Vernisajul expoziţiei lui Radu Bercea | Dragusanul.ro

Vernisajul expoziţiei lui Radu Bercea

Bercea vernisaj 0 Radu Bercea

*

Ieri, la Gura Humorului, se vernisa prima expoziţie integral de lucrări în ulei pe pânză a lui Radu Bercea, aşa că un comando al Centrului Cultural “Bucovina”, singurul care obişnuieşte să se transforme şi în spectatori ai marilor manifestări culturale din judeţ, s-a deplasat în urbea primarului primar Marius Ursaciuc. Gabriela Teişanu, Tiberiu Cosovan, Cornel Boicu şi sub(ne)semnatul ne-am dus să facem concurenţă afectivă comandoului dornean al Violetei Codorean, directorul Casei de Cultură din urbea de sub Ouşor. Lume peste lume, tablouri reţinute ad-hoc, atmosferă aristocratică în care elitele Humorului, cu rare excepţii, obişnuiesc să-şi lumineze viaţa.

*

Despre Radu Bercea şi opera lui a vorbit, în deschidere, Mihai Camilar – discurs complet, excelent documentat, apoi, cu amărăciune poetică, dar şi cu o bună cunoaştere a fenomenului plastic bucovinean, s-a pronunţat poetul sucevean Mihai Sultana Vicol – splendidă prezentare a unei opere inconfundabile. Pentru că sunt complicele lui Radu Bercea de o fărâmă de timp (în curând se va face doar o jumătate de veac), mi s-a dat şi mie cuvântul, dar, după ce am înspăimântat publicul cu un teanc de foi, scos din buzunar, rugându-l să plece, să ia cina şi să revină după vreo două ceasuri, când voi termina eu discursul şi va vorbi Radu Bercea, am spus cele cinci epigrame, scrise şi publicate ieri, cu “ţinte” alese dintre prietenii mei humoreni: Marius Ursaciuc, doamna doctor Angela – care a sponsorizat pânzele şi ramele, veşnic tânăra Vera Romaniuc, savurosul Constantin Logigan şi, desigur, Radu Bercea. În teancul de foi, aveam, de fapt, copii ale setului de epigrame, pe care le-am dăruit celor cinci prieteni “ţintă”, dar şi ziariştilor Dorin Moldovan şi Tiberiu Cosovan.

*

Radu Bercea, cu setul de epigrame în mână şi scufundat într-o emoţie copleşitoare, a folosit doar câteva propoziţii pentru a le mulţumi celor care-i sunt, ca întotdeauna, alături, iar primarul Marius Ursaciuc, şi el economicos la vorbă, dar risipitor de afectivitate, a spus că dacă economia românească ar funcţiona precum penelul lui Radu Bercea, America şi China ar privi, de undeva, de jos, spre mândrii urmaşi ai daco-geţilor.

*

Atmosferă caldă, luminoasă, confortabilă pentru suflet, şi un eveniment cultural, închinat zilei Unirii Bucovinei cu Ţara, cinstit şi curat. Un eveniment cu adevărat închinat.

*

Bercea vernisaj 1

Bercea vernisaj 2 Mihai Camilar

Bercea vernisaj 3 Bercea Ursaciuc si Vicol

Bercea vernisaj 4 Public

Bercea vernisaj 5 Public

Bercea vernisaj 6 Bercea si Ursaciuc

Bercea vernisaj 7 Bercea si Ursaciuc

Bercea vernisaj 8 Mihai Sultana Vicol

Bercea vernisaj 9 Radu Bercea

Bercea vernisaj 10

Bercea vernisaj 11 Camilar Ursaciuc si Bercea

Bercea vernisaj Radu Bercea