Zicălașii: concert de colinde de peste veac | Dragusanul.ro

Zicălașii: concert de colinde de peste veac

Afis ZICALASII colinde m

*

Colindele românilor, considerate, începând cu secolul al XVII-lea, „cântece curveşti şi drăceşti”, au fost supuse falsificării prin texte, preluate ca mesaj din catavasiile grecești, dar cu păstrarea melodicităților străvechi, după cum scrie în Catavasierul din 1750, tipărit la Râmnic, al lui Laurentie iermonah, şi în Catavasierul lui George Papavici „Tipograful”, închinat mitropolitului Ungrovlahiei Antim, cu o prefaţă în româneşte, dar ambele cu textele cântărilor bisericeşti exclusiv în limba greacă. Ambele cărți de muzică religioasă grecească au o prefață comună, în care se zice:

*

„Pentru ca cei ce vor voi să cânte să nu cânte cântece curveşti şi drăceşti, ci să cânte Catavasii şi Irmoasele acestea, ce cuprinde această cărticică. Carele sfinţii Bisericii noastre, de la Duhul Sfânt fiind îndemnaţi, le-au alcătuit spre folosul şi al celor ce cântă, şi al celor ce ascultă”.

*

În zilele din urmă, scriind orchestrațiile, și profesorul Petru Oloieru s-a convins că partiturile celor 40 de colinde, pe care le-a cules din Bucovina vrednicul întru memorie Alexandru Voevidca, nu au nimic bizantin în ele, ci doar melodicități românești vechi (s-au falsificat doar textele), așa că subscrie din toată inima la o interpretare doar instrumentală a acestui patrimoniu neașteptat. Prin urmare, miercuri, 21 decembrie 2016, începând cu ora 13, vom filma concertul cu 40 de melodii vechi și care nu s-au mai auzit, în patria bundițelor de dihor daco-romane, de peste un veac. Drept locație, am ales holul de la etajul I al Palatului Administrativ Suceava, durat de legendarul primar Franz Ritter Des Loges, unde exisă un brăduț frumos împodobit și splendidul mozaic al alegoricei istorii sucevene.