"Veniţi la jertfele aduse de cei abia iniţiaţi" | Dragusanul.ro

„Veniţi la jertfele aduse de cei abia iniţiaţi”

"Căci dintr-o singură mamă / Ne tragem răsuflarea” (Pindar, Nemeene, VI, I, 1)

Căci dintr-o singură mamă / Ne tragem răsuflarea” (Pindar, Nemeene, VI, I, 1)

*

La manifestarea din 7 ianuarie 2015, ora 16, de la PADRINO LOUNGE (Casa de Cultură, în holul mare), este binevenit oricine doreşte să vină şi să primească, în dar, cărţile bucovina, în mărturiile veacurilor, sinteza istoria muzical-dramatică a suceveiprecum şi cartea de poezie cântecele despovărării, dar şi publicaţia .

*

Cum, în filele mele, din cartea de poezie în care publică şi fiul meu, am închinat fiecare poem câte unui om, căruia îi datorez, în timp, recunoştinţă, o invitaţie specială o lansez spre sucevenii:

*

Achiţei Costache – Cântecul cireşilor

Adomnicăi Mirela – Cântecul cosmicului contur

Aelenei Viorel – Cântecul imensităţii clipei

Agafiţei Constantin – Cântecul mistuitoarei arderi

Agoutin Carmen – Cântecul prăbuşirii verbului

Ailincăi Cătălin – Cântec cu păsări călătoare

Alexe Aurel – Cântecul îngemănării copacului

Alexandru Rodica – Cântecul risipelor dintâi

Amurăriţei Nicu – Cântecul zborului crucii în mişcare

Apopei Geta – Cântecul pietrei de sub tălpi

Atănăsoaie Bogdan – Cântecul crucificării lumii

Avram Clara Demetra – Cântecul înfăşurării în cântec

Avram Dinuţa – Cântecul poverii umbrei

Avram Florin – Cântecul adâncii împătimirii

Avram Sorin Marius – Cântecul irosirii aproapelui

Avram Tiberiu – Cântecul menestrelilor timpului

Bălan Ioan – Cântecul indiferenţilor

Băişanu Ştefan Alexandru – Cântecul bardului clipei

Băiţan Ion – Cântecul înserării oraşului

Barbă Nicolae – Cântecul vremelniciei ţipătului

Bejinariu Mihai – Cântecul închinării sufletului

Beldiman Mihaela – Cântecul cântăreţului cântând

Bercea Radu – Cântecul amurgului cocorilor

Bocancea Adrian – Cântecul desprinderii poeziei

Bodnar Ioan – Cântecul risipei întru mine

Boicu Cornel – Cântecul drumului ce mă duce

Brăteanu Călin – Cântecul edecarului de umbre

Burduja Mihai – Cântec târgului melancolic

Burgheaua Dănuţ – Cântecul stropului de libertate

Calinciuc Alin – Cântecul jariştii de foc

Cantea Maria – Cântec fără umbră

Cantea Marcel – Cântecul memoriei marmurei

Cărăbuş Gabriel – Cântecul pierzaniei celui fără trup

Catargiu Doina – Cântecul urmelor tăcerii

Chaşoschi Irina Laura – Cântecul aleanului cu vise

Clement Dorin Liviu – Cântecul trufiei demnităţii

Codorean Violeta – Cântecul degradării cutumelor

Cosovan Tiberiu – Cântec în decor provincial

Costiniuc Romică – Cântec pe calea înrobirii

Cramariuc Florin – Cântecul dimineţii poemului

Crăciun Dana Elena – Cântecul copacului înflorit

Creţeanu Mihai – Cântecul mestecenilor

Croitor David – Cântecul înrădăcinării pe cer

Cuşnir Elena-Maria – Cântecul fructului interzis

David Cristina – Cântecul rănirii cu lumini

David Elena Manuela – Cântecul ninsorilor din cer

David Gheorghe – Cântecul frunzelor pe hotarul apei

Doboş Cristian – Cântecul vremilor vremuitoare

Dobromir Nicolae – Cântecul închinării cuvântului

Donţu Ovidiu – Cântec de alean târziu

Dominte Eugen – Cântecul ghicirii ecoului

Dominte Luminiţa – Cântecul burgului vechi

Dominte Nistor  – Cântecul templului de mir

Dominte Rodica – Cântecul speranţei în fericire

Dranca Rodica – Cântecul stâncii rănite

Filipiuc Archip – Cântecul învierii cobzarului

Finiş Olga – Cântecul dezghiocării amurgului

Finiş Zaharia – Cântecul jertfirii în trup

Flutur Gheorghe – Cântecul umbrei cu spini

Fodor Mihaela Tatiana – Cântecul păşirii hotarelor

Galan Vasile – Cântec pe eşafodul cuvintelor nescrise

Gavrilaş Dana – Cântecul desferecării cireşului

