"Zicălaşii" lui Petrică Oloieru, mai presus de cuvinte | Dragusanul.ro

“Zicălaşii” lui Petrică Oloieru, mai presus de cuvinte

Public Zicalasii 4

*

Muzica medievală românească a adunat elitele culturale din urbe, în Ziua Atestării Documentare a Bucovinei Geografice, dincolo de timp, într-o veşnicie a spiritului, care există şi pulsează peste somnul raţiunii şi al memoriei noastre. Muzicienii Petru Oloieru, Răzvan Mitoceanu, Constantin Irimia, Ionuţ Chitic, Narcis Rotaru, Adrian Pulpă şi Gabriel Hurjui au săvârşit sfânta liturghie a identităţii noastre, în faţa unor spirite vii, dinamice, numite Constantin Hrehor, Doina Catargiu, Constantin Severin, Alexandru Ovidiu Vintilă, Mihai Pânzaru-PIM, Radu Iaţco (sosit din Franţa), Constantin Horbovanu, Tiberiu Cosovan, Magda Axon, Florin Şuşinschi, Victor Rusu, Constantin-Emil Ursu, Gabriel Cărăbuş, Emil Havriliuc, Gabriela Teişanu, Florin “Maghi” Pascal,  Carmen şi Nelu Marcean şi aşa mai departe.

*

Am fost acolo, am respirat, deci am existat. Am trăit, prin intermediul “Zicălaşilor”, un vis împlinit, am păşit de-a lungul veacurilor şi am aprins lumini în sufletele din care am luat lumină. Nu am mai multe de spus, pentru că totul a fost mai presus de cuvinte. Mă bucur doar că am fost acolo, în comunitatea spirituală de dincolo de lentila aparatului de fotografiat din dotare:

*

Zicalasii 1

Public Zicalasii 1

Public Zicalasii 0

Public Zicalasii 2

Zicalasii 2

Public Zicalasii 3

Zicalasii 3

Public Zicalasii 5

Zicalasii 4

Public Zicalasii 6

Zicalasii 5