VIDEO: Reînvierea Cântecelor pierdute ale Basarabiei | Dragusanul.ro

VIDEO: Reînvierea Cântecelor pierdute ale Basarabiei

De un an şi mai bine caut, prin bibliotecile naţionale din Franţa, Austria, Anglia, Turcia, România şi prin Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, partituri ale cântecelor de odinioară ale Basarabiei, dar nu am găsit, pentru durata 1700-1890, decât 120 de partituri, dintre care profesorul şi muzicianul sucevean Petru Oloieru, cu baştina în Cotiujenii Hotinului, a ales două două seturi de câte 30 de cântece, pe care “Zicălaşii” le-au reînviat în câte două concerte ale fiecărui set melodic, fonotecate video. Pentru celelalte poate că vom găsi timp de fonotecare audio simplă (vioară-ţambal).

Sărbătorirea Basarabiei prin cântecele ei înseamnă, pentru zicălaşii Ion Drăguşanul, Petru Oloieru, Răzvan Mitoceanu, Adrian Pulpă, Narcis Rotaru şi Ionuţ Chitic, mai mult decât o îndatorare a sufletului: o închinăciune pe treptele templului neamului, conştient de sine, în Basarabia, mai mult decât oriunde altundeva.

*

*

*

*

*