Vlădicina sau Владычна – Hotin, la 1770-1772 | Dragusanul.ro

Vlădicina sau Владычна – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Vlădicenii

* 

Toată suma caselor: 31

Scădere rufeturi, însă: 2

1 popă

1 dascăl

Rămân birnici: 29

*

Birnicii:

*

Hriţco, pânzariul

Petre, rus

Andrei Iujânschie

Vasile Condric

Nicolae, bejenar

Ştefan Murco

Toader zet (al) Murco

Vasile Mandrabur

Ştefan sin (fiu) Cimpoeşul

Miron, argat popei

Ştefanca zet Ilaşco

Hrior, cibotariul

Ion Cimpoeşul

Alecsa, olariul

Anton Gregenciuc

Sandul sin cibotariul

Toma sin Iancul

Vasile brat (frate) vornicului

Gherasim, dijmaş

Toader, vătăman

Lupaşco, vornic

Vasile, cibotar

Toader sin Dimei

Onofrei al Suhăriţei

Alecsa sin Petre

Dumitru sin Petre

George

Ion Căzacul

Tudose, pălămar

*

Rufeturi:

*

Popa Ignat

Toader, dascăl

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 127