Gheorghe Marin Constantin – Cântecul zicerilor efemeridei

Giurcă Maria – Cântecul de dincolo de vămi

Giurcă Raluca – Cântecul îndungării

Gîză Mihai – Cântecul numărării clipei

Groza Nicolae – Cântecul pribegilor pe drum

Havriliuc Alexandru – Cântec la ospăţul iluziei

Havriliuc Emil – Cântecul imaculatei ursiri

Havriliuc Gabriela  – Cântec spulberării cuvintelor

Horbovanu Constantin – Cântec la porţile oraşului

Horodincă Marcel – Cântecul hotarului pângăririlor

Horodnic Pamfil – Cântecul întoarcerii în părinţi

Horvat Petre – Cântecul ademenirii umbrei

Hrehor Constantin – Cântec de piatră la pândă

Huluţă Traian – Cântecul ţintuirii luminii

Iftode Gheorghe – Cântecul clipei în schimbare

Iftode Ionică – Cântecul risipei de destine

Iftode Vasile – Cântecul singurătăţii cireşului

Ilie Vasile – Cântecul luminilor pripite

Irimia Constantin – Cântec totemic

Istrati Roman: Cântecul primelor ninsori

Juravle Dragoş: Cântecul trecutului prezent

Leizeriuc Asica – Cântecul paşilor pierduţi

Lungu Dănuţ Gelucu – Cântecul întregului

Lungu Elena – Cântecul umbrei zeilor

Manole Ioan – Cântecul cosmicei furişări

Marcean Carmen – Cântec cu îngeri calmi

Marcean Ioan – Cântecul rostogolirii poverii

Medeleanu Ramona – Cântec cu o creangă pe cer

Mîrza Gavril – Cântecul celor şapte zile

Muha Victor – Cântecul slobozirii chemărilor

Muha Viorel – Cântecul vrajbelor ninsorii

Muha Ana – Cântec cu cai peste cer

Neagu Sandrinio – Cântecul istovirii lumilor

Nechifor Ioan Cătălin – Cântecul urmelor dansând

Nedelea Ion – Cântecul celor nouă întrupări

Niţă Ilie – Cântecul împovărării ierbii

Oloieru Petrică – Cântecul demitizării timpului

Oniu Zamfir – Cântecul urcării în amintiri

Pânzaru-Pim Mihai – Cântecul ursirii din verbe

Paranici Ileana – Cântecul naşterii prin cuvinte

Paranici Ion – Cântecul stelelor care nu-s

Pascal Florin – Cântecul lămpii aprinse

Pînzar Alexandru – Cântecul urcării pe cruce

Pintilie Valerică – Cântecul edecarului înspre nicăieri

Plăcintă Constantin  – Cântecul condamnării la viaţă

Popescu Mihaela – Cântecul mâinilor care cântă

Preutesi Nicolae – Cântecul pe crucea de stele

Rîpan Grigore – Cântecul aşteptării veştilor

Rusu Victor Traian – Cântec vânătorului de urme

Sauciuc George – Cântecul stelei polare

Saviuc Loghin – Cântec la marginea veşniciei

Savu Dimitrie – Cântecul întoarcerii în clipă

Schachter Edgar – Cântecul hotarelor ninsorii

Scîntei Corina – Cântec în destrămare

Scutaru Viorel – Cântecul răstignirii pe cale

Senciuc Gheorghe – Cântecul hoinăririi prin stele

Severin Constantin – Cântecul de apoi

Sfichi Mircea – Cântecul fragilităţii pripei

Sinescu Florin – Cântec la trecerea poeţilor

Sârbu-Botezat Oana-Maria – Cântecul pribegiilor sumare

Sofronie Doru – Cântecul poverii de lumini

Straton Cezar – Cântec despre trupul cărţii

Sulugiuc Gabriela – Cântec sub pânda amurgului

Ştirbu Petrică – Cântecul cămăşii de trecere

Şutac Victor – Cântecul vânării strămoşilor

Tabarcea Adrian – Cântecul plutirii pe cer

Tănase Daniel – Cântecul ţipătului ştiut

Tapalagă Georgeta – Cântecul vremii cu cai

Teişanu Gabriela – Cântecul întrupării omătului

Teodorescu Dumitru – Cântecul risipelor de spaime

Todiruţ Cezar – Cântecul apelor curgătoare

Todiruţ Florin – Cântecul arborelui cosmic

Todiruţ Oana – Cântecul risipelor pământeşti

Ţînţar-Tandru Mihai – Cântecul rostogolirii zarului

Ursu Anisia – Cântec idolatru

Ursu Emil-Constantin – Cântecul sfinţeniei cuvintelor

Ursu Laura – Cântecul ultimului cântec

Varvaroi Viorel – Cântec stelei mele căzătoare

Vasilciuc Irina – Cântecul drumului fără sfârşit

Vintilă Alexandru Ovidiu – Cântecul ultimului nescris

Vinţilă Dumitru – Cântecul revoltei umbrei zilei

Viţega Amedeia – Cântec de îmblânzit cerbii