Vatra Dornei: LUNA AMARĂ, între scrâşnet şi lacrimă | Dragusanul.ro

Vatra Dornei: LUNA AMARĂ, între scrâşnet şi lacrimă

Luna Amara la Vatra Dornei 0

*

LUNA AMARĂ şi-a atins visul, năzuinţele, speranţele existenţiale. Este, în clipa de faţă, cea mai bună trupă de rock din România necontenitelor vremelnicii, atingând culmea creaţiei componistice, lirice şi scenice. LUNA AMARĂ e un vis, în care sufletul fiecăruia dintre noi îndrăzneşte să ridice pumnul încleştat şi să scrâşnească din dinţi sau să-şi redescopere lăuntrul, pe neaşteptate întristat, al dictonului eminescian “ce suflet trist mi-au dăruit părinţii din părinţi”, şi asta datorită faptului că poeţii trupei LUNA AMARĂ, Mihnea Blidariu şi Nick Făgădar, extind la maximum expresia inefabilului, Nick Făgădar fiind, din perspectiva lirismului, un poet poet, de mult îndreptăţit şi obligat la ivirea cu o carte de poezie, iar Mihnea Blidariu, copleşit de dezorientări anarhice, un umanist exemplar, care ne ţipă doar nouă dureririle şi neîmplinirile.

*

La "Bucovina Acoustic Park"

La “Bucovina Acoustic Park

E drept, sunt prieten cu fiecare dintre componenţii trupei, dar trăiesc subiectiv doar bucuriile lor omeneşti, nu şi pe cele astrale, pe care le judec, mereu, cu exces de obiectivitate. Subiectiv m-am bucurat, de pildă, de fericirea basistului Sorin Moraru, originar din Dorna Candreni, care nu doar că a avut prilejul să cânte, pentru prima dată, acasă, dar şi-a căutat şi aflat urmele copilăriei pe Ineu, însoţit de fratele său mai mic, şi el muzician rock. M-a bucurat profunda paternitate a lui Mihnea, care îşi trăieşte mica prinţesă, Maria-Sofia, cu dumnezeiesc freamăt, dar concertul LUNA AMARĂ, de la “Bucovina Acoustic Park”, l-am ascultat cu exigenţă încrâncenată, până ce mi s-a prăbuşit sufletul în şuvoiul proaspăt şi revigorant de armonii, pentru a dobândi putere de viaţă pentru altă câtăva vreme.

*

Împreună cu LUNA AMARĂ,  TOY MACHINES şi  RELATIVE, am premeditat, realizat şi împlinit prima poveste întâmplătoare, dacă nu cumva neştiut ursită, din viaţa mea, “Bucovina Rock Castle”, descoperind nu doar o compatibilitate cumva interdependentă, ci şi un substrat familial temeinic şi vindecător, de care aveam nevoie şi care îmi face bine. Ştiu că sentimentul nu-mi aparţine doar mie, ci că ne aparţine, lărgind orizontul şi ridicând bolta cerească până sub tălpile bunului Dumnezeu, dar toate acestea, deşi ţin şi de suflet, şi de minte, nu-mi afactează obiectivitatea, atunci când susţin că LUNA AMARĂ este povestea deplină a rock-ului românesc, durată pe scrâşnetul lui Mihnea, pe lacrima lui Nick şi pe sufletele flămânde de viaţă ale celorlalţi componenţi ai trupei.

*

La “Bucovina Rock Castle”, ediţia celor “7 ani (de) acasă”, premeditat închinată Centenarului Eroului Bucovinei, scriitorul Ion Grămadă, care a căzut, pentru Neam şi Ţară, în 27 august 1917, LUNA AMARĂ va cânta sâmbătă, 26 august.

*

Luna Amara la Vatra Dornei 1

Luna Amara la Vatra Dornei 2

Luna Amara la Vatra Dornei 3

Luna Amara la Vatra Dornei 4

Luna Amara la Vatra Dornei 5

Luna Amara la Vatra Dornei 6

Luna Amara la Vatra Dornei 7

Luna Amara la Vatra Dornei 8

Luna Amara la Vatra Dornei 9

Luna Amara la Vatra Dornei 10

Luna Amara la Vatra Dornei 11