Unde este granița dintre popor și paraziți? | Dragusanul.ro

Unde este granița dintre popor și paraziți?

Bucovineni fotografie grup

*

Niciodată nu am știut cu adevărat care este granița dintre popor (națiune nu am fost niciodată) și paraziții devenirii sale. De regulă, am opinat că „arendații” poporului (politicieni, ierarhi, funcționari publici, polițiști și magistrați) nu ar prea fi popor, deși conștientizam că nu am dreptate, cinismul lui P. P. Carp („Care popor? Vreți să spuneți că mulțimile care hălăduiesc pe stradă ar fi popor?” – cf. monografiei lui Constantin Gane, dar cu citare aproximativă) militând pentru o meritocrație a faptelor, și nicidecum pentru resemnarea mioritică, pe care o prețuiesc, pentru că o înțeleg. În fond, nici o ființă umană nu se naște resemnată, dar o strivesc convențiile sociale și istoria, tot așa cum și cei împliniți, în anumite epoci, își pot vedea urmașii călcați în picioare de prefacerile decadente ale viitorimii (de asta am și prezentat, în capitolul anterior, decăderea proprietarilor de moșii din Pleșești, licitațiile urmărind, în fond, doar recuperarea impozitelor pretinse de statalitate).

*

Încă neîntrezărind limitele, continuu căutarea de identități bucovinene, prin hățișurile mărturiilor oficiale, cu înaintările și permutările în funcții, din 9 noiembrie 1921, publicate în „Monitorul Oficial” din 10 octombrie 1921 (nr. 179), reținând că:

*

Emilian Prodanciuc, consilier superior la Tribunalul Suceava, se înaintează vicepreședinte al Tribunalului penal din Cernăuți, în locul lui Alexandru Popovici, trecut în retragere;

Ioan Sbiera, consilier la tribunalul Cernăuți, se înaintează consilier superior la același tribunal și al Judecatoriei ocolului Cernăuți, în locul lui Artur Mallek, pus în retragere;

Gheorghe Tarnavschi, consilier la Tribunalul Suceava, se numește consilier superior la Tribunalul Suceava, în locul lui Emilian Prodanciuc, înaintat la Tribunalul Cernăuți;

*

Victor Tomasciuc, consilier de tribunal și șef al Judecătoriei ocolului Vatra Dornei, se numește consilier la Tribunalul Cernăuți, în locul lui Ioan Sbiera, înaintat în funcție;

Cornel Popovici, consilier la Tribunalul Suceava, se permută, în aceeași calitate, la Tribunalul Cernauti, în locul vacantat;

Teoctist Barbier, judecător de district la Tribunalul Suceava, se înaintează consilier la Tribunalul Cernăuți, în locul lui Leo Löwner, destituit;

*

Abraham Steiner, judecător de district la Judecătoria ocolului Sadagura, se numește judecător de district la Tribunalul Cernăuți, în locul vacant;

Ludwig Löwy, judecător de district la Judecătoria ocolului Câmpulung, se numește judecător de district la Tribunalul Suceava, în locul lui Teoctist Barbier, înaintat;

Eugen Twers, judecător la Tribunalul Suceava, se înaintează judecător de district, în rangă superior, la același tribunal, în locul lui Cristi Saco, destituit, dar popular actor diletant al Reuniunii „Ciprian Porumbescu”;

*

Osias Plitter, judecător de district la Tribunalul Suceava, se permută, în aceeași calitate, la Tribunalul Cernăuți, în locul lui Erich Neuborn, pus în retragere disciplinară;

Constantin Negri, judecător la Judecătoria ocolului Câmpulung, se înaintează judecator de district la judecătoria ocolului Sadagura, în locul lui Abraham Steiner, înaintat;

Gheorghe Malcinschi, judecător la Judecătoria ocolului Câmpulung, se înaintează judecător de district, în rang superior, la aceeași judecătorie, în locul lui Ludwig Löwy, înaintat;

*

Ștefan Tomovici, judecător de district și conducător al Judecătoriei ocolului Storojineț, se numește judecător-șef al acestei judecătorii, în locul vacant;

Cornel Vlad, judecător la Tribunalul Cernăuți, se înaintează substitut la parchetul aceluiați tribunal, în locul vacant;

Adolf Mândreanu, judecător la Judecătoria ocolului Solca, se înaintează substitut de procuror la parchetul Tribunalului Suceava, în locut vacant;

*

Eduard Mogelnicki, ascultant la Tribunalul Suceava, se înaintează judecător, în rang superior, la același tribunal, în locul lui Eugen Twers, înaintat;

Rudolf Tetiva, ascultant la Tribunalul Suceava, se înaintează judecător la același tribunal, în locul vacant.

Isidor Spânul, ascultant la Tribunalul Cernăuți, se înaintează judecător la Judecătoria ocolului Câmpulung, în locul lui Gheorghe Malcinschi, înaintat;

*

Leo Matasor, ascultant la Tribunalul Suceava, se înaintează judecător la Judecătoria ocolului Câmpulung, în locul lui Constantin Negri, înaintat;

Adrian Nichitovici, ascultant la Tribunalul Cernăuți, se înaintează judecător la Judecătoria ocolului Solca, în locul lui Adolf Mândreanu, înaintat.

*

Prin același act, semnat de ministrul justiției, Mihai Antonescu (No. 4.498), primeau „titlul de consilier superior, în rangul VI”, magistrații Adolf Marin de la Tribunalul Suceava, Emilian Isopescul și Traian Sbiera, ambii de la Tribunalul Cernăuți.