Isopel, Poiana Stampii, Comp. 4, rănit.

Legionarul George Ieş, Capu Codrului, Comp. 4, rănit.

Legionarul Simion Căilean, Frumosu, Comp. 4, rănit.

Legionarul Luca Candrea, Candreni, Comp. 2, mort (25-27.12.1915).

Legionarul Toader Catargiu, Capu Codrului, Comp. 4, rănit.

Infanteristul Alexandru Cotruţă, Stupca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Chelba, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Petru Cârciu, Vicovu de Sus, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Ion Cârdeiu, Putna, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Iosif Coroamă, Voitinel, Regimentul 22, prizonier.

Fruntaşul Grigorie Cramariuc, Cernăuţi, Reg. 22, mort (16.11.1915).

Rezervistul George Croitor, Bosanci, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Dumitru Lăcustă, Slobozia Comareşti, Reg. 30, prizonier.

Legionarul Andrian Liteanu, Valea Seacă, Comp. 3, rănit.

Infanteristul Vasile Lupescu, Valea Seacă, Reg. 22, mort (01-30.11.1915).

Infanteristul Pamfil Macovei, Regimentul 22, rănit.

Rezervistul Andreiu Monoran, Băişeşti, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul Ilie Moroşan, Fundu Moldovei, Comp. 2, rănit.

Rezervistul Nicolae Muscă, Măzănăieşti, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul Ion Nedela, Candreni, Comp. 1, mort (27.12.1915).

Legionarul Roman Niga, Frumosu, Comp. 4, mort (27-30.12.1915).

Infanteristul Petru Nimciuc, Davideni, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Zaharie Nistor, Vicovu de Sus, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul George Opariuc, Hatna, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Gavril Pinciuc, Zahareşti, Regimentul 22, prizonier.

Corporalul Petru Pitic, Vicovu de Sus, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul George Pleşca, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, prizonier.

Gradatul inferior Ioan Plevan, Cupca, Regimentul 22, prizonier.

Rezervistul Dimitrie Polevca, Vicovu de Sus, Reg. 22, prizonier.

Infanteristul George Popadiuc, Zadova, Reg. 22, mort (01-30.11.1915).

Rezervistul Toma Prelipcean, Horodnicu de Jos, Reg. 22, prizonier.

Rezervistul Constantin Robu, Botoşana, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Iftimie Rusu, Bilca, Regimentul 22, prizonier.

Vânătorul Ion a lui Constantin Rusu, Bilca, Batalionul 30, rănit.

Rezervistul Ignatie Sauciuc, Lucăceşti, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Gavril Sbiera, Horodnicu de Jos, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Mihaiu Sestun, Ciumârna, Regimentul 22, prizonier.

Legionarul Nicolai Strugar, Iaslovăţ, Comp. 3, rănit.

Legionarul Petrea Sturza, Arbore, Comp. 2, rănit.

Legionarul Costan Ţăran, Câmpulung, Comp. 2, mort (25-27.12.1915).

Infanteristul Ambros Teutul, Capu Codrului, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ieremiţă Todorean, Voloca, Regimentul 22, rănit.

Legionarul George Tofan, Cajvana, Comp. 2, rănit.

Rezervistul Alexandru Tomiac, Straja, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul Petru Tomiac, Straja, Regimentul 22, prizonier.

Jandarmul Leon Andronicescu, Fundu Moldovei, Batalionul 3, rănit.

Rezervistul Titus Jucan, Măn. Humorului, Regimentul 22, prizonier.

Glotaşul Ioan Greciuc, Pătrăuţii Sucevei, Regimentul 22, prizonier.

Infanteristul George Perhul, Broscăuţii Noi, Reg. 58, prizonier.

*

Toţi prizonierii bucovineni fuseseră duşi în lagărul de la Moscova, şi doar ultimii doi la Orenburg şi, respectiv, Tjumen.

 

(Viaţă Nouă, IV, nr. 175 din 5 martie n. 1916, p. 4).

Stegarul Victor Voronca, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Dumitru Albu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Procop Ananie, Cuciurmare, Regimentul 22, rănit.

Sergentul major Dumitru Andrişan, Burla, Reg. 22, mort (31.03-31.07.1915).

Infanteristul Andron Andronicescul, Fundu Moldovei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Lucan Androniuc, Pârteştii de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Roman Androniuc, Pârteştii de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Anchitin, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Mihai Arcălean, Bălăceana, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Balan, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Teodor Balan, Bilca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Constantin Berculean, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Toader Bârdei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Filip Beşa, Valea Seacă, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915).

Infanteristul George Bejenar, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petru Bistricean, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Bob, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolai Badali, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Andrei Bodinaş, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915).

Corporalul Nicolae Bodnarciuc, Strileţchi Cut, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Bogdan, Corovia, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ioan Bogdan, Crasna Ilschi, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915).

Infanteristul Vasile Bogdan, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ioan Boghian, Ilişeşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Valerian Boloca, Cacica, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Bondar, Bosanci, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Botezat, Iaslovăţ, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Alexandru Bruja, Crasna, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Ştefan Bruja, Crasna, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolae Bucilă, Frătăuţii Noi, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ştefan Buzec, Valea Seacă, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Bujdei, Gălăneşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Bujdei, Tereblecea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Bulbuc, Cuciurmare, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Buliga, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Bundar, Drăgoieşti, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Constantin Burlă, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Buzilă, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Candrea, Candreni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Cârdei, Bilca, Regimentul 22, rănit.

Sergentul Simion Chiraş, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petru Cireş, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Chiş, Frasin, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Chiţan, Grăniceşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul E. Coca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dionisie Cojocar, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Ilie Cojocar, Costişa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Colibaba, Satu Mare, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Onofrei Costineanu, Ropcea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Covaşă, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Iordachi Cerbu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Crescuţean, Stupca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Ciotu, Ciocăneşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Cioban, Horodnicu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Ciobotar, Prisăcăreni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolae Cernobuleac, Crasna Putnei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Victor Ciotar, Valea Seacă, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Ciudin, Suceava, Reg. 22 mort (01.03-31.07.1915).

Infanteristul Ioan Calancea, Vicovu de Sus, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Calancea, Reg. 22, mort (01-03-31.07.1915).

Infanteristul Titus Canceacea, Marginea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Chirilă Candrea, Candreni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Carpiuc, Negostina, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Marcu Chiciuc, Hliboca, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Grigorie Chiper, Poieni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petru Chira, Straja, Regimentul 22, rănit.

Corporalul Filip Coca, Volovăţ, Regimentul 22, rănit.

Sergentul George Colibaba, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Herman Costinean, Ropcea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul David Cotos, Cuciurmare, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915).

Infanteristul Nicolae Coţofrei, Marginea, Reg. 22, mort (01.03.31.07.1915).

Infanteristul Ilie Cojocar, Costişa, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Oto Cozub, Oprişeni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Cojocar, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Profir Cozul, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petru Crăciunescul, Câmpulung, Reg. 22, rănit.

Fruntaşul Nicanor Creţu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Crefeleanu, Frumosu, Regimentul 22, rănit.

Sergentul major George Croitor, Pătrăuţii Sucevei, Bat. jandarmi 5, rănit.

Infanteristul Ilie Cuciurean, Boian, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul Titus Cuciurean, Vicovu de Jos, Regimentul 22, rănit.

Sergentul Vasile Cuciurean, Ciudei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Cumăreaţă, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Cuşniriuc, Mamorniţa, Reg. 22, mort (31.03-01.07.1915).

Infanteristul Simion Dornean, Rădăuţi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Procopie Derevlean, Marginea, , Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915.

Sergentul major Grigorie Doboş, Ilişeşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Droniuc, Breaza, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Andrei Drojdec, Huta Veche, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Dumbravă, Dorotea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Lazar Dzoruc, Corceşti, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915).

Fruntaşul Mihai Facaşciuc, Siret, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolai Fedorean, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Nicolai Finiş, Botoşana, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Flocea, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Simion Flocea, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Vasile Flocea, Stulpicani, Regimentul 22, rănit.

Fruntaşul George Florescu, Stăneşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Flucur, Gura Humorului, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Frătăucean, Molodia, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Mihai Galaţan, Ilişeşti, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915).

Infanteristul George Gavrilescu, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ilie Georgescu, Vicovu de Jos, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Pavel Gogan, Crasna Ilschi, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Roman Gogian, Berchişeşti, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul George Haraga, Pătrăuţii Sucevei, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Dumitru Herşan, Marginea, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Hitul, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Petrea Hopulele, Cacica, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Eusebie Horodnic, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Ion Hrăbinar, Poieni, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Gherasim Hrehoreac, Regimentul 22, rănit.

Infanteristul Toader Hrenciuc, Frătăuţii Vechi, Regimentul 22, rănit.

 

(Viaţa Nouă, IV, nr. 182, 4 iunie n. 1916, p. 8)


Moartea cărturarului bucovinean Em. Grgorovitza

Grigorovitza

*

S-a născut, la Rădăuţi, în 15 februarie 1857, din rădăcini horodnicene, primind numele de botez Emanuil. Era fiul învăţătorului Vasile Zub, care, din motive rămase necunoscute şi care nici nu prea contează, şi-a schimbat numele din Zub în Grigorovici. A urmat studii universitare la Cernăuţi, unde l-a cunoscut pe Ciprian Porumbescu, iar în 1879, când deja stăpâneşte şapte limbi (germană, ucraineană, polonă, rusă, cehă, franceză şi engleză), pleacă într-o lungă călătorie, prin Transilvania, spre Italia, la întoarcere stabilindu-se în Regatul României, unde va şi primi cetăţenia de român, dar abia în 1893. S-a stabilit la Iaşi, după o scurtă perioadă păşcăneană, ca angajat al companiei polone care construise şi administra calea ferată Iaşi-Burdujeni, companie care patrona şi şcoala profesională din Paşcani.

*

La Iaşi, Grigorovitza l-a cunoscut pe Eminescu, cu care n-a putut lega o prietenie durabilă, datorită firilor deosebite, dar din opera căruia va traduce în limba germană, şi îşi continuă studiile universitare, munca şi studiul însemnând două dintre reperele importante ale vieţii sale.

*

„Ambiţios, Grigorovitza nu se mulţumeşte numai cu elogioasele certificate de absolvire a cursurilor universităţilor din Cernăuţi şi din Iaşi, şi-şi susţine, la Berna, în Elveţia, examenul de bacalaureat clasic, pe care-l absolvă la 30 iulie 1891… Universităţilor din Cernăuţi, Iaşi, Berna şi Bucureşti, Grigorovitza ţine să le-o adauge şi pe cea din Berlin. Obţinând funcţia de interpret la legaţia română, frecventează, aici, pe cheltuială proprie, în perioada aprilie 1898 – martie 1901, timp de şase semestre, mai ales cursurile de filologie germană veche şi modernă… Erich Schmidt va fi acela care îl va sprijini şi în pregătirea tezei de doctorat (al doilea doctorat), pe care-l va susţine la 20 martie 1901, „având treniul academic“, cu lucrarea „Die Quellen von Cl. Brentanos „Grundung der Stadt Prag“. Este primul român care obţine titlul de doctor în filologie germană“ (Dumitru Teodorescu, Em. Grigorovitza / Viaţa. Opera, Hyperion-Chişinău, 1995, pp. 20-22).

*

Aflat la Berlin, Grigorovitza, „compatriotul nostru atât de rodnic pe terenul ştiinţific-literar“, a publicat, pe lângă „o serie de scrieri germaniste“, şi un prim volum „de traduceri germane metrice din poeziile poetului român Mihai Eminescu“, acele „admirabile traduceri din Eminescu“ fiind „scoase (şi) în a doua ediţie la Berlin“, peste un deceniu, când, în paralel, „dl Grigorovitza ne aduce şi o serie de publicaţiuni noi şi interesante, în special prin faptul că se ocupă de o ramură necultivată încă aci, în ţară (în Regatul României – n.r.), şi anume de filologia germană“.

*

Activitatea publicistică, literară şi ştiinţifică susţinută de Grigorovitza în Germania l-a obligat pe L. Bachelin, bibliotecarul regal al României, să susţină, în „L’Independence romaine“ şi în „Noua Revistă Română“, că „n-a fost nicidecum zadarnică stăruinţa cu care persista statul român şi Augustul ei Suveran de a trimite tineri talentaţi în străinătate pentru a se perfecţiona în diferite ramuri de ştiinţă şi artă, căci iată-ne înzestraţi azi cu specialişti de toate ramurile învăţământului superior, încât încetul ne putem încerca prin zborul propriu a produce ceea ce eram deprinşi a lua, până ieri, alaltăieri, de la străini. În această categorie de rezultate îmbucurătoare trebuie să socotim şi aceste scrieri recente ale dlui Grigorovitza. Şi dânsul s-a exilat, timp de mai mulţi ani, în străinătate, pentru a se perfecţiona în studiul limbilor germanice, mergând – ce-i drept, fără bursă, ci mai mult pe cheltuiala sa proprie – la Berlin, unde a obţinut, precum se ştie, ca prim Român, titlul de doctor în filologia germanică“.

*

Ne-a încredinţat „Huţanii Carpaţilor” (1902), „Chipuri şi graiuri din Bucovina“ (1905), „De la hotare, istorii moldoveneşti” (1905), Poveşti răzleţe“ (1907), „Schitul Cerebucului, povestire din trecutul Moldovii“ (1908), „Dicţionarul geografic al Bucovinei” (1908), „Piatra muierii“ (1909), „Negru Vodă“ (1909), „Cum a fost odată“ (1911), „Amintiri şi schiţe“ (1912), scrieri filologice, dicţionare germane şi ruseşti şi două traduceri a operei lui Eminescu în germană.

*

Despre moartea lui Em. Grigorovitza scrie, preluând un material din „Universul” din 23 decembrie 1915, şi gazeta suceveană „Viaţa Nouă” (IV, nr. 170-171, p. 4):

*

„Cunoscutul literat şi profesor de limba ger­mană pe la diferite şcoli secundare şi superioare şi-a pus capăt zilelor, ieri, la bodega „Mircea”, din Bulevardul Academiei, în următoarele împrejurări:

*

Pe la oarele 5 d. a., când nu erau decât câţi­va consumatori în prăvălie, a întrat Grigorovitza, foarte preocupat, s-a îndreptat spre ma­sa din fund, unde era mai întunerec, şi a ce­rut chelnărului două hârtii şi două plicuri de scrisori. În prada unei agitaţiuni neobişnuite, Grigorovitza, după ce a scris scrisorile, profi­tând de un moment, când nu se afla nimeni în apropierea sa, decât un chelner, întors cu spatele, a scos din buzunar un revolver, şi-a vârât ţeava în gură şi a tras.

*

Chelnărul s-a întors înspăimântat, crezând că s-a tras în el. În acel moment, a văzut pe Grigorovitza căzând jos, de pe scaun, şi rostogolindu-se, apoi, cu faţa în sus. Capul, plin de sânge, îi era zdrobit. Glonţul pătrunsese prin gură şi ieşise, făcând o rană groaznică, prin creştetul capului. Moartea i-a fost aproape ful­gerătoare.

*

Cel dintâi a sosit la locul nenorocirii fiul de­functului. După ce s-a mai liniştit, întrebat da­că ştie ceva asupra cauzelor sinuciderii, a de­clarat că actul acesta a fost o surpriză dureroasă, dar că ştie că, în ultimul timp, tatăl său se afla în încurcături financiare.

*

Grigorovitza era bucovinean; originar din Strojineţ (din Rădăuţi, născut în 15.02.1857, mort la Bucureşti, în 06.12.1915 – n.n.).

După terminarea Şcolii normale din Cer­năuţi (în realitate, Universitatea – n.n.), s-a dedicat carierei de institutor; însă do­rul de carte şi de dezvoltare, împerecheat cu o energie de fier şi cu o minte ageră, l-au în­demnat, în scurtă vreme, să-şi părăsească ţara, spre a-şi continua studiile, pe la universităţile din afară.

*

Despre petrecerea şi activitatea sa în Româ­nia, scrie „Viitorul”:

Când Em. Grigorovitza a părăsit Bu­covina, a venit întâi la Iaşi, unde s-a stabilit şi unde a fost profesor la „Şcoala fiilor de militari”, actualmente „Liceul militar”. De la Iaşi, Grigrovitza a trecut profesor la Bucureşti, unde a rămas tot timpul.

*

În afară de lucrările sale literare şi istorice, în mare parte consacrate vieţii şi mediului românesc din Bucovina, nu trebuie să uităm că Grigorovitza, care a predat limba rusă Rege­lui Ferdinand, este autorul celor două mari dicţionare româno-rus şi ruso-român, care, la 1901, au fost tipărite pe seama ministerului de instrucţie.

*

In afară de acestea, Grigorovitza a mai scris o serie de amintiri, impresii, schiţe, novele, pe care le-a întrunit în volumele: „Chipuri şi graiuri din Bucovina” şi „De la ho­tare”, câteva povestiri istorice, ca „Schitul Cerebucului” şi „Piatra Muierii”, mai toate consacrate Bucovinei.

Dragostea lui Grigorovitza pentru acest ţi­nut românesc, în care s-a născut, apare din aceste scrieri, ca şi din monografia Bucovinei, cuprinsă în volumul „Cum a fost odată”, în care descrie capitala Bucovinei, târgul Rădăuţului, şi văile Siretului şi ale Prutului. Cu frumoase însuşiri stilistice şi cu darul de ob­servator isteţ, Grigorovitza a scris aceasta monografie în aşa fel, că ea are şi o valoare literară de netăgăduit.

*

Descriind Cernăuţul vechi, în care a co­pilărit, Grigorovitza povesteşte unele reminiscenţe de pe vremea marelui dascăl bucovi­nean Aron Pumnul, care, între elevi, a avut şi pe M. Eminescu.

Defunctul Grigorovitza a cunoscut personal şi pe genialul nostru poet, despre care pove­steşte, în „Cum a fost odată”, următoarele:

*

„Tot aşa mi-a fost dat să-l văd pe neuita­tul Eminescu, ca şcolar, la Cernăuţi, şi îmi pare cu atât mai rău de asta, fiindcă el singur a fost acela care mi-a povestit în urmă – când ne împrietenisem, la Iaşi – multe şi mărunte din viaţa lui de gimnaziast, prin anii 1863/64. Câ­te întâmplări hazlii nu am aflat de la bietul Mihai!

Mai ales, anul 1864, când, cu venirea trupei Fany Tardini la Cernăuţi, care înnebunise pe băieţii noştri, a fost un val-vârtej întreg de năzdrăvănii. Că a luat şi Eminescu lumea în cap şi a plecat din Cernăuţi, nu se ştie când şi cum. Avusese el profesor pe neuitatul Neubauer, pe acela care mi-a aprins mie, ca şi lui, dragostea pătimaşă pentru scrierile lui Schiller, Eminescu ştia spune bucăţi întregi de ale acestui poet, pe de rost, şi, când a văzut, la Iaşi că tradusesem în nemţeşte „Stejarul din Borzeşti”, al lui N. Gane, era nebun de bucurie!

*

Au urmat, apoi, traducerile câtorva din po­eziile proprii ale lui Mihai, care ne-au legat prieteni pe vecie şi – cu durere o spun – îl făceam, uneori, să se întreacă cu firea, încât înţelesesem, în urmă, că, în dosul acestor în­duioşări, se ascundea şi suferinţa” (Viaţă Nouă, IV, nr. 170-171 din 26 decembrie n. 1915, p. 4).


Pagina 3 din 1012345...10...Ultima »