Vorona - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Vorona – Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Siretului

*

Liuzii Schitului Voronii

*

Ce se scutesc cu salvogvardie şi cu Cartea Divanului

*

Toată suma caselor: 12

Schitul cu salvogvardie şi cu Cartea Divanului

*

Anume:

*

Dănilă, rus

Iacob, cărăuş

Pavăl Cămară

Ivan Pelediu

Ştefan Cimpoeş

Ivan Părăscoiu

Marcu, ciubotar

Toader, cărăul

Vasile Capmare

Miron Capmare

Neculai Bahle

Andrei Bahlă

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 